• Огляд фактів біографії І. Качуровського (літературних контактів, читацьких вражень, самохарактеристик). Висновки дослідників його творчості, що засвідчують провідну роль поета у відродженні школи київських неокласиків у літературі української діаспори.

  статья (23,3 K)
 • Дослідження впливу різних видів іграшок на всебічний розвиток дитини дошкільного віку. Аналіз книжки-іграшки, різних музичних іграшок та їх роль у формуванні естетичного смаку, художніх здібностей (розвитку) та естетичному вихованні дитини загалом.

  статья (21,0 K)
 • Особливості гри як засобу всебічного розвитку дитини. Психолого-педагогічна характеристика основних видів ігрової діяльності. Аналіз результатів реалізації розвивальної методики формування взаємин між дітьми дошкільного віку засобами рольових ігор.

  курсовая работа (85,1 K)
 • Дитяча гра - помічник учителя музики в молодших класах. Якості, що формуються у дитини в процесі гри. Прийоми залучення до ігрової діяльності учнів. Класифікація музично-дидактичних ігор, роль гри у розвитку сприймання, мислення, пам’яті, мовлення дитини.

  статья (13,9 K)
 • Дослідження мовленнєвої діяльності. Дошкільні заклади в системі національної освіти. Мовна готовність дитини до школи. Роль дидактичної гри у вихованні дошкільників. Формування мовленнєвого висловлювання. Механізми мовленнєвого розвитку дошкільників.

  курсовая работа (38,4 K)
 • Психологічний зміст ігрової методики. Особливості ігрового завдання. Показники розвитку уяви в дошкільному віці. Характерна специфіка розвивальних ігор ейдетичного напряму. Вправа на розвиток вільної асоціації. Методи роботи з тактильними дощечками.

  разработка урока (1,2 M)
 • Сутність рольових ігор та їх місце у процесі формування у курсантів комунікативної компетентності. Основні функції та складові компоненти рольових ігор. Основні принципи, яких доцільно дотримуватись, моделюючи рольові ігри в навчально-виховному процесі.

  статья (27,6 K)
 • Дослідження особливостей та сутності процесу наративної самоідентифікації людини. Виокремлення та експлікація у процесі аналізу зарубіжних та вітчизняних досліджень ігрового виміру концепцій наративу як основного шляху до самоідентичності особистості.

  статья (28,8 K)
 • Смислове вираження поняття "гри" епох античності, Середньовіччя, Відродження, класицизму, Нового часу (модернізму) та постмодернізму. Огляд праць науковців у контексті дискурсу культури. Окреслення суті дефініції гри як явища культури, її провідні ознаки.

  статья (25,1 K)
 • Теоретико-методичні та практичні аспекти використання в освітньому процесі ігрових інтерактивних методів навчання, їх переваги. Зміст та особливості інтерактивних технологій під час викладання дисципліни "Інформатика" у вищих навчальних закладах.

  статья (65,3 K)
 • Використання ігрових методів навчання при вивченні теми "Попит, пропонування, ринкова ціна та гроші у функціонуванні економіки". Розробка плану конспекту уроку з використанням гри-змагання "Бінго" при вивченні питання "Сутність грошей та їх види".

  курсовая работа (47,4 K)
 • Ігрова наративна модель "криве дзеркало" в коротких оповіданнях для дітей Рут Парк "Дивакуватий Вомбат". Актуалізація наративної моделі на граматичному, синтаксичному й семантичному рівнях тексту. Формування наративної організації всього художнього твору.

  статья (298,4 K)
 • Розвиток гри як однієї з провідних видів діяльності, порівняльний аналіз із ігровою технологією. Поняття саморозвитку, його компоненти. Обґрунтування використання ігрових технологій у підготовці майбутніх вихователів, роль в професійному саморозвитку.

  статья (20,8 K)
 • Характеристика критеріїв та показників рівнів сформованості професійного саморозвитку майбутніх учителів. Обґрунтування ігрових педагогічних технологій. Аналіз методів експериментальної перевірки їх впливу на професійний саморозвиток майбутніх учителів.

  автореферат (50,6 K)
 • Розгляд гри як ситуативно-варіативної вправи, де створюється можливість для багаторазового повторення мовного зразка. Особливості використання навчальних ділових ігор. Застосування технології розвиваючих ігор Нікітіна у процесі вивчення екології.

  реферат (378,2 K)
 • Висвітлення особливостей розвитку ігрової діяльності дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю. Характеристика ігрових технологій, які використовують у роботі з цією категорією дітей. Сутність педагогічної технології Монтессорі, вимоги до заняття.

  статья (22,4 K)
 • Теоретичні основи використання та дослідно–експериментальна перевірка ефективності ігор на уроках трудового навчання в початкових класах. Значення дидактичної гри та класифікація за характером пізнавальної діяльності і залежно від форми проведення.

  дипломная работа (1,0 M)
 • Еволюція азартних ігор та ставлення суспільства до них. Визначення проблем, пов’язаних з азартною грою, та їх межі. Теорії патологічного гемблінгу, значення ноогенних чинників. Профілактика та реабілітація патологічної схильності до азартних ігор.

  монография (1,3 M)
 • Використання "іграшок" в психотерапевтичній роботі. Можливість роботи з синдромом післятравматичного стресу, при хроніфікації печалі, з ранніми дитячими травмами з амнестичним компонентом. Види ігрової терапії: недирективна, директивна і змішана.

  реферат (19,7 K)
 • Сутність поняття "ігротехніка". Доцільність використання ігротехніки як ефективного методу стимулювання пізнавальної активності учнів початкової школи на уроках англійської мови. Аспекти використання ігрових технологій у навчанні іноземної мови школярів.

  статья (19,2 K)