• Розглядається наукова праця видатного українського вченого і державного діяча І.І. Огієнка "Куліш як ідеолог і творець української літературної мови". Розкривається актуальність ідеологічних позицій письменника і культурного діяча ХІХ ст. П. Куліша.

  статья (29,3 K)
 • Аналіз особистості І. Огієнка як менеджера сфери освіти. Його творчий доробок та діяльність. Наукові роботи мовознавця, що вплинули на розвиток освіти в Україні на початку ХХ ст. Методична та педагогічна діяльність, ставлення до української мови.

  статья (14,2 K)
 • Життеві етапи І. Огнієнко: філологічна самоосвіта та посада голови правописної комісії, "Історія українського друкарства", наукова діяльність та українознавчі студії в часи визвольних змагань україського народу за незалежність на початку ХХ століття.

  реферат (48,6 K)
 • Дослідження життя й військової служби маловідомого учасника наполеонівських війн, ніжинського дворянина І.О. Шпаковського. Служба у Ніжинському піхотному полку земського ополчення, участь у закордонних походах російської армії та післявоєнна кар’єра.

  статья (24,5 K)
 • Філософсько-богословські напрацювання Папи Римського Івана Павла ІІ щодо аналізу змістовних характеристик поняття "діалог між католицизмом і ісламом". Простеження логіки його здійснення в суперечливих, а почасти драматичних обставинах сьогодення.

  статья (19,7 K)
 • І.П. Котляревський – поет, драматург та громадський діяч. Дитинство письменника та його родина. Творча спадщина митця - поема "Енеїда", п’єса "Наталка-Полтавка". Трудова діяльність Івана Петровича. Дослідження культурного внеску українського письменника.

  презентация (3,4 M)
 • Дослідження фізіології травлення І.П. Павловим. Біографія та наукова діяльність відомого фізіолога. Встановлення факту нервової регуляції діяльності шлункових залоз. Експеримент із уявною годівлею собаки: виділення шлункового соку при уявній годівлі.

  реферат (14,6 K)
 • Біографія І. Піддубного. Дитячі роки та перші прояви велетенської сили. Подорож на заробітки до Криму. Перші спроби фізичного тренування. Виступи на арені в чемпіонаті боротьби "на поясах" та світових турнірах. Життя в еміграції і повернення в Україну.

  реферат (24,9 K)
 • Аналіз наукової, педагогічної та громадсько-політичної діяльності І. Пулюя. Дослідження впливу українського фізика на розвиток теоретичних основ електротехніки, атомістичної теорії будови речовини. Роль вченого в утвердженні української національної ідеї.

  статья (25,5 K)
 • Дослідження педагогічної та громадсько-політичної діяльності І. Пулюя, об’єктивна оцінка внеску вченого у світову науку, українське духовне й національне відродження. Аналіз наукового доробку вченого з позицій фізичного та математичного моделювання.

  диссертация (45,2 K)
 • Педагогічна та громадсько-політична діяльність І. Пулюя, оцінка внеску вченого у світову науку, українське духовне й національне відродження. Його роль у культурно-політичному становленні. Формування нових напрямів дослідження у фізиці та електротехніці.

  автореферат (44,4 K)
 • Інтерес Сірка до заснованої ним приблизно 1675 року Келеберди на лівому березі Дніпра. Походження Сірка не з козацького роду, а з української православної шляхти. Славнозвісний козацький ватажок був глибоко релігійною людиною. Військові доблесті Сірка.

  реферат (51,8 K)
 • Короткий біографічний нарис життя та особистісного становлення одного з найвидатніших українських гетьманів Івана Степановича Мазепи. Образ І. Мазепи в поемі О. Пушкіна "Полтава" та його історична неоднозначність. Причини та наслідки зради Мазепи.

  реферат (20,0 K)
 • Іван Степанович Мазепа - гетьман України (1687-1709 рр.); видатний державно-політичний і культурний діяч кінця XVII - поч. XVIII ст. Державно-політична діяльність. Підтримка освіти та культури, меценатська діяльність, репрезентація України у світі.

  реферат (10,1 K)
 • Втілення вражень шкільного дитинства в поетичних збірках. Перші друкування поета у студентському журналі. Участь Франка у роботі львівських друкованих видань. Арешти поета та організація української радикальної партії. Хронологія збірок Івана Франка.

  презентация (853,0 K)
 • Акцентування уваги на загальнолюдських, а не класових цінностях. Приділення уваги Франка проблемам економічного, політичного і соціокультурного розвитку. Розгляд відношення до М. Драгоманова, який виступав за пошук провідних суспільно-політичних ідей.

  доклад (11,7 K)
 • Редакторська та журналістська діяльность Франка, його погляди на процес, перспективи, ідеали формування української інтелігенції. Співпраця у журналі "Друг", вступ до "Академического кружка" в липні 1875 року, арешт та перебування у в'язниці до 1878 року.

  реферат (52,8 K)
 • Біографічні відомості життя, політична діяльність й творча спадщина І. Франко - українського письменника, поета, белетриста, вченого, публіциста і діяча революційного соціалістичного руху в королівстві Галичини та Лодомерії (Австро-Угорської імперії).

  биография (258,4 K)
 • Біографія українського письменника Івана Франка. Друк літературних творів в студентському університетському журналі у Львові "Друг". Перший арешт та звільнення з тюрми. Викладання історії української літератури. Погіршення здоров'я та смерть письменника.

  реферат (20,3 K)
 • Іван Франко: коротка біографія, етапи становлення, спроби літературної творчості. Гімназичні роки, захоплення культурною спадщиною. Випробування на громадянську стійкість, зрілість. Франко - письменник, перекладач, поет, драматург, літературознавець.

  реферат (37,2 K)