• Етапи формування наукового, суспільно-політичного світогляду І. Кревецького. Аналіз процесу становлення І. Кревецького як представника державницького напряму в українській історіографії. Провідні напрями роботи як директора бібліотеки, книгознавця.

  статья (290,2 K)
 • Біографія та діяльність Івана Мазепи - українського військового, політичного і державного діяча, дипломата, гетьмана Війська Запорозького, голови козацької держави на Лівобережній і всій Наддніпрянській Україні, князя Священної Римської імперії.

  реферат (32,8 K)
 • Біографія Івана Мазепи. Особливості обрання його гетьманом. Підписання "Коломацьких статей" як безперечний успіх Москви в її історичному наступі на Україну. Внутрішня політика Івана Мазепи. Об'єднання Лівобережної і Правобережної України під його булавою.

  реферат (14,0 K)
 • Політика Лівобережної України та основні події в кінці XVIII століття. Життєпис українського гетьмана І. Мазепи. Справа Кочубея та Іскри. Мазепа та розвиток українського мистецтва. Петро I і Іван Мазепа. Війна між Лівобережною Україною та Річчю Посполитою

  реферат (24,6 K)
 • Державний діяч і політик найвищого гатунку, найвправніший дипломат тодішної Європи, полководець і водночас поет, у поезії якого найсильнішими були патріотичні мотиви. Ім’я Мазепи залишилося для дальшіх поколінь символом бротьби за незалежність України.

  реферат (24,4 K)
 • І.С. Мазепа як український військовий, політичний і державний діяч, голова козацької держави на Лівобережній Україні. Радянська історіографія і вирок Мазепі. Акценти на зрадництві та трагічніші і печальніші сторінки історії України періоду гетьманщини.

  реферат (17,4 K)
 • Формування під впливом російської пропаганди бачення особи Івана Мазепи як зрадника. Відсутність єдиного бачення проблеми і характеристика процесів переосмислення постаті гетьмана Мазепи та його ролі в житті Гетьманщини в сучасній історіографії.

  статья (719,1 K)
 • Короткі відомості про життєвий шлях та діяльність Івана Мазепи - українського військового, політичного і державного діяча, гетьмана Війська Запорозького. Відносини гетьмана с Московським урядом. Особливості його внутрішньої та зовнішньої політики.

  реферат (27,4 K)
 • Характеристика основних напрямків меценатської діяльності гетьмана в період його життя наприкінці XVII – початку XVIII ст. Ознайомлення з доброчинною позицією і роллю Івана Мазепи в церковно-духовних, культурницьких процесах на Лівобережній Україні.

  дипломная работа (78,0 K)
 • Дослідження походження роду Івана Мазепи та розвитку його кар’єри. Аналіз його участі у Переяславських переговорах з Москвою. Державна діяльність гетьмана України. Участь України у Північній війні та союз зі Швецією. Вивчення його відносин із Петром І.

  реферат (34,2 K)
 • Патріотичний, антипатріотичний та псевдо об’єктивний погляди на історичну діяльність гетьмана Івана Мазепи, борця за незалежність України, характеристика його особистості та вчинків. Відповідь на питання хто він, герой чи зрадник своєї батьківщини.

  реферат (25,5 K)
 • Біографія гетьмана Івана Мазепи. Політична діяльність українського гетьмана та його служіння країні. Політична програма Мазепи. Часи Дорошенка і Самойловича. Взаємини з Москвою. Дружба з Петром І. Союз України зі Швецією. Культурне життя Івана Мазепи.

  реферат (24,9 K)
 • Іван Миколайчук - обличчя і душа українського поетичного кіно, аристократ духу, кінозірка 60-70-х років. Основа феномена особистості великого актора. Блискучий дебют в кіно. Гоніння на діячів культури у сімдесяті роки. Фільм "Вавілон ХХ". Важка хвороба.

  биография (15,0 K)
 • Висвітлення творчої діяльності відомого диригента-хормейстера, керівника аматорських хорових колективів Івана Небожинського. Розгляд методів роботи диригента з навчальними та аматорськими хорами. Аналіз репертуару жіночої хорової капели "Горлиця".

  статья (25,2 K)
 • Становлення І. Нечая як полковника чауського і новобихівського під час білорусько-литовського походу. Несприятливе становище козака в Білорусі після смерті Б. Хмельницького. Антигетьманський заколот, російсько-українська угода та подальша доля полковника.

  реферат (29,5 K)
 • Іван Семенович Левицький народився 25 листопада 1838 року в Стеблеві, в сім'ї сільського священика. Дитячі та юнацькі роки письменника. Початок педагогічної діяльності, робота викладачем у чоловічій гімназії. Характеристика творчості письменника.

  реферат (14,1 K)
 • Дитячі роки письменника Івана Нечуй-Левицького. Вступ до Київської духовної академії та педагогічна діяльність. Публікація перших літературних творів автора: "Наймит Яріш Джеря", "Дві московки", повістей "Микола Джеря", "Кайдашева сім'я" та "Бурлачка".

  реферат (1,3 M)
 • Викладацька, політична та творча діяльність Івана Івановича Огієнка. Внесок митрополита Іларіона до богословської скарбниці української православної церкви. Ідея національного рідномовного виховання І. Огієнка. Маловідомі факти про митрополита Іларіона.

  реферат (38,9 K)
 • Розпад праіндоєвропейської мови, теорія постання мов. Поділ мов на групи, праслов’янська мова. Розміщення слов’ян на всій прабатьківщині. Постання української мови, українська земля й український народ. Огляд території розселення українських племен.

  научная работа (30,5 K)
 • Дослідження співпраці Івана Огієнка з керівниками України - Михайлом Грушевським, Павлом Скоропадським і Симоном Петлюрою в державному управлінні й культурно-освітній галузі, що прислужилося справі національного відродження в добу Української революції.

  статья (55,8 K)