• Проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції "І Міждисциплінарні гуманітарні читання", присвячена 95-річчю Національної академії наук України. Обговорення проблем формування національної ідентичності, пояснення феноменів глобалізації.

  статья (87,5 K)
 • Порівняльний аналіз статуту партії конституційних демократів. Визначення того, наскільки вони відрізняються в питанні зміни організації партії. Аналіз статутів, як документів, які розкривають зовнішню та внутрішню організацію партії як політичної сили.

  реферат (20,9 K)
 • Особливості формування та розвитку колоніальних імперій. Причини І Хрестового походу та колоніальної експансії європейських держав, схожість їх характеру. Методи експансії під час І Хрестового походу. Порівняння методів християнізації і колонізації.

  курсовая работа (51,1 K)
 • Аналіз становлення документології як наукової та навчальної дисципліни провідними українськими і закордонними науковцями на початку ХХІ ст., Розгляд наукових та навчально-методичних напрацювань з теорії документа та їхнє значення на сучасному етапі.

  статья (289,8 K)
 • Проведення комплексного аналізу становлення документології як наукової і навчальної дисципліни провідними українськими і закордонними науковцями на початку ХХІ ст. Навчально-методичні напрацювання з документології та їхнє значення на сучасному етапі.

  статья (36,4 K)
 • Короткий нарис життя, особистісного та творчого становлення, а також аналіз літературної діяльності І. Вишенського як українського письменника-полеміста. Оцінка результатів його полемічної боротьби за незалежність української православної церкви.

  статья (29,3 K)
 • Концептуальні засади філософської доктрини І. Канта, специфіка його правових поглядів та аналіз етатистських ідей. Сутність вчення І. Канта про правову державу і її ліберальний характер. Опрацювання змін у правовій системі у розумінні мислителя.

  курсовая работа (58,5 K)
 • Жанрово-виконавської концепції останнього твору І. Карабиця "П’ять музичних моментів". Таїна твору, що є семантично обумовленою непередбачуваністю драматургії циклу з пяти музичних моментів. Фортепіано як найважливіший складник тембрової драматургії.

  статья (25,0 K)
 • У статті проаналізовано феномен творення письменником І. Качуровським в ефірі української редакції радіо "Свобода" циклу радіобесід з історії української та світової літератури. Визначення одних із перших зразків інтелектуальної радіожурналістики.

  статья (23,6 K)
 • Зображення в повісті І. Франка "Перехресні стежки" життя молодого адвоката, що формулює свій життєвий план та бажає служити простим людям. Погляд на душу героя, що відчуває моральний біль від нерозуміння оточуючих, але не полишає своїх ідей та цінностей.

  конспект произведения (29,5 K)
 • Характеристика ідейно-тематичного змісту, засобів художнього вираження та мовних особливостей тексту авторської передмови І. Франка до видання польською мовою 1895 р. "Дещо про себе самого". Роль інтелігенції у формування української літературної мови.

  статья (47,9 K)
 • Окреслення головних віх заснування династії цукрозаводчиків Харитоненків на основі архівних документів та опублікованих джерел з урахуванням сучасних підходів до наукового дослідження. Роль Івана Герасимовича Харитоненка у розвитку цукрового виробництва.

  статья (25,0 K)
 • Висвітлення діяльності професора І. Шульги, його творчої спадщини. Аспекти наукової діяльності вченого. Періодизація його життя. Характеристика становлення і розвитку наукових інтересів історика, його зв’язків з вітчизняними та зарубіжними вченими.

  автореферат (53,8 K)
 • Наукова спадщина і педагогічна діяльність Івана Шульги. Аналіз системи поглядів у галузі історії України, періодизація його життя та творчості, становлення і розвиток наукових інтересів. Місце і значення діяльності вченого у вітчизняній історичній науці.

  автореферат (41,0 K)
 • Дослідження літературної спадщини (романів, нарисів, публіцистики ) І.О. Родіонова одного із російських письменників-емігрантів та характеристика відображення ним гострих проблем народного життя одного із драматичних періодів російської історії.

  автореферат (43,8 K)
 • Характеристика соціальних чинників сепаратизму в різних регіонах. Визначення особливостей регіональних моделей сепаратизму в Іспанії та Італії, кола соціальних детермінант сепаратизму. Типи сепаратистських рухів: автономізм, сецесіонізм та ірредентизм.

  статья (175,8 K)
 • Життєвий і творчий шлях письменника. Навчання в церковнопарафіяльній школі. І. Багряний як людина і політичний діяч. Арешт за звинуваченням у контрреволюційній пропаганді та агітації. Боротьба проти радянської дійсності. Співець куркульської ідеології.

  презентация (1,8 M)
 • Визначення теми, ідеї, жанру, особливостей сюжету і композиції роману І. Багряного "Тигролови"; визначення педагогічної проблеми твору. Характеристика образу головного герою. Приведення зразків тропів, виписаних у повному обсязі з текстом роману.

  контрольная работа (46,5 K)
 • Іван Багряний - український письменник, який був в радянській Україні забороненим. Літературна творчість письменника – визначне явище в історії української літератури. Загальнонаціональна ідея української незалежності - основна ідея його життя, творчості.

  статья (15,6 K)
 • Основні факти біографії Івана Боберського - українського педагога, організатора, фундатора, теоретика і практика української національної фізичної культури, організатора сокільсько-січового руху. Референтство ЗУНР та співпраця з українською діаспорою.

  статья (19,6 K)