• Іван Багряний - український письменник, який був в радянській Україні забороненим. Літературна творчість письменника – визначне явище в історії української літератури. Загальнонаціональна ідея української незалежності - основна ідея його життя, творчості.

  статья (15,6 K)
 • Основні факти біографії Івана Боберського - українського педагога, організатора, фундатора, теоретика і практика української національної фізичної культури, організатора сокільсько-січового руху. Референтство ЗУНР та співпраця з українською діаспорою.

  статья (19,6 K)
 • Коротка біографія І. Богуна (українського військового і державного діяча, козацького полководця, полковника подільського). Його молоді роки та походження. Участь у битві під Вінницею, під монастирищем, у молдавському поході та Жванецькій облозі.

  презентация (1,7 M)
 • Український віршописець другої половини XVII ст. Іван Величковський як найпомітніший представник новомодного (барокового) віршування. Біографія поета, спогади про життя у літописах. Дослідження змісту та форми творів, що належать перу І. Величковського.

  реферат (16,7 K)
 • Нарис життя та діяльності І. Виговського як щирого патріоту України, одного із найвизначніших українських діячів середини XVII ст., політика, дипломата, державного і адміністративного керівника, воєначальника. Його боротьба проти московського панування.

  реферат (47,7 K)
 • Короткий нарис життя та напрямки діяльності Івана Вишенського як западноукраїнського православного монаха, духовного діяча та письменника, антіуніатського публіциста та полеміста. Зміст і особливості творів, написаних до та після Брестської унії.

  презентация (664,5 K)
 • Розгляд конфлікту українського письменника-полеміста Івана Вишенського з Львівським Успенським братством в контексті діалогу епох Ренесансу й Бароко. Риси містицизму в його релігійних поглядах. Аналіз внеску письменника-полеміста в українську літературу.

  доклад (11,9 K)
 • Погляди І. Гончаренко на сімейне виховання в українській діаспорі Америки. Огляд умов доброго сімейного виховання, роль матері та батька у справі виховання дитини. Роль збереження культури та традиції у збереженні етнічної ідентичності українця.

  статья (179,7 K)
 • Розповідь про видатного вченого та відомого громадського діяча І.Я. Горбачевського, автора наукових праць у галузі санітарії. Вивчення хімічних процесів в організмі здорової та хворої людини, з’ясування причин та опрацювання способів лікування недуг.

  статья (18,9 K)
 • І.Я. Горбачевський - автор багатьох наукових праць, розробок та відкриттів у галузі санітарії. Опис його основних досліджень в галузі хімічного складу та процесів в організмі здорової та хворої людини, причин та способів лікування багатьох хвороб.

  статья (395,7 K)
 • На основі аналізу творчого здобутку Івана Григоровича Вертхратського і наукових статей про його життєвий і творчий шлях, висвітлення еволюції становлення українських патріотичних цінностей та стійкої громадянської позиції цього видатного вченого.

  статья (23,6 K)
 • Короткий біографічний нарис життя та правління Івана Грозного. Вінчання на царство 16 січня 1547 року. Смілива зовнішня і внутрішня політику государя у молоді роки. Опричнина, кровавий терор Грозного. Шлюб та сімейне життя великого государя Івана IV.

  реферат (21,4 K)
 • Іван Сірко як учасник визвольної війни 1648-1654 pp. і утворення козацької держави-республіки в Україні. Участь кошового отамана у Тридцятирічній війні. Заслання Сірка до Сибіру в м. Тобольськ. Війни проти Кримського ханства під проводом Сірка.

  доклад (18,5 K)
 • Біографія І. Драча, початок його творчої діяльності. Характеристика та наслідки роботи діяча в редакціях, його літературний внесок у розвиток національної літератури. Опис з'їзду Народного Руху України, діяльність в ролі депутата Верховної Ради України.

  презентация (786,0 K)
 • Звернення Івана Драча до розкриття важливої ролі поетичного слова у людському житті. Порівняння поезії із сонцем у творі автора "Балада про соняшник". Історія хлопця-соняшника, який захоплюється солнцем. Асоціації і почуття, які викликає вірш у читача.

  реферат (7,8 K)
 • Життя та творчість Івана Федоровича Драча, художній аналіз його творчості та її сприймання суспільством та критиками. Борис Олійник –національний художник й академік поетичної думки, етичні й світоглядні витоки слова та літературна спадщина поета.

  реферат (39,9 K)
 • Короткий нарис життя, особистісного та творчого становлення І.К. Тобілевича як видатного представника української літератури XIX сторіччя. Демократичні переконання Тобілевича та його участь в таємних гуртках. Драматургія І. Карпенка-Карого, її ідеї.

  биография (15,3 K)
 • Іван Карпенко-Карий - український письменник, драматург, актор, ерудит. Коротка біографія, брати та сестра письменника. Найвідоміші твори драматурга: комедія "Мартин Боруля", "Сто тисяч", "Хазяїн", "Чумаки". Внесок в українську класичну драматургію.

  презентация (1023,5 K)
 • Життєвий шлях письменника, служба в різних канцеляріях - від писарчука до секретаря міського поліцейського управління. Перший етап літературної творчості в оповіданні "Новобранець". Відтворення життя народу за принципами правдивості і гуманізму.

  реферат (13,0 K)
 • Життєва і творча праця українського драматурга Івана Кочерги. Відомі твори письменника: "Алмазне жорно", "Свіччине весілля", "Майстри часу", "Марко в пеклі", "Пісня в келиху", "Викуп" та "Натура і культура". "Ярослав Мудрий" - творчий злет автора.

  реферат (23,7 K)