Іберійські моделі сепаратизму: соціологічний аспект

Характеристика соціальних чинників сепаратизму в різних регіонах. Визначення особливостей регіональних моделей сепаратизму в Іспанії та Італії, кола соціальних детермінант сепаратизму. Типи сепаратистських рухів: автономізм, сецесіонізм та ірредентизм.

Рубрика Политология
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 27.06.2016
Размер файла 175,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


HTML-версии работы пока нет.
Cкачать архив работы можно перейдя по ссылке, которая находятся ниже.


Подобные документы

 • Світогляд, а також політичні теорії і практичні дії, що ґрунтуються на расовій дискримінації, на уявленні про поділ людей на біологічно різні групи. Прояви політики расизму у різних країнах світу. Расові та етнічні фобії. Складові кола соціальних фобій.

  презентация [301,1 K], добавлен 09.02.2014

 • Суть, класифікація та типи суспільно-політичних рухів як своєрідної форми вияву політичної активності людських мас. Порівняльний аналіз рухів та політичних партій, їх специфіка. Значення політичних рухів для подолання авторитарних і тоталітарних режимів.

  реферат [22,3 K], добавлен 01.07.2011

 • Біографія та політична діяльність Ллойда Джорджа Девіда. Масова незадоволеність капіталістичною і імперіалістичною системою - основна передумова соціальних реформ на початку ХХ століття. Загальна характеристика соціальних реформ Ллойда Джорджа Девіда.

  реферат [38,9 K], добавлен 11.06.2010

 • Конфлікт як неминуча і постійна властивість соціальних систем. Актуальність питання про природу конфлікту. Порівняльна характеристика системи постулатів Т. Парсонса, Р. Дарендорфа. Типи і функції соціального конфлікту. Політична криза, юридичний конфлікт.

  контрольная работа [41,6 K], добавлен 15.03.2010

 • Вивчення політичного популізму як форми відношення суспільства і влади, при якій законотворчість аргументується голосом народу. Популістські методи і аналіз соціальних чинників формування популізму. Демагогія і оцінка заходів щодо протидії популізму.

  контрольная работа [23,1 K], добавлен 02.06.2011

 • Ідеологія як основний елемент політики, основні політичні ідеології сучасності. Способи пізнання та інтерпретації буття з позицій цілей, ідеалів, інтересів певних соціальних груп та суб’єктів політики. Аналіз основних чинників політичної ідеології.

  реферат [39,6 K], добавлен 23.10.2011

 • Поняття і структура політичної системи. Вироблення політичного курсу держави та визначення цілей розвитку суспільства. Узагальнення та впорядкування інтересів соціальних верств населення. Забезпечення стабільності розвитку громадської системи загалом.

  реферат [17,3 K], добавлен 26.02.2015

 • Причини приходу до влади в Іспанії соціалістичного уряду. Зміни у внутрішньоекономічному положенні країни після 2004 року. Підхід адміністрації Сапатеро до вирішення баського питання. Висновок про загальні напрямки внутрішньополітичного розвитку Іспанії.

  курсовая работа [51,8 K], добавлен 05.10.2011

 • Політичні ідеї Платона. Взаємозв'язок політики, держави й соціальних змін. Політичні думки Аристотеля. Заперечення можливості існування ідеальної держави. Політичні думки й ідеї Цицерона, аналіз різних форм державного устрою, проблеми держави і права.

  реферат [20,8 K], добавлен 01.02.2009

 • Визначення поняття "влада" в соціальних науках. Співвідношення влади і насилля. Характерні риси тоталітаризму та його типологія. Формування тоталітарних режимів у Європі. Тоталітаризм як прояв політичного насилля та його наслідки для суспільства.

  реферат [39,7 K], добавлен 09.11.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.