Іван Вишенський: середньовіччя, відродження чи бароко? - "за" і "проти". (За Г. Грабовичем та І. Ісіченком)

Розгляд конфлікту українського письменника-полеміста Івана Вишенського з Львівським Успенським братством в контексті діалогу епох Ренесансу й Бароко. Риси містицизму в його релігійних поглядах. Аналіз внеску письменника-полеміста в українську літературу.

Рубрика Литература
Вид доклад
Язык украинский
Дата добавления 17.12.2016
Размер файла 11,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Іван Вишенський: середньовіччя, відродження чи бароко? - “за” і “проти”. (За Г.Грабовичем та І. Ісіченком )

вишенський полеміст література містицизм

Розглядаючи постать Івана Вишенського - українського релігійного і літературного діяча раннього нового часу, православного монаха, письменника-полеміста у контексті вище згаданих літературних напрямів, є досить багато розбіжностей і суперечок вчених, а зокрема критиків. На питання «за» і «проти» в деякій мірі відповідає І.Ісіченко у своїй статті вважаючи, що спадщина українського полеміста об'єктивно стає знаряддям політичного протистояння між царською владою та рухами опору, котрі набували конфесійного забарвлення.

Конфлікт українського письменника-полеміста Івана Вишенського з Львівським Успенським братством розглядається в контексті діалогу епох Ренесансу й Бароко. Цей діалог у Речі Посполитій набуває міжетнічного й понадконфесійного характеру. Позиції Львівського братства визначаються гуманістичними засадами його суспільної діяльності. Іван Вишенський своєю творчістю тяжіє до стилю бароко. Про це свідчать риси містицизму в його релігійних поглядах, узалежнення ним освіти від релігійного виховання, поетика з широким використанням метафор, контрасту, повчальних прикладів.

Ісіченко у своїй праці подає думку Д. Чижевського з цього приводу, котрий вміщує творчість Івана Вишенського в епоху, названу ним «Ренесанс та Реформація», але тут же зазначає: “Коли Вишенський і належить до українського “ренесансу”, то він у ньому є Саванаролою, що не зупинився б, мабуть, перед знищенням усіх “надбань” нової культури”. Також Чижевський говорить про переростання Іваном Вишенським сучасності з її скутим канонічними взірцями стилем, “бо пишністю свого стилю, ориґінальністю, сполученням переобтяженості з легкістю він наближається до найкращих взірців барокового стилю”.

І.Ісіченко вважає, що належність Івана Вишенського до гуманістичної культури Ренесансу справді важко довести. Культурно-освітню ж діяльність Львівського братства без істотних застережень дослідник літератури вписує в контекст європейського Відродження.

Своє “проти” висловлює І.Ісіченко: “Коли розгляда поетику Івана Вишенського в її цілості, а за культурний контекст творчості полеміста приймати цивілізаційний простір Речі Посполитої в його етнічному й конфесійному багатоманітті, застережень щодо барокової природи стилю стає менше”.

Ще один вчений Г.Грабович вважає Вишенського загальновизнаним найцільним письменника періоду українського відродження ,наводить думку, що у недавніх українських совєтських працях траплялись іще менш переконливі спроби ототожнити Вишенського з Ренесансом або якимось наївно-гіпотетичним варіантом гуманізму. Грабович це пояснює: “що справа, одначе, не в неспроможності вчених умістити Вишенського у властиву йому рубрику -- це аж надто часта скрута для істориків літератури”. Парадокс у тому, що навіть коли Вишенського й немає в літературному процесі, окресленому тими рубриками, навіть коли він не належить до вартостей та систем ані Ренесансу, ані бароко, він все одно матеріально впливає, окреслює наше розуміння цього процесу.

Отже, Г. Грабович та І.Ісіченко, аналізуючи постать І.Вишенського у контексті середньовіччя, відродження та бароко, аргументують свої твердження і роблячи це , вони не лише подають творчість полеміста як приналежність до літератури, а й постать , яка займає важливе місце в її житті та й просто є невідємною частиною української літератури з чималим внеском.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Прийняття постригу на горі Афон. Внесок Івана Вишенського в розвиток педагогічної думки. Православне, національне і релігійне притиснення українського народу в умовах Речі Посполитої. Філософська позиція І. Вишенського. Творча манера письменника.

  реферат [23,7 K], добавлен 21.10.2012

 • Вплив видатного українського письменника Івана Франка на розвиток літературно-мовного процесу. Теоретичні та методологічні засади дослідження метафори й метонімії. Метафора та метонімія як засоби змалювання Івана Вишенського в однойменній поемі І. Франка.

  курсовая работа [65,0 K], добавлен 24.07.2011

 • Короткий опис життєвого шляху Івана Величковського - українського письменника, поета, священика кінця XVII і початку XVIII ст. Риси барокової української літератури. Значення бароко як творчого методу в українській літературі. Творчість І. Величковського.

  презентация [3,2 M], добавлен 19.05.2015

 • Характеристика жанрових особливостей бароко, причини його зародження. Вплив історичних умов на свідомість європейського суспільства XVII ст., розвиток барокового стилю в Західній Європі та Україні, відмінні риси. Аналіз драми "Життя – це сон" Кальдерона.

  курсовая работа [69,6 K], добавлен 26.12.2010

 • Поняття літературного бароко, його головні риси та значення в культурі та мистецтві. Віршована поезія в епоху бароко, зразки евфонічної досконалості. Українська барокова література, її вплив на культуру інших країн. Видатні представники цього напряму.

  реферат [59,1 K], добавлен 04.02.2012

 • Короткий нарис життя та творчості відомого українського письменника та публіциста Івана Франка, його літературна та громадська діяльність. Роль Франка в формуванні національної культурної свідомості народу. Філософські та естетичні погляди письменника.

  курсовая работа [95,8 K], добавлен 18.10.2009

 • Біографія та творчість відомого українського письменника та публіциста Івана Франка, його літературна та громадська діяльність. Перші літературні твори. Історична повість "Захар Беркут": образ громадського життя Карпатської Русі в XIII столітті.

  презентация [294,5 K], добавлен 02.11.2014

 • Юні роки Івана Багряного, доба його творчого становлення. Автобіографічні подробиці ув'язнення та заслання. Діяльність письменника в українському підпіллі під час Великої Вітчизняної війни, еміграція в Німеччину. Характеристика його літературної спадщини.

  презентация [665,1 K], добавлен 01.03.2013

 • Місце видатного українського письменника, поета, філософа Івана Франка в українському національному русі, розвитку української культури, соціально-політичної та філософської думки. Роки життя та навчання. Літературна та просвітницька діяльність.

  презентация [534,1 K], добавлен 09.12.2013

 • Іван Котляревський як знавець української культури. Біографія та кар’єра, світоглядні позиції письменника. Аналіз творів "Енеїда", "Наталка-Полтавка", "Москаль-чарівник", їх історичне та художнє значення. Особливості гумору у творах письменника.

  реферат [55,6 K], добавлен 06.06.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.