• Висвітлення різноманітних аспектів побутування "Слова о полку Ігоревім" на його материнській землі Новгород-Сіверщині (в давніх її межах), охарактеризування впливу на літературне та культурне життя у контексті загального розвитку науки про "Слово".

  диссертация (44,9 K)
 • Аналіз перекладу "Слова о полку Ігоревім" В. Капніста. Характеристика коментаря до перекладу, в якому перекладач послуговується українською лексикою для тлумачення так званих "темних місць" "Слова...", його значення для українського літературного процесу.

  статья (21,4 K)
 • Характеристика и роль повести "Собачье сердце" в ряду сатирических произведений М.А. Булгакова. Особенности эксперимента профессора Преображенского. Политическая сатира как ведущая тема творчества Булгакова. Суть социального эксперимента начала XX века.

  реферат (34,0 K)
 • Жизнь и творчество М.А. Булгакова. "Собачье сердце" - история общества, развивающегося по иррациональным законам. Анализ главных образов повести. Тема дома как средоточия человеческой жизни. Сатира на общество большевиков и её актуальность в наши дни.

  реферат (30,6 K)
 • Описание сюжета и главные герои первого исторического романа Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери". Заключение Эсмеральды в Соборе, ее отношение с Квазимодо - горбатым звонарем собора. Женитьба Эсмеральды и Гренгуара. Похищение Эсмеральды Клодом.

  краткое изложение (23,5 K)
 • Личность Виктора Гюго. Роман как эпическая картина средневекового Парижа, состояние нравов, верований, искусств и цивилизации. Исследование социального, романтического, исторического и политического слоя в книге-романе "Собор Парижской Богоматери".

  реферат (20,2 K)
 • Поняття поетики та відмінні особливості даного літературного жанру. Особливості жанру повісті "Солодка Даруся". Напрямки та специфіка реалізації поетики у сучасному романі М. Матіос "Солодка Даруся". Образна система, композиція. Постмодернізм в творі.

  курсовая работа (42,2 K)
 • Готовность главного героя романа И. Гончарова "Обломов" изменить свою жизнь. Роль снов в раскрытии философских раздумий автора, характера персонажа, предсказании его судьбы. Непонимание законов окружающего мира. Труд как наказание для жителей Обломовки.

  реферат (20,2 K)
 • Коротка біографія В. Нестайко – українського прозаїка. Його дитинство, батьки, освіта. Розвиток його письменницької діяльності, характеристика основних творів та видань. Постановка фільмів за творами письменника. Нестайко як лауреат літературних премій.

  статья (118,7 K)
 • Відмінні риси "срібної доби" у російській літературі. Дослідження основних тенденцій розвитку зарубіжної літератури ХХ ст. Символізм. Олександр Олександрович Блок і Україна. Особливості акмеїзму та футуризму. Життя та творчість Володимира Маяковського.

  презентация (536,5 K)
 • Анализ проблемы художественного единства "Стихотворений в прозе" Тургенева. Сопоставление литературного контекста произведения и его внутренних законов. Связь конкретных форм произведения с общим смыслом, возникающим на основе всех произведений цикла.

  статья (16,6 K)
 • Літературознавче дослідження категорії "столичних текстів", на прикладі "петербурзьких" і "московських" повістей М. Гоголя та М. Булгакова. Порівняльний аналіз тематик, стилю та жанру в творах письменників. Парадигма художньої свідомості XIX-XX ст.

  автореферат (39,4 K)
 • Аналіз лірики Є. Плужника, розуміння ним ролі митця "в убогий час", коли нівелюються загальнолюдські цінності, нищиться творчий досвід поколінь. Відповідальність за право називатися поетом. Традиції жіночого доробку поета, специфіка художнього письма.

  статья (117,6 K)
 • Аналіз твору С. Петлюри "Сучасна українська еміграція та її завдання" як джерела вивчення видавничої галузі в Україні та діяльності української діаспори 20-х рр. ХХ ст. Проблема стихійності як організаційна ознака українського книговидавничого руху.

  статья (83,9 K)
 • Латиноамериканский писатель Х.Л. Борхес, его рассказы в стиле минимализма. Особые отношения к категориям пространства и времени в рассказе "Одиссей", его счастливый финал. Идея путешествия в творчестве Кантора, личность принципиального авангардиста.

  дипломная работа (38,9 K)
 • Интерес к эпохе Средневековья, его решительная переоценка и углубленное изучение. Романы Вальтера Скотта. Новые подходы к истории и литературе Средневековья в XIX веке. Издание полного текста "Сэра Тристрама". Нравы, изображенные в средневековых романах.

  статья (27,4 K)
 • Развитие исторического романа как жанра и конкретно исторические события, лежащие в основе произведения. Духовное и телесное в повести "Тарас Бульба" как выражение поэтики Н.В. Гоголя. Идейный пафос произведения и характеристика героев - Тараса и Андрия.

  реферат (40,5 K)
 • Развитие исторического романа как жанра, события, лежащие в основе произведения. История создания повести, ее идейный пафос, героический образ народа. Тарас Бульба – герой вдохновенной поэмы, образ Андрия. Запорожская Сечь - царство свободы и равенства.

  реферат (40,7 K)
 • "Тарас Бульба" в контексте истории. Развитие исторического романа как жанра. Конкретно исторические события, лежащие в основе произведения. Образ народа в повести. Идейный пафос произведения. Тарас Бульба – герой вдохновенной поэмы. Образ Андрия.

  реферат (43,9 K)
 • Комплексний аналіз стильової своєрідності прозових творів І. Дніпровського, з’ясування циклотворчих мотивів його епічної творчості, оригінальної моделі дійсності, створеної на засадах філософських поглядів письменника. Картина українського імпресіонізму.

  автореферат (64,6 K)