• Пантелеймон Куліш як ідеолог і творець української нації в її шляхетських елементах. "Чорна рада" П. Куліша – перший історичний роман в українській літературі, літопис Самовидця як його основне історичне джерело. Місце села Мотронівки в історії України.

  презентация (635,7 K)
 • Вплив мультикультурності Буковини у міжвоєнний період на творчість буковинських авторів. Мовні інтерференції у ліричних творах Рози Ауслендер: вірші "Шабат", "Йом Кіпур", "Le Chaim", "Буковина ІІІ", "Село Неділя", "Якобени" та "Село на Буковині".

  статья (345,1 K)
 • Выявление интертекстуальных отношений текстов Давида Самойлова с текстами классиков русской литературы ХIX-XX веков и его современников в плане художественно-творческого взаимодействия. Механизм реализации "чужой речи" в творчестве Д. Самойлова.

  автореферат (272,5 K)
 • Диалогические отношения в художественном тексте. Понятия язык и речь в литературоведении. Цитаты как средство создания полифонизма. Эпиграфы и их функции в творчестве Д. Самойлова. Основной принцип композиционной организации стихотворений поэта.

  диссертация (951,4 K)
 • Різновимірність сприймання рідного слова - провідний мотив поетичної творчості Володимира Калашника. Цілісне сприймання лінгвістичного доробку і художніх текстів - один з основних механізмів щодо створення лінгвопоетичного портрета митця-мовознавця.

  статья (14,7 K)
 • Аналіз феномену "шевченківського кітчу". Характеристика рис постмодерного кітчу, визначення основних передумов кітчезації образу Т. Шевченка. Розгляд прикладів сучасних заходів, присвячених чи пов'язаних із постаттю Т. Шевченко, що мають ознаки кітчу.

  статья (390,8 K)
 • Є. Пашковський та його роман "Щоденний жезл". Ознаки та проблеми неотрадиціоналізму. Виведення партикулярних елементів на рівень цілісної художньої стратегії. Художньо-естетичні особливості текстів на теренах етосу. Невма як стихія Пашковського.

  реферат (33,3 K)
 • Возникновение футуризма как литературного течения. Европейский футуризм и его влияние на русский. Программа рождения сверх искусства, способного преобразить мир. Идея торжества личности. Создание Игорем Северянином новой поэтической школы "эгофутуризма".

  презентация (3,7 M)
 • Вибуховість та афористичність характерна для усієї творчості Василя Симоненка, окрасою якої є його інтимна лірика. І якби невблаганний час відрахував поетові більше весен, ми змогли б прочитати ще не один замріяно-ніжний чи памфлетно-загострений вірш.

  сочинение (6,1 K)
 • Історія літературної мови як історія мовних особистостей. Творча спадщина І. Багряного (очевидця жахливих доленосних подій історії) - самобутня сторінка історії літературної мови і джерело вивчення мовної свідомості українського суспільства початку ХХ ст.

  статья (22,7 K)
 • Розгляд воєнного наративу "Щоденника" Олександра Довженка написаного в умовах тоталітарної культури. Звернення особливої уваги на соціокультурні проекції топосу міста Києва як символу національної ідентичності, а також українського досвіду війни.

  статья (32,3 K)
 • Біографічні відомості та характеристика духовного світу Уласа Самчука - людини, громадського діяча, письменника - за допомогою його спогадів. Рекомендації з вивчення школярами творів "Великий похід", "Будні", "Там, де казка родиться", "Така земля".

  курсовая работа (59,8 K)
 • Проблема поиска Ф.М. Достоевским путей к подлинному единению людей на основе христианского гуманизма в романе "Братья Карамазовы". Исследование диалогической речи персонажей романа и оценка ее эффективности в области филологического анализа текста.

  статья (51,4 K)
 • Розгляд філософського розуміння О.Потебнею мови як засобу пізнання естетичних та моральних цінностей. Аналіз питання білінгвізму у епістолярній спадщині О. Потебні, де основна увага звертається на мисленнєву та пізнавальну діяльність індивідуумів.

  статья (21,2 K)
 • А.А. Блок - романтический поэт по отображению жизни и по духу ее восприятия, краткий биографический и творческий путь. Потрясения времени, отражение их в его стихотворениях, история создания. Лирический герой поэта, глубина и искренность его чувств.

  реферат (54,7 K)
 • Изучение собрания лучших сочинений по курсу русской литературы. Характеристика исторической темы в произведениях А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Анализ основных идей лирики Фета, Тютчева, Цветаевой, Пастернака, конфликта эпох в комедии А.С. Грибоедова.

  книга (6,8 M)
 • Характеристика и общие требования к написанию школьных и абитуриентских сочинений, их типы и особенности приемов литературного письма. Содержание и тексты сочинений по русской и зарубежной литературе, предусмотренные школьной программой для 5-11 классов.

  книга (3,9 M)
 • The language of the ancient Britons. The beautiful Anglo–Saxon poem "Beowulf" - the foundation–stone of all British poetry. W. Shakespeare - one of the brightest representatives of the English Renaissance. Literature of The Enlightenment in England.

  учебное пособие (754,4 K)
 • Art like a reflection of reality in artistic images, creative activity. Characteristics of the aesthetic conceptions of Vira Vovk at art through the lens of epistolary heritage. Intellectualism - an essential feature of creativity of this poetesse.

  статья (14,4 K)
 • Sufism in Sharaf Khanum's divan. Sufism as a integral part of Islamic culture. Sharaf Khanum's poems dedicated to Uveys Karani, Yazichizadeh Muhammed and Yazichizadeh Bijan. Expression of love in the poems for Abdulqadir Gilani who founded Kadiri sect.

  статья (17,9 K)