• Михайло Драй-Хмара як відомий літературознавець, поет і перекладач, короткий нарис його життя та творчого шляху, оцінка місця та значення в історії української літератури. Аналіз щоденника Михайла Драй-Хмари, його характерні риси і відтворення рис твору.

  реферат (14,3 K)
 • Розглянуто специфіку компонування історичного роману "Козацькому роду..." О. Ільченка. З’ясовано, що внутрішня композиція через особливості свого сюжету, відзначається більшою строкатістю, що є ознакою прийому "очуднення" історії в художньому творі.

  статья (16,0 K)
 • Описання подій "Коліївщини" Ліпомана, Мощенського, В. Кребсової та в анонімній польській поемі. Характеристика головних причин коліївського повстання. Сутність праці Д. Мордовцева про Гайдамаччину. Протест проти знецінювання й плюгавлення Коліївщини.

  доклад (27,9 K)
 • Дослідження сутності мовних функцій кольоративів. Відмінні риси мовної кольористики в творчості Тараса Шевченка. Зіставлення мовно-колірних явищ поезії Т.Г. Шевченка із аналогічними явищами іншого українського поета-художника Святослава Гординського.

  реферат (17,8 K)
 • Отображение собственных переживаний, общечеловеческих отношений, устоя и быта казаков в новеллах сборника "Конармия" И.Э. Бабеля. Анализ сюжетной линии произведения, характеристика стилистических приемов, используемых для актуализации ценности жизни.

  реферат (15,2 K)
 • Ознакомление с историей создания, опубликования сказки "Конек-Горбунок" П.П. Ершова. Рассмотрение своеобразного жанра произведения, изучение особенностей его проблематики и поэтики. Отклик поэта на процесс формирования в литературе реалистической сказки.

  реферат (33,6 K)
 • Порівняльний аналіз романів з епічним автобіографічним задумом Бєлого. Функції автоінтертексту прози, поезії і філософсько-критичних робіт. Місце романів Бєлого в художній автобіографічній літературі модернізму та авангарду першої третини ХХ століття.

  автореферат (48,2 K)
 • Характеристика "Краткого руководства к красноречию" Ломоносова как образца ораторского и поэтического искусства. Изложение основных положений трактата "Российская грамматика". Вклад в развитие культуры речи и русского литературного языка М.В. Ломоносова.

  реферат (28,1 K)
 • "Легкое дыхание" Бунина - поэма о любви, которая не имела права на существование. Сюжет и фабула произведения. Любовная связь шестнадцатилетней гимназистки Оли Мещерской с другом своего отца, Алексеем Малютиным. Интерпретация романа литературоведами.

  статья (18,3 K)
 • "Лекции по русской литературе" Владимира Набокова - лекции, написанные им для американских студентов, которые впервые вышли в России в издательстве "Независимая Газета" и прочитаны на Празднике Искусств в Корнеллском университете 10 апреля 1958 года.

  книга (558,8 K)
 • История создания сборника "Литературное наследство", его принципы, структура и форма, богатство томов выпущенных прозведений. Публикация неизданных материалов по истории литературы, культурной, общественной мысли и их изучению как главная задача издания.

  реферат (27,9 K)
 • "Лишний человек", "лишние люди", "галерея лишних людей" - откуда появился этот термин в русской литературе. Анализ произведений: Пушкина "Кавказский пленник" и Лермонтова "Мцыри", характериристика образа романтических героев - страстных, бунтующих натур.

  сочинение (15,2 K)
 • Анализ возникновения и отображения литературного типа "лишнего человека" в произведениях Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Тургенева и Гончарова. Особенности характера и поведения Чацкого, Евгения Онегина, Печорина, Рудина, Лаврецкого и Лизы Калитиной.

  реферат (39,7 K)
 • Питання деформації оригінального тексту під час літературного перекладу. Проблеми рецепції роману Дж. Д. Селінджера, вивчення семантичної розбіжності між автентичною назвою "Ловець у житі" та перекладацькою редакцією заголовку "Над прірвою у житі".

  статья (259,3 K)
 • А.Н. Островский - обладатель глубокого понимания русской жизни. Протест Катерины против кабановских понятий о нравственности. Высокая оценка Островского Добролюбовым, полное и многостороннее изображение им существенных сторон и требований русской жизни.

  реферат (14,6 K)
 • Шевчук як один з найплідніших письменників сучасної української літератури. Основні напрямки у творчості письменника: історична проза, твори на сучасну тематику, літературознавчі та історичні розвідки. Короткий огляд найвідоміших творів автора.

  статья (1,2 M)
 • Виявлення природи фантастичних елементів в романі колумбійського прозаїка Габріеля Гарсіа Маркеса "Сто років самотності". Дослідження особливостей поєднання в одному контексті фольклору, вірувань та звичаїв представників різних національних культур.

  статья (112,5 K)
 • Театрознавчий аналіз історико-романтичного твору І. Тобілевича "Мазепа". Перші кроки у мистецькому відтворенні величної людської особистості Мазепи. Заробітчанська драматургія, грубі ефекти: отруєння, божевілля, добровільна і насильницька смерті.

  статья (62,8 K)
 • Роман "Майстер і Маргарита" як центральний твір усієї творчості М.А. Булгакова. Сюжетні лінії роману, сатира на життя московських обивателів, опис духовного життя суспільства. Аналіз головних героїв та образів твору. Библейські мотиви, їх інтерпретація.

  презентация (1,2 M)
 • История нравственной борьбы главного героя романа Достоевского "Преступление и наказание", Родиона Раскольникова. Страшная жизнь остальных героев романа. "Идея" Раскольникова о Наполеонах и "тварях дрожащих", "обыкновенных" и "необыкновенных" людях.

  сочинение (8,5 K)