• Роман сербского писателя Милорада Павича "Хазарский словарь" как одно из сложнейших и прекраснейших произведений современного постмодернизма, последовательность книг. Христианские, исламские и иудейские источники о принятии хазарами новой веры.

  реферат (13,5 K)
 • Изучение художественной формы поэтического труда Алишера Навои - "Хамса". Реалистичность современности для поэта эпохи и общества. Структурный анализ образов возведенных в поэмах. Обзор завершенности гуманистических идей Навои в каждой части "Хамсы".

  реферат (19,1 K)
 • Жанр хожений и описания средневековых путешествий. Ранние образцы произведений древнерусской очерковой литературы. Краткая биография Афанасия Никитина, цель и маршрут его путешествия. Характеристика труда Афанасия Никитина "Хожение за три моря".

  реферат (20,5 K)
 • Постмодерністські тенденції в романі П. Вольвача "Хрещатик-плаза". Розгляд функцій, які виконує наратор у творі. Узагальнення професійних якостей діяльності журналіста, опозиції "Запоріжжя / Київ". Мовні особливості персонажів, їх зовнішні риси.

  статья (26,0 K)
 • Человек и природа в произведении В. Астафьева "Царь-рыба": опасность жизни рыбинспектора и деятельность браконьеров как противостояние злодейства правопорядку. Эгоцентризм и индивидуализм против величия загадок природы тайги Сибири в новелле автора.

  реферат (24,2 K)
 • Основная тема творчества М. Горького - Человек, не представитель серой массы, а личность, индивидум, трезво смотрящий на окружающий мир. Отражение человека Горького в ранних рассказах. Данко - идеал личности. Персонажи сильнейшей драмы писателя "На дне".

  сочинение (14,5 K)
 • Художественные традиции феномена двойничества в культуре серебряного века. Яркий пример самоотчуждение в поэме «Черный человек». Есенинский Черный человек это часть самого поэта, его двойник, которому он отдает самое дурное, уродливое, что есть в нем.

  реферат (26,1 K)
 • Духовно-биографический опыт А. Ахматовой, становление мировоззрения поэта, личная судьба, творческая эволюция как возможные ассоциации сборников "Четки" и "Белая стая"; анализ книг: тема памяти, народности; религии, "интимность" и "хоровые" начала.

  реферат (39,6 K)
 • Характеристика одного з найбільш герметичних творів Т. Шевченка. Особливості відтворення парадигми самоаналізу поета за допомогою поняття "духовної ночі". Усвідомлення поетом розриву іманентної властивості власної душі з соціальним досвідом у творі.

  статья (332,7 K)
 • Пантелеймон Куліш як ідеолог і творець української нації в її шляхетських елементах. "Чорна рада" П. Куліша – перший історичний роман в українській літературі, літопис Самовидця як його основне історичне джерело. Місце села Мотронівки в історії України.

  презентация (635,7 K)
 • Вплив мультикультурності Буковини у міжвоєнний період на творчість буковинських авторів. Мовні інтерференції у ліричних творах Рози Ауслендер: вірші "Шабат", "Йом Кіпур", "Le Chaim", "Буковина ІІІ", "Село Неділя", "Якобени" та "Село на Буковині".

  статья (345,1 K)
 • Диалогические отношения в художественном тексте. Понятия язык и речь в литературоведении. Цитаты как средство создания полифонизма. Эпиграфы и их функции в творчестве Д. Самойлова. Основной принцип композиционной организации стихотворений поэта.

  диссертация (951,4 K)
 • Выявление интертекстуальных отношений текстов Давида Самойлова с текстами классиков русской литературы ХIX-XX веков и его современников в плане художественно-творческого взаимодействия. Механизм реализации "чужой речи" в творчестве Д. Самойлова.

  автореферат (272,5 K)
 • Аналіз феномену "шевченківського кітчу". Характеристика рис постмодерного кітчу, визначення основних передумов кітчезації образу Т. Шевченка. Розгляд прикладів сучасних заходів, присвячених чи пов'язаних із постаттю Т. Шевченко, що мають ознаки кітчу.

  статья (390,8 K)
 • Є. Пашковський та його роман "Щоденний жезл". Ознаки та проблеми неотрадиціоналізму. Виведення партикулярних елементів на рівень цілісної художньої стратегії. Художньо-естетичні особливості текстів на теренах етосу. Невма як стихія Пашковського.

  реферат (33,3 K)
 • Возникновение футуризма как литературного течения. Европейский футуризм и его влияние на русский. Программа рождения сверх искусства, способного преобразить мир. Идея торжества личности. Создание Игорем Северянином новой поэтической школы "эгофутуризма".

  презентация (3,7 M)
 • Вибуховість та афористичність характерна для усієї творчості Василя Симоненка, окрасою якої є його інтимна лірика. І якби невблаганний час відрахував поетові більше весен, ми змогли б прочитати ще не один замріяно-ніжний чи памфлетно-загострений вірш.

  сочинение (6,1 K)
 • Історія літературної мови як історія мовних особистостей. Творча спадщина І. Багряного (очевидця жахливих доленосних подій історії) - самобутня сторінка історії літературної мови і джерело вивчення мовної свідомості українського суспільства початку ХХ ст.

  статья (22,7 K)
 • Розгляд воєнного наративу "Щоденника" Олександра Довженка написаного в умовах тоталітарної культури. Звернення особливої уваги на соціокультурні проекції топосу міста Києва як символу національної ідентичності, а також українського досвіду війни.

  статья (32,3 K)
 • Біографічні відомості та характеристика духовного світу Уласа Самчука - людини, громадського діяча, письменника - за допомогою його спогадів. Рекомендації з вивчення школярами творів "Великий похід", "Будні", "Там, де казка родиться", "Така земля".

  курсовая работа (59,8 K)