"Жіноче" питання в художній інтерпретації Жорж Санд: до проблеми першовитоків феміністичного дискурсу

Аналіз свідомих переконань та ранньої прози французької письменниці доби романтизму Жорж Санд. Емансипаційна проблематика романів "Індіана", "Валентина" й "Лелія". Позиція романістики щодо ролі жінки в сім'ї і суспільстві. Варіативність жіночих образів.

Рубрика Литература
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 25.11.2012
Размер файла 112,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


HTML-версии работы пока нет.
Cкачать архив работы можно перейдя по ссылке, которая находятся ниже.


Подобные документы

 • Биография Жорж Санд и общая характеристика её творчества. "Женский вопрос" в творчестве Жорж Санд, особенности его интерпретации и анализа в произведениях автора. Женский образ в романе "Индиана". Величие женской души в романе "Валентина", "Консуэло".

  контрольная работа [41,7 K], добавлен 10.11.2010

 • Романтизм в мировой литературе. Жизненный путь и творчество Жорж Санд. Анализ романа "Франсия". Исторический фон, на котором развивается история любви Франсии и русского офицера Диомида Мурзакина. Природа патриотических чувств у русских и французов.

  курсовая работа [93,7 K], добавлен 16.05.2017

 • Искусство как способ познания мира, проблема формирования и функционирования творческого "я". Тема музыки в европейском романтизме. Становление творческой личности в романе Жорж Санд "Консуэло". Мотив странствия и поисков себя. Мир церковной музыки.

  дипломная работа [105,2 K], добавлен 23.07.2017

 • Життєвий та творчий шлях Франца Кафки - видатного австрійського письменника, одного із фундаторів модерністської прози. Літературна спадщина автора. Історія написання та зміст романів "Замок" і "Процес"; специфіка жіночих образів у даних творах.

  курсовая работа [55,5 K], добавлен 03.10.2014

 • Специфіка сучасної української жіночої прози. Феміністичний дискурс в українській літературі. Аналіз проблематики романів Ірен Роздобудько у художньому контексті. Жанрова своєрідність творчості, архетипні образи. Поетика романів Ірен Роздобудько.

  дипломная работа [195,0 K], добавлен 26.09.2013

 • Своєрідність стилю Е.М. Ремарка, його творчий шлях. Мовні засоби художніх творів, експресивні засоби вираження образу жінки у його творах. Жінки у особистому житті письменника і їх прототипи у жіночих образах романів, використання експресивних засобів.

  реферат [30,4 K], добавлен 15.09.2012

 • Дослідження в образах героїнь Джейн Остін становища жінки у Великій Британії доби георгіанства на основі романів авторки "Гордість та упередження" і "Почуття і чуттєвість". Стосунки чоловіка і жінки та проблеми шлюбів, особливості відображення в творах.

  дипломная работа [77,9 K], добавлен 21.06.2014

 • Поняття дискурсу, його типологія. Зміна поколінь і нові естетичні орієнтири у літературі кінця ХХ – початку ХХІ ст., перехід до соціальної тематики. Місце жінки у персонажній парадигмі письменника. Галерея чоловічих образів у контексті нової епохи.

  дипломная работа [67,4 K], добавлен 10.01.2014

 • Природа й основні художні виміри демонологічного дискурсу прози В. Шевчука, провідна стратегію творення ним художнього універсуму та описати форми її реалізації. Описання основних принципів інтерпретації проблем буття людського духу засобами демонічного.

  автореферат [27,6 K], добавлен 11.04.2009

 • Синкретизм національної феміністичної проблеми у художньому дискурсі Олени Теліги. Тематична своєрідність лірики поетеси та специфічні зображення жіночих образів. Світоглядні позиції письменниці. Образ ліричної героїні та її морально-етичні домінанти.

  статья [20,1 K], добавлен 27.08.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.