• Дослідження блага й істини в етиці. Аналіз теорії пізнання самого себе за Сократом. Особливість етичних ідей Середньовіччя. Моральні шукання в екзистенційній філософії. Добро і зло як полюси ставлення людини до дійсності. Сором і совість як явища моралі.

  курс лекций (360,5 K)
 • Службовий етикет, яким він має бути. Особливості та принципи ділового етикету в зарубіжних країнах (США, Британії, Франції, Італії, Німеччини). Етикет керівника і підлеглого. Службові бесіди, телефонні розмови, листи. Мовний етикет ділового листування.

  реферат (84,7 K)
 • Зовнішня обстановка офісу і кабінету, побудова грамотного простору. Одяг і зовнішній вигляд ділової людини. Правила вибору кольорів одягу. Візитні картки як обов'язковий атрибут першої зустрічі з партнером. Прийом підлеглих та бесіда з відвідувачами.

  реферат (42,6 K)
 • Залишені стародавніми єгиптянами малюнки можуть служити для нас свідченням відносин між людьми більш ранніх епох, ілюстрацією формування і побутування особливих правил поведінки людини в сприйнятті її не лише як члена окремої родини, але й суспільства.

  реферат (15,5 K)
 • Етикет і його норми, види етикету. Спілкування як один із проявів людської сутності, універсальний засіб людського спілкування - мова. Роль мови міміки та жестів. Існування традиційних форм спілкування у різних народів. Головна вимога сучасного етикету.

  контрольная работа (17,2 K)
 • Теоретичні засади поняття про етикет, характеристика його основних норм та їх еволюція. Спілкування як прояв людської сутності та необхідна передумова існування суспільства. Особливості мови – основи культури, невичерпного океану вселюдського досвіду.

  реферат (21,2 K)
 • Діловий етикет як одна з невід'ємних складових корпоративної культури. Важливість дотримання етичних правил вітання та рекомендування у просуванні по службовій драбині. Вдумливе врахування інтересів та почуттів інших - ключовий принцип хороших манер.

  реферат (24,7 K)
 • Знайомство людей між собою. Зустріч двох пар на вулиці. Представлення нового співробітника колективу. Обов’язки під час автомобільної поїздки. Правила життя на відпочинку. Поведінка у магазині, в транспорті, в ресторані. Етикет в європейських країнах.

  реферат (34,1 K)
 • Етикет - це звід застиглих правил, його тісний зв'язок з життям суспільства. Таємниці успішного керування, відношення керівника з підлеглим. Національні особливості спілкування з іноземними партнерами з республіки Корея. Листування у діловому спілкуванні.

  контрольная работа (33,7 K)
 • Специфічні ознаки телефонної розмови. Вимоги до комунікативної діяльності державних службовців. Вплив рівеня професійно-комунікативної діяльності на вирішення стратегічних питань. Вміння вести телефонні розмови за етичними нормами, підготовка до розмови.

  реферат (14,0 K)
 • Характеристика телефонної розмови як одного із різновидів усного мовлення. Ключові формули етикету. Основні проблеми, які виникають під час розмови по телефону. Використання мобільних телефонів як одне з найскладніших питань сучасного ділового етикету.

  реферат (51,7 K)
 • Визначення поняття етикету - форми, манеру поведінки, правил чемності і ввічливості, прийнятих в суспільстві. Характеристика особливостей подарунків, бесід, ділових обідів і зустрічей у Франції. Ознайомлення з основними правилами поведінки на публіці.

  реферат (25,8 K)
 • Моральна культура спілкування як складова загальнолюдської культури. Визначення поняття службового етикету як сукупності правил поведінки людини. Опис особливостей службового етикету юриста, його зовнішні атрибути та форми прояву естетичної культури.

  реферат (35,0 K)
 • Сутність й головні риси норм та правила поведінки, які регулюють зовнішні прояви людських стосунків. Аналіз змісту загальноприйнятого різновиду етикету. Розгляд структури естетичної свідомості людини. Дослідження деяких морально-екологічних гасел.

  реферат (34,2 K)
 • Попередження конфліктних ситуацій у спілкуванні як соціальна функція етикету. Історія виникнення та розвитку: особливості етикету в епохи античності й середньовіччя. Сучасні принципи етикету. Людяність, доцільність дій, естетична привабливість поведінки.

  реферат (49,7 K)
 • Поняття етикету як зведення норм і правил поведінки, прийнятих у відповідній спільності людей. Основні види етикету: придворний, дипломатичний, військовий та ін. Головні характеристики загальногромадянського етикету та етики ділового спілкування.

  контрольная работа (17,8 K)
 • Основні принципи та специфіка етичного знання, проблема моральної свободи. Етика обов’язку, чистота морального мотиву згідно з Кантом, його поєднання з правом. Вчення про автономію моралі. Свобода як "нерв філософії Канта", її зв’язок з ідеєю прогресу.

  реферат (16,2 K)
 • Реалізація морально-етичних цінностей: справедливість, милосердя, діяльнісна любов, відповідальність, розгляд напрямків такої діяльності. Аналіз індивідуальної, колективної особистої та професіоналізованої форми благодійності. Корпоративна філантропія.

  автореферат (46,4 K)
 • Аналіз проблеми щоденної практики спесишизму – дискримінації за видовою ознакою, промислового тваринництва, тестування товарів на тваринах, використання тварин для виробництва одягу. Вивчення етико-філософських засад необхідності подолання спесишизму.

  статья (29,0 K)
 • Дослідження сучасних етичних концепцій, що морально виправдовують діяльнісне заподіяння шкоди або її допущення через бездіяльність в виняткових обставинах. Дискусії на тему евтаназії та самооборони. Оцінка вчинків щодо їх дозволенності чи неприпустимості.

  статья (27,7 K)