• История возникновения Интернет. Протоколы IP и TCP. World Wide Web. Основные средства разработки Web узлов. Языки программирования РНР и гипертекстовой разметки HTML. Создание сайта книжного магазина "Моя книга". Структура, разделы и подразделы сайта.

  курсовая работа (970,5 K)
 • Комунікативно-лінгвістичне дослідження сайту, як однієї з найбільш розповсюджених форм електронної комунікативної діяльності. Огляд композиційних та стилістичних утворень дискурсу. Розуміння комунікативної взаємодії та стильової норми комунікації.

  автореферат (50,5 K)
 • Дослідження сайт-специфічних рекомбіназ (ССР) та їхнього практичного використання для маніпуляцій геномами про- та еукаріотів. Принципи функціонування ССР та основні типи каталізованих ними генетичних перебудов. Сайт-специфічні рекомбінази Cre та Flp.

  статья (214,5 K)
 • Сущность сайта, его построение, тематика, шаблоны, цветовая гамма, цели создания и способы получения прибыли. Информация как главная составная сайта, ее структура. Microsoft FrontPage и Adobe PhotoShop как основные программы сайтостроения, работа с ними.

  статья (39,9 K)
 • Идеи гармоничного развития телесной и духовной красоты в назиданиях Золотой Орды. Проблемы воспитания личности, рассматриваемые в "Гулистан бит-тюрки". Критерии ценности человека для Сайф Сараи, его дифференцированный подход к воспитанию и роль семьи.

  статья (16,2 K)
 • Детство и образование Сакена Сейфуллина. Активная гражданская позиция поэта во время Февральской революции. Роль поэзии Сакена в борьбе, в идейном, нравственном воспитании людей, формировании человека эпохи социализма. Расстрел и реабилитация поэта.

  презентация (1,5 M)
 • История древнего Казахстана. Группы сакских племён. Образ жизни и материальная культура саков. Упоминание о саках в древнеиндийской литературе. Сакские названия в современной Евразии. Возникновение и исчезновение империия гуннов. Образ жизни народа.

  реферат (19,7 K)
 • Вивчення конструкції та теми сакральної архітектурної спадщини Покуття, як окремої групи храмових будівель, що має свої відмінності і водночас перебуває в синтезі з іншими групами. Художньо-конструктивні ознаки храмових будівель. Архітектура малих форм.

  реферат (21,8 K)
 • Значення відкриття перших виробничих металів. Передумови освоєння руд й етапи освоєння металів, що пов'язані з багатовіковим досвідом попередньої гірничої діяльності людства. Гіпотеза народження металургії в надрах сталих спільнот архаїчних гірників.

  статья (206,2 K)
 • Новая интерпретация значения осетинской обрядовой церемонии Кувд в контексте системы древних техник религиозного экстаза. Сакральное значение церемонии Кувда, рассмотрение возможных параллелей в других религиях и культурах, в частности, в Зороастризме.

  статья (50,5 K)
 • Аналіз сакрального у творчості визначних німецьких митців, поетів та філософів раннього періоду романтизму – Новаліса, Ф. Шляєрмахера, В. Вакенродера. Характеристика літературно-філософської спадщини цих романтиків через призму духовності та віри.

  статья (262,8 K)
 • З’ясування місця й ролі сакрального в естетичному процесі. Аналіз відносин, які складались між мистецтвом і християнською релігією у процесі їх історичного розвитку. Виявлення певних правил та закономірностей існування сенсів і форм, пов’язаних з храмом.

  статья (26,6 K)
 • Концепція сакрального світопереживання, репрезентована творчістю О. Стефановича, її універсальні компоненти. Визначення сутності художньо трансформованої категорії sacrum в текстах поета, характеристика рівнів її структури в контексті барокової традиції.

  статья (24,2 K)
 • Дослідження феномену сакрального театру, його динаміки і та внутрішньої єдності на рівні системи жанрів. Містерія як домінуючий жанр сакрального театру. Вивчення структури театральної системи як сукупності сценічних жанрів і прийомів інсценізації.

  автореферат (61,2 K)
 • Вплив гріховних пристрастей на соматичні і психічні недуги. Порівняльний аналіз наркотичних речових та комп’ютерних ігор. Взаємозв’язок переїдання та перелюбу із захворюванням. Депресія як канцерогенний фактор, що підвищує уразливість до онкозахворювань.

  статья (333,5 K)
 • Типологическое изучение герменевтических идей и экзегетических методов. Исследование структуры и семиотики сакрального текста и его связи с текстом поэтическим. Анализ английских версий Священного Писания как единой художественно-коммуникативной системы.

  автореферат (519,8 K)
 • Изучение биографии и деятельности Салавата Юлаева - башкирского национального героя, одного из руководителей Крестьянской войны 1773 - 1775 годов, сподвижника Емельяна Пугачёва, поэта-импровизатора. Описание его творческого наследия: стихов и прозы.

  биография (17,9 K)
 • Историки и литераторы о личности и деятельности С. Юлаева. Детство, юность и семья. Выдающийся деятель освободительного движения в России. Башкирский поэт, певец, импровизатор. Народность, патриотичность, поэтическая самобытность наследия С. Юлаева.

  реферат (28,4 K)
 • Образ Салавата Юлаева в башкирском и русском народном творчестве. Детство, юность и семья Салавата Юлаева. Боевой путь Салавата. Крестьянская война 1773-1775 годов. Поход на Кунгур. Формирование сводного отряда. Арест и наказание Салавата Юлаева.

  реферат (25,0 K)
 • Технологія приготування вінегрету овочевого та салатів. Обробка всіх використовуємих продуктів. Оформлення страв, салату з редиски та із свіжих томатів. Приготування салату з крабів, креветок. Якість холодних стравах, надання їм красивого вигляду.

  реферат (16,5 K)