• Редакторська та журналістська діяльность Франка, його погляди на процес, перспективи, ідеали формування української інтелігенції. Співпраця у журналі "Друг", вступ до "Академического кружка" в липні 1875 року, арешт та перебування у в'язниці до 1878 року.

  реферат (52,8 K)
 • Акцентування уваги на загальнолюдських, а не класових цінностях. Приділення уваги Франка проблемам економічного, політичного і соціокультурного розвитку. Розгляд відношення до М. Драгоманова, який виступав за пошук провідних суспільно-політичних ідей.

  доклад (11,7 K)
 • Біографічні відомості життя, політична діяльність й творча спадщина І. Франко - українського письменника, поета, белетриста, вченого, публіциста і діяча революційного соціалістичного руху в королівстві Галичини та Лодомерії (Австро-Угорської імперії).

  биография (258,4 K)
 • Біографія українського письменника Івана Франка. Друк літературних творів в студентському університетському журналі у Львові "Друг". Перший арешт та звільнення з тюрми. Викладання історії української літератури. Погіршення здоров'я та смерть письменника.

  реферат (20,3 K)
 • Іван Франко: коротка біографія, етапи становлення, спроби літературної творчості. Гімназичні роки, захоплення культурною спадщиною. Випробування на громадянську стійкість, зрілість. Франко - письменник, перекладач, поет, драматург, літературознавець.

  реферат (37,2 K)
 • Дослідження контактно-генетичних і типологічних сходжень творчості Івана Франка та польських романтиків А. Міцкевича, Ю. Словацького та Ю.Б. Залеського. Роль національного пророка у визволенні рідного народу. Інтертекстуальні зв’язки образів та топосів.

  статья (38,3 K)
 • Методика збирання і вивчення Франком народної пісенності та прози, його ставлення до тогочасних наукових шкіл і теорій — міфологічної, міграційної, антропологічної, культурно-історичної. Багатогранна діяльність Франка в галузі слов’янської фольклористики.

  статья (28,4 K)
 • Значення франкознавчої науки в Польщі. Оцінка творчості І. Франка на сторінках польської преси. Співпраця поета з петербурзьким "Krajem". Аналіз його релігійної поваги до християнської культури. Ідейно-тематичний сюжет збірки віршів "Мій Ізмарагд".

  статья (20,5 K)
 • Бачення Олесем Гончаром могутньої постаті Івана Франка, як одного з тих попередників, мислителів-гуманістів, діячів української культури, хто допомагав формувати українську націю, що посіла гідне місце серед інших народів європейського континенту.

  реферат (18,2 K)
 • Причини, які спонукали Івана Франка покинути Львів та шукати порятунку у селі Нижньому Березові. Арешт письменника у Яблунові та його ув'язнення в Коломиї. Мандрівка студентів 1884 року з Дрогобича до Калуша. Створення Радикальної партії та Вічовий рух.

  реферат (67,0 K)
 • Динаміка інтересу до постаті Івана Франка в польському квартальнику "Slavia Orientalis", внесок часопису у наукове вивчення й популяризацію спадщини письменника. Обґрунтування потреби створення синтетичної бібліографії польського франкознавства.

  статья (40,2 K)
 • Зв’язки Івана Франка з життям і культурою Польщі. Ідеї видатного українського революційного демократа щодо зближення польського і українського народів. Висвітлення франківської концепції розвитку і особливостей польської літератури XIX століття.

  статья (31,8 K)
 • Розгляд філософських поглядів І. Франка, де він показує структуру та засоби духовного збагачення людини і чинники їх формування. Його лекція на першому щомісячному зібранні народознавчого товариства під назвою "Найновіші напрямки в народознавстві".

  статья (24,6 K)
 • Дослідження співпраці Івана Франка з відомим польським славістом Александром Брюкнером у період створення та діяльності Народознавчого товариства у Львові та виданням "Lud". Висвітлення ролі А. Брюкнера в розвитку наукових славістичних студій у Львові.

  статья (16,8 K)
 • Своєрідність рецепції та інтерпретації ідейно-естетичного дискурсу польської літератури у творчості І. Франка та М. Євшана. Осмислення мистецької спадщини польських авторів крізь призму настанов традиційності та модерності наприкінці ХІХ — початку ХХ ст.

  статья (23,0 K)
 • Творчість Івана Франка німецькою мовою, її сприйняття літературами народів ближнього і середнього сходу. Підсумки і перспективи розвитку радянського франкознавста. Роман "Борислав сміється" і робоча тема у світовій літературі кінця ХІ – початку ХХ ст.

  реферат (19,8 K)
 • Життєпис польсько-українського письменника й політичного діяча першої половини ХІХ ст. Яна Федоровича, мецената, письменника, який писав польською мовою, як одна з перших спроб біографічного жанру в українській галицькій літературі написана І. Франком.

  статья (30,1 K)
 • Вивчення біографії та творчої діяльності Івана Франка, якому серед культурно-громадських і політичних діячів слов’янства останньої чверті ХІХ ст. належить одне з найпочесніших місць. Аналіз творів про життя трудящих - збірка "Борислав", поема "Мойсей".

  реферат (18,3 K)
 • Часи юності, перші спроби на ниві літературної творчості. Обґрунтування необхідності творення літератури на засадах народності. Перша збірка віршів "Балади і розкази". Активна громадська діяльність, арешт і ув’язнення. Інтенсивна наукова праця Франка.

  доклад (13,9 K)
 • Ознайомлення з основними біографічними даними Івана Яковича Франка. Особливості відображення долі українського народу у творчості генія. Ідейно-художній аналіз поем "Мойсей", "Іван Вишенський". Розуміння людського призначення; філософська проблематика.

  курсовая работа (52,5 K)