• Святкування Івана Купала: традиції та звичаї, головні атрибути свята, існуючі прикмети, чудодійна сила сонця, води та роси, купальські вогні, здобування квітки папороті. Гадання на Івана Купала: стрибання через вогнище, умови ворожіння, пускання вінка.

  контрольная работа (14,6 K)
 • Івентивний туризм як актуальна сфера економічної активності, його класифікація. Характеристика івент-заходів як складової івент-маркетингу. Етапи розробки і проведення івент-заходів. Глобальні івент-події, івент-події регіонального та місцевого значення.

  реферат (24,4 K)
 • Особливості гри як засобу всебічного розвитку дитини. Психолого-педагогічна характеристика основних видів ігрової діяльності. Аналіз результатів реалізації розвивальної методики формування взаємин між дітьми дошкільного віку засобами рольових ігор.

  курсовая работа (85,1 K)
 • Дитяча гра - помічник учителя музики в молодших класах. Якості, що формуються у дитини в процесі гри. Прийоми залучення до ігрової діяльності учнів. Класифікація музично-дидактичних ігор, роль гри у розвитку сприймання, мислення, пам’яті, мовлення дитини.

  статья (13,9 K)
 • Дослідження мовленнєвої діяльності. Дошкільні заклади в системі національної освіти. Мовна готовність дитини до школи. Роль дидактичної гри у вихованні дошкільників. Формування мовленнєвого висловлювання. Механізми мовленнєвого розвитку дошкільників.

  курсовая работа (38,4 K)
 • Психологічний зміст ігрової методики. Особливості ігрового завдання. Показники розвитку уяви в дошкільному віці. Характерна специфіка розвивальних ігор ейдетичного напряму. Вправа на розвиток вільної асоціації. Методи роботи з тактильними дощечками.

  разработка урока (1,2 M)
 • Дослідження особливостей та сутності процесу наративної самоідентифікації людини. Виокремлення та експлікація у процесі аналізу зарубіжних та вітчизняних досліджень ігрового виміру концепцій наративу як основного шляху до самоідентичності особистості.

  статья (28,8 K)
 • Використання ігрових методів навчання при вивченні теми "Попит, пропонування, ринкова ціна та гроші у функціонуванні економіки". Розробка плану конспекту уроку з використанням гри-змагання "Бінго" при вивченні питання "Сутність грошей та їх види".

  курсовая работа (47,4 K)
 • Розвиток гри як однієї з провідних видів діяльності, порівняльний аналіз із ігровою технологією. Поняття саморозвитку, його компоненти. Обґрунтування використання ігрових технологій у підготовці майбутніх вихователів, роль в професійному саморозвитку.

  статья (20,8 K)
 • Характеристика критеріїв та показників рівнів сформованості професійного саморозвитку майбутніх учителів. Обґрунтування ігрових педагогічних технологій. Аналіз методів експериментальної перевірки їх впливу на професійний саморозвиток майбутніх учителів.

  автореферат (50,6 K)
 • Розгляд гри як ситуативно-варіативної вправи, де створюється можливість для багаторазового повторення мовного зразка. Особливості використання навчальних ділових ігор. Застосування технології розвиваючих ігор Нікітіна у процесі вивчення екології.

  реферат (378,2 K)
 • Теоретичні основи використання та дослідно–експериментальна перевірка ефективності ігор на уроках трудового навчання в початкових класах. Значення дидактичної гри та класифікація за характером пізнавальної діяльності і залежно від форми проведення.

  дипломная работа (1,0 M)
 • Еволюція азартних ігор та ставлення суспільства до них. Визначення проблем, пов’язаних з азартною грою, та їх межі. Теорії патологічного гемблінгу, значення ноогенних чинників. Профілактика та реабілітація патологічної схильності до азартних ігор.

  монография (1,3 M)
 • Використання "іграшок" в психотерапевтичній роботі. Можливість роботи з синдромом післятравматичного стресу, при хроніфікації печалі, з ранніми дитячими травмами з амнестичним компонентом. Види ігрової терапії: недирективна, директивна і змішана.

  реферат (19,7 K)
 • Сутність поняття "ігротехніка". Доцільність використання ігротехніки як ефективного методу стимулювання пізнавальної активності учнів початкової школи на уроках англійської мови. Аспекти використання ігрових технологій у навчанні іноземної мови школярів.

  статья (19,2 K)
 • Обґрунтування доцільності включення концепту "ідеал" у категоріальний апарат культурології з позицій категоріального аналізу ідеалу та на основі узагальнення наукового досвіду його осмислення у контексті наук про культуру, філософії, мистецтвознавства.

  статья (502,1 K)
 • Ідеальна система оподаткування і її загальні принципи. Податкові ставки і межа оподаткування. Оптимізація фіскальної політики, статичні та динамічні імітаційні моделі. Аналіз принципів побудови системи оподаткування. Бюджетна і фінансова політика.

  лекция (85,7 K)
 • Ознаки і поняття ідеальних слідів, їх інформаційна структура, місце, роль та значення в системі криміналістики. Критерії (принципи) допустимості використання науково-технічних засобів у роботі з ідеальними слідами. Тактичні прийоми актуалізації слідів.

  автореферат (38,1 K)
 • Ознаки і поняття ідеальних слідів, їх інформаційна структура, місце, роль та значення в системі криміналістики. Аналіз науково-технічних засобів та можливість їх застосування. Головні техніко-криміналістичні прийоми актуалізації ідеальних слідів.

  автореферат (35,4 K)
 • Висвітлення форм комплексних соціальних гарантій у державах загального добробуту. Три форми соціального забезпечення: гарантований мінімальний доход, безумовний основний доход і негативний прибутковий податок. Певний рівень добробуту всіх громадян.

  статья (22,1 K)