• Вплив і взаємодія психоаналізу й фемінізму в етнопсихологічній концепції особистості у творчості П. Загребельного. Національні домінанти й універсальні парадигми персональної системи письменника. Міфопоетична закодованість героїв прози П. Загребельного.

  автореферат (52,4 K)
 • Порушено проблему виокремлення в сучасній українській літературі жанру "химерної прози". Проведено паралелі між народними уявлення про містичні явища та інтерпретування їх у сучасній літературі. Здійснено спробу осмислити сучасний стан "химерної прози".

  статья (24,2 K)
 • Поема як жанр ліро-епосу, основні різновиди. Еволюціонування жанрової форми поеми у творчому світі В. Сосюри: від "Червоної зими" до "Каїна" та "Розстріляного безсмертя". Сюжет і композиція та проблематика поем. Використання художніх засобів в творах.

  курсовая работа (60,1 K)
 • Висвітлення художньої специфіки притчових творів у поезії Дмитра Павличка. Особливості розвитку Дмитром Павличком поетичних традицій Івана Франка у царині сатири, гумористики та притчописання. Дослідження віршів-притч у поетичному спадку Дмитра Павличка.

  статья (27,7 K)
 • Дослідження розвитку категорії заперечення у деяких романських мовах (італійській, французькій, португальській, каталанській, румунській), передусім різних заперечних засобів: заперечних часток, займенників, прислівників. Приклад різних видів заперечення.

  статья (29,5 K)
 • Вивчення еволюції перекладів творів Е. Хемінгуея українською мовою як форми рецепції творчості прозаїка національною літературою. Динаміка перекладного процесу в контексті суспільно-історичного розвитку України. Вивчення літературних передумов рецепції.

  статья (54,0 K)
 • Застосування ефективної системи обробітку ґрунту - один з дієвих заходів підвищення урожайності сільськогосподарських культур. Глибока безполицева оранка - метод, що забезпечує залишення різних шарів ґрунту на своїх місцях майже без перемішування.

  статья (19,9 K)
 • Соціально-економічні, правові передумови формування і розвитку приватного права. Виникнення та еволюція концепції поділу права на публічне і приватне. Вплив римського права на формування західноєвропейського приватного права. Кодифікація цивільного права.

  автореферат (67,6 K)
 • Висвітлення окремих аспектів еволюції земельної власності в Лівобережній Україні у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст., та її рис. Аналіз тенденції щодо втрати дворянами великих земельних ділянок, які перейшли у власність селян, міщан, козаків.

  статья (28,8 K)
 • Рання еволюція Землі і взаємозв'язок даної проблеми з теорією походження життя на планеті. Етапи зародження і розвитку земних оболонок. Спроби прогнозування подальшого розвитку Землі. Будова і структура земної кори в різні епохи існування планети.

  реферат (24,1 K)
 • Погляди сучасної астрономії на еволюцію та утворення зірок. Ідеї вчених-астрономів щодо нейтронних зірок: їх властивості та процес формування. Вивчення та уявлення про малі та надмасивні чорні діри: поняття, структура та особливості випромінювання.

  реферат (30,4 K)
 • Основні тенденції розвитку змісту освіти початкової школи Великобританії середини ХІХ-ХХ століть. Визначення педагогічних завдань, змісту, форм та методів навчально-виховної діяльності учнів з метою орієнтації української освіти на європейські стандарти.

  статья (298,1 K)
 • Особливості централізованої системи управління зовнішньоекономічним зв'язками в СРСР. Причини демонтажу державної зовнішньоекономічної монополії. Інструменти концепції захисту внутрішнього ринку. Причини низької інвестиційної привабливості України.

  реферат (40,4 K)
 • Міжнародне становище і зовнішньополітичні доктрини РФ в 90-х роках ХХ ст. Прозахідний курс та доктрина Примакова. Еволюція напрямів зовнішньої політики за президентства В. Путіна та Д. Медведєва. Курс на модернізацію і ключові пріоритети сучасної Росії.

  курсовая работа (115,6 K)
 • Еволюція поглядів на розвиток громадянського суспільства, типи відносин між державою та громадянами. Характерні риси відносин громадянського суспільства і держави, етапи формування протестних настроїв. Еволюція ідеї "громадянського суспільства".

  статья (192,6 K)
 • Визначення нормативного акту, що офіційно запровадив громадянство Євросоюзу - договору про Європейський Союз у редакції Маастрихтського договору. Аналіз факторів, що вплинули на формування переліку прав громадян і посприяли його юридичному закріпленню.

  статья (27,4 K)
 • Узагальнення найбільш характерних тенденцій поступального розвитку ідеї національного самовизначення у кінці ХІХ – на початку ХХ століть, відображених в документах вітчизняної суспільно-політичної думки. Аналіз державно-політичної емансипації країни.

  автореферат (66,8 K)
 • Аналіз ролі ідеї федералізму в національній державотворчій концепції М. Грушевського доби Української Центральної Ради. Еволюція поглядів вченого на українсько-російські відносини та формування нових політичних конструкцій загальноєвропейської федерації.

  статья (23,1 K)
 • Антична культура класичної доби, аттична трагедія як універсальна модель цієї культурної епохи і як соціорегулюючий та культуро-моделюючий механізм останньої. Еволюція індивідуальності в античній культурі, специфікація античного типу індивідуальності.

  автореферат (37,6 K)
 • Становлення та розвитку інституту судових рішень в кримінальному процесі у різні часові періоди української державності. Аналіз мовних підходів до термінів, пов’язаних із ним. Пам’ятки права і нормативно-правові акти, в яких врегульовано цей інститут.

  статья (27,2 K)