• Історичний досвід застосування акцизного оподаткування в Україні на високорентабельні та монопольні товари, шляхи гармонійного поєднання фіскальної та стимулюючої функцій податку. Заходи посилення державного контролю за обігом підакцизної продукції.

  статья (23,2 K)
 • Характеристика основних нормативно-правових актів, що визначають протидію корупції в Україні. Головні суперечності щодо відповідальності за корупційні правопорушення. Аналіз пропозицій стосовно покращення антикорупційного законодавства в Україні.

  статья (22,9 K)
 • Становлення вітчизняної системи банківського регулювання та нагляду з урахуванням міжнародних стандартів та вимог Базельского комітету, її діяльність у підтримці ліквідності банківських установ, подоланні негативних наслідків світової фінансової кризи.

  реферат (20,5 K)
 • Біосфера як природна підсистема географічної оболонки, що являє собою глобальну планетарну екосистему. Первинні організми та їх здатність забезпечити всі основні процеси, що відбуваються в оболонках Землі. Геохімічна енергія живої речовини в біосфері.

  реферат (25,3 K)
 • Розвиток суспільної благодійної діяльності як первісної форми соціального забезпечення. Допомога нужденним як основна ідеологія християнської релігії. Опис законодавчої бази функціонування благодійних організації та інституту волонтерства в Украйні.

  статья (21,9 K)
 • Вперше в історії української літератури на арену творчої діяльності вийшли представники демократичної, низової маси, з того часу в українській літературі і культурі визначились дві тенденції розвитку - офіційна і неофіційна, промонархічна і демократична.

  реферат (38,5 K)
 • Історія розвитку та етапи глобальної екологічної кризи, причини збільшення тиску людини на природу. Аналіз досягнень в природоохоронній діяльності в окремих країнах. Основні фактори деградації довкілля й погіршення стану більшості екосистем біосфери.

  реферат (250,9 K)
 • Особливості періодів взаємодії суспільства та природи. Аспекти глобальних проблем охорони навколишнього середовища. Методи екологічних досліджень та їх класифікація. Система державного моніторингу ситуації в Україні. Завдання і сутність основних законів.

  реферат (27,8 K)
 • Розгляд основних етапів існування людини у природі. Характеристика глобальних проблем екології, їх причин та наслідків. Визначення методів екологічних досліджень. Особливості проведення екологічного моніторингу. Вивчення основних екологічних законів.

  реферат (28,6 K)
 • Аналіз головних етапів становлення й розвитку взаємин між провідними "центрами сили" в Азійсько-Тихоокеанському регіоні – США, КНР і Республікою Індія та їхнього впливу на світову політику. Роль Індії в стратегії США щодо "стримування й залучення КНР".

  автореферат (40,9 K)
 • Дослідження еволюції вивчення соціальної функції сміху. Аналіз соціального аспекту комічного в теоретичному доробку А. Бергсона, З. Фрейда, М. Чернишевського, М. Бахтіна. Вивчення процесів трансформації руйнівної та відтворювальної функції сміху.

  статья (30,7 K)
 • Сутність часу та основні гіпотези виникнення життя на Землі: природний результат еволюції матерії; абіогенез та біогенез; данні, отримані при досліджені метеоритів; енергетичний баланс життя; гіпотеза панспермії. Початкові етапи біологічного обміну.

  реферат (23,9 K)
 • Етапи розробки методики прискорених випробувань для виявлення тенденції зміни віброакустичних характеристик картоплечисток підприємств харчування під час експлуатації. Аналіз устрою та функцій картоплечистки МОК-350. Сутність поняття "шумова відмова".

  автореферат (58,8 K)
 • Характеристика зміни пріоритетів у зовнішній політиці Великої Британії щодо Співдружності націй у цілому, та країн-членів зокрема. Вивчення програм консервативного та ліберального урядів та їхніх планів на співпрацю з країнами-членами Співдружності.

  статья (29,6 K)
 • Становлення і основні напрямки відносин Словаччини з державами-сусідами під впливом трансінформаційних процесів. Еволюція відносин з країнами Вишеграду в умовах підготовки до вступу в ЄС. Входження Словаччини до шенгенської зони і введення євро.

  дипломная работа (102,2 K)
 • Місце Узбекистану серед зовнішньополітичних партнерів України. З’ясування перспективних можливостей подальшого поглиблення взаємовигідних українсько-узбецьких зв’язків. Розгляд політико-економічних аспектів двостороннього співробітництва держав.

  статья (61,9 K)
 • Дослідження закономірностей еволюції візантійського неоплатонізму. Виявлення типологічних різновидів візантійської філософської теології, антропології та космології. Дослідження специфіки паламітської схоластики другої половини XIV і XV століть.

  автореферат (46,7 K)
 • Стаття присвячена еволюції візантійських воєнно-адміністративних структур на Кримському півострові за доби середньовіччя. Увага приділяється титулам, положенню, функціям чиновників у різний час, а також зміні територіально-адміністративних одиниць.

  статья (38,7 K)
 • Витоки богослужебних тканин, візантійські прототипи сюжетів плащаниць кінця XII-XVI ст. Класифікація типів іконографії "Оплакування" у літургійному шитві, іконографічних програм єпитрахилей XIII-XVI ст. Еволюція візантійської традиції в іконографії шитва.

  автореферат (31,8 K)
 • Визначення поняття військового менеджменту та характеристика його п'яти етапів еволюції з глибокої давнини до першої чверті XVIII століття. Визначення основних принципів та завдань військового менеджменту, а також методів його навчання та формування.

  статья (289,1 K)