• Адаптація законодавства України до стандартів Європейського Союзу. Закріплення вимог в сфері охорони праці в міжнародних директивах. Впровадження вдосконалень у сфері безпеки і захисту здоров’я працівників під час роботи. Права та обов’язки роботодавця.

  реферат (34,1 K)
 • Дослідження нормативно-правової бази європейського досвіду транскордонного співробітництва, особливостей його використання в Україні. Розвиток міжнародної кооперації регіонів. Переваги транскордонного співробітництва в умовах інтеграційних процесів.

  статья (391,0 K)
 • Розгляд проблеми мінімізації ризиків, виникаючих при митному оформленні товарів та системи управління митними ризиками. Необхідність впровадження європейського досвіду в роботу митних органів України як умови євроінтеграції нашої країни до Євросоюзу.

  статья (24,5 K)
 • Аналіз використання Форсайту у роботі органів регіонального та місцевого самоврядування європейських країн. Прогнозування майбутнього та стратегічне планування розвитку інтелектуального потенціалу в Україні. Оцінка рівня наукового знання та технологій.

  статья (131,4 K)
 • Ресурсна база та енерговиробництво: стан і перспективи. Виробництво, імпорт й споживання нафти в країнах ЄС. Існуючі та перспективні маршрути постачання природного газу в Європу. Розвиток паливно-енергетичного комплексу України на шляху до євроінтеграції.

  статья (306,2 K)
 • Аналіз політики і дипломатії європейських держав доби раннього нового часу (ХУІ-ХУІІІ ст.). Інституціональний розвиток дипломатичних служб і моделі дипломатії провідних держав Європи, концепт "війна" і "мир" в контексті їх інституціонального розвитку.

  статья (27,2 K)
 • Значення лідера оперного колективу, а також функції команди, з якою йому доводиться працювати. Сучасна практика діяльності Баварської державної опери. Характеристика показових постановок, включених у програми мюнхенських оперних фестивалів 2006–2008 рр.

  статья (214,1 K)
 • Історія виникнення та формування Європейського Співтовариства і Європейського Парламенту. Місце Європейського Парламенту у системі органів Європейського Співтовариства. Повноваження, основні функції, структура, організація роботи Європейського Парламенту.

  контрольная работа (46,5 K)
 • Огляд особливостей єврейських погромів в Україні в період національної революції 1917-1920 років. Аналіз діяльності єврейських громадських об’єднань, направленої на ліквідацію та подолання погромного руху. Відновлення становища українського єврейства.

  статья (375,2 K)
 • Проблематика реформування системи освіти України, її удосконалення і підвищення рівня якості. Процес приєднання до Болонського процесу, основні положення, позитивні та негативні сторони. Характеристика елементів у міжнародних тенденціях розвитку освіти.

  статья (21,8 K)
 • Загальна стратегія Європейського Союзу щодо підвищення енергоефективності економіки і соціальної сфери, сучасна ситуація на відповідному ринку. Динаміка імпорту енергоресурсів та частка газу в ньому. Перспективи заміщення російського газу в Європі.

  курсовая работа (169,1 K)
 • Створення економічного союзу: спільна зовнішня економічна політика, спільний ринок послуг, матеріальних благ, капіталу і праці. Подальше розширення та попередні переговори, гуманітарна допомога країнам Європейського Союзу і їх економічний розвиток.

  презентация (473,4 K)
 • Дослідження впливу глобальних економічних проблем та екологічних ризиків на формування концепції сталого економічного розвитку. Аналіз стратегічних пріоритетів сталого економічного розвитку країн ЄС до 2020 року. Перспективи екологізації виробництва.

  статья (32,2 K)
 • Історичні передумови та етапи створення Європейського Союзу. Інституційна система ЄС, її риси та складники. Допоміжні інституції та їх функції. Органи управління Європарламенту. Європейська Рада та Комісія. Економічний і валютний союз країн-учасниць.

  реферат (50,9 K)
 • Етапи формування і становлення Європейського Союзу (ЄС) та головні інституції його єдиної організаційної структури. Розгляд структури особливо уповноважених органів співтовариства. Визначення ключової внутрішньої мети та основоположних принципів ЄС.

  реферат (18,3 K)
 • Аналіз специфіки та характерних особливостей європейського та євроатлантичного напрямів подальшого розвитку системи безпеки в Європі. Практичний внесок Європейського Союзу і НАТО в процес розбудови безпекового клімату на теренах європейського простору.

  статья (22,1 K)
 • Торгівля корпоративними правами в Європі. Активізація "роздрібних інвесторів". Чинники розвитку європейського фондового ринку. Процес клірингу за операціями з цінними паперами. Проблема створення єдиного загальноєвропейського центрального контрагента.

  курсовая работа (33,3 K)
 • Зародження промислового дизайну в архітектурі як самостійної проектної дисципліни. Розгляд становлення та розвитку дизайн-освіти у Європі протягом ХХ ст. Визначення впливу європейських мистецьких шкіл на формування міського житла та кухонного середовища.

  статья (203,2 K)
 • Визначення специфічності та інформативності європейських індикаторів для оцінки стоматологічного здоров'я і виявлення факторів ризику виникнення карієсу зубів і хвороб періодонта у дітей. Ефективність первинної профілактики стоматологічних захворювань.

  статья (478,5 K)
 • Дослідження європейських стандартів у сфері політики внутрішніх справ і правосуддя як парадигми розбудови інституту медіації в кримінальному процесуальному законодавстві України. Аналіз присутності представників сторін під час проведення конференцій.

  статья (24,2 K)