• Підвищення ефективності діяльності України на ринку ЄС. Розробка механізму державного регулювання економічної безпеки України з урахуванням впливу євроінтеграційних процесів. Експортна орієнтованість зовнішньої торгівлі України з країнами Євросоюзу.

  контрольная работа (14,8 K)
 • Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Необхідність вироблення єдиної державної енергетичної політики, спрямованої на скорочення викидів парникових газів, впровадження відновлюваних джерел енергії.

  статья (34,7 K)
 • Загальна хараткерістіка, структура та функції Європейського Союзу. Сутність європейської інтеграції на сучасному етапі. Принципи нормативно-правової бази відносин України з ЄС. Аналіз особливостей гармонізації українського законодавства з європейським.

  курсовая работа (38,7 K)
 • Аналіз євроінтеграційних процесів у світлі необхідності їх конституційного закріплення для України. Характеристика процесу гармонізації вітчизняної нормативної бази із законодавством країн Європейського Союзу та закріплення їх на найвищому рівні.

  статья (18,8 K)
 • Образ України в закордонних засобах массової інформації. Переваги та недоліки євроінтеграції країни. Реформування недієздатного національного судочинства. Створення розвиненого ринку. Роль тероризму у сучасному світі з економічного та суспільного підходу.

  реферат (34,6 K)
 • Соціогуманістична компонента стратегії розвитку України. Аксіологічна мотивація розвитку освіти та культури. Формування європейського простору сучасної освіти та її ціннісні пріоритети. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти.

  курсовая работа (90,7 K)
 • Аналіз проблем взаємодії держави та громадянського суспільства при реалізації реформ, зокрема у випадку здійснення державної євроінтеграційної політики країни. Оцінка змін її консолідаційного потенціалу в умовах сучасного розвитку ЄС та України.

  статья (27,8 K)
 • Система доріг Стародавнього Риму як античний попередник сучасної єврологістики. Дислокація доріг Стародавнього Риму, їх проектування і будівництво, інфраструктура і управління. Рештки давньоримських "військових доріг" в Україні (в Криму, Закарпатті).

  статья (315,3 K)
 • Теоретичне осмислення феноменів "Євромайдан" та "Майдан" за допомогою біополітичного проекту М. Хардта та А. Негрі і визначення меж його застосування при аналізі цих феноменів. Актуальні проблеми протестних рухів останніх років що проходили в Україні.

  статья (158,7 K)
 • Дослідження впливу глобальної мережі на всі сфери суспільного життя, нових перспектив оперативного обміну інформацією, її збереження, активного обговорення. Розробка актуальних питань використання в дослідженнях електронних версій історичних джерел.

  статья (49,1 K)
 • Роль і значення інститутів спільного інвестування в процесі залучення та накопичення капіталу. Механізм функціонування ринку єврооблігацій. Розрахунок загальної та середньої дохідності кредитних операцій за рік. Визначення ринкової ціни облігації.

  контрольная работа (63,8 K)
 • Філософія Нового часу. Обґрунтування знання і способів його досягнення. Наукові відкриття Галілео Галілея у сфері астрономії. Розвиток науки і суспільного життя. Матеріалістична думка епохи ранніх буржуазних революцій. Онтологічні концепції Нового часу.

  реферат (28,2 K)
 • Програма створення валютної й економічної спілки, розроблена комітетом Ж. Делора. Введення європейської валюти. Довгострокові процентні ставки, державна заборгованість. Евро - єдиний платіжний засіб у федерації європейських держав, центрального банк.

  реферат (24,5 K)
 • Європейська валютна система як регіональна міждержавна система і зона стабільних курсів. Основні елементи ЄВС: спільна грошова одиниця, механізм валютних курсів і кредитування. Проведення єдиної грошово-кредитної і валютної політики країн – учасниць ЄС.

  курсовая работа (43,2 K)
 • Європейська громадянська ініціатива - одна з головних новел Лісабонського договору, спрямована на зміцнення демократії в ЄС. Огляд її правової природи та юридичних наслідків. Процедура подання громадянської ініціативи до Європейської Комісії та розгляду.

  статья (197,1 K)
 • Вивчення географічного положення та адміністративно-територіального поділу Швейцарії. Характеристика кліматичних, гідрологічних та біологічних ресурсів країни. Дослідження розвитку культури, мистецтва, архітектури та місця туризму в економіці Швейцарії.

  реферат (43,1 K)
 • Сутність поняття інтеграції. Значення Європейської інтеграції в сучасних міжнародних процессах. Аналіз проекту європейського об'єднання абата де Сент-П'єра. Характеристика ХІХ–ХХ століття для Європи. Причини та передумови утворення Європейського Союзу.

  доклад (26,7 K)
 • Процес розвитку інтеграції суверенних держав Європейської спільноти (ЄС), наукові розвідки щодо еволюції його теоретичних основ та проблем. Особливості та перебіг функціональної інтеграції в ЄС. Чинні установчі договори ЄС, процедура їх перегляду.

  контрольная работа (41,6 K)
 • Аналіз стану реалізації стратегічного пріоритету зовнішньополітичної діяльності України. Забезпечення ефективної реалізації національних інтересів і повноправної участі України у європейських структурах безпеки. Перешкоди європейській інтеграції України.

  статья (31,0 K)
 • Розгляд участі країн Балтії в організаціях регіонального та міжнародного співробітництва. Основні напрями адаптації законодавчої бази у колишніх прибалтійських республіках СРСР. Результати інтеграції до Європейського Союзу Латвії, Литви та Естонії.

  автореферат (51,4 K)