• Історія розвитку театрального мистецтва в Древній Греції, Римі та Середньовічній Європі. Особливості акторського мистецтва Західної Європи XX ст., яке цікаве і своїми відверто формалістичними пошуками, що велися у межах експресіонізму та сюрреалізму.

  реферат (25,7 K)
 • Принципи побудови і завдання концепції управління персоналом. Основні етапи розвитку науки менеджменту. Формування вітчизняних наукових поглядів на управління людськими ресурсами. Стимулювання продуктивності працівників за допомогою системи компенсації.

  курсовая работа (42,8 K)
 • Дослідження проблем хореографії постмодернізму. Характеристика інтернаціонального постмодерністського танцю. Головний аналіз вивчення напряму Contemporary-Dance. Особливість позбавлення єдності стилю й естетики в танцювальних діях епохи постмодерну.

  статья (177,1 K)
 • Дослідження походження наукових поглядів на модернізацію як мікросоціальний процес. Розкриття сутності класичної теорії модернізації, неомодернізму, постмодернізму. Припущення формування сучасної моделі розвитку суспільства через національні моделі.

  статья (293,8 K)
 • Дослідження питання застосування "мережецентричної" концепції ведення бойових дій, а також її впливу на розвиток розвідувально-вогневої технології. Аналіз основних етапів "циклу управління". Визначення ролі і місця кожного етапу у концепції ведення бою.

  статья (279,6 K)
 • Стратегічне управління – розуміння і передбачення майбутнього організацій. Бюджетування та фінансовий контроль, довгострокове планування, стратегічний менеджмент. Ідеологія побудови моделі управління. Механізм управління стратегічними можливостями.

  реферат (81,0 K)
 • Аналіз нових розробок у сфері безпекових досліджень. Особливості вивчення трансформацій міжнародного порядку. Інтерпретація міжнародно-політичних реалій у правовому вимірі. Бачення епістемологічними спільнотами структури міжнародної світової політики.

  доклад (30,1 K)
 • Історія застосування стратегічного управління. Переваги поточного планування. Формулювання реалістичного прогнозу. Управління на основі екстраполяції. Управління на основі передбачення змін. Аналіз внутрішніх можливостей і зовнішніх факторів впливу.

  реферат (29,7 K)
 • Походження та сутність грошей. Роль держави у творенні грошей. Функції грошей та еволюція ролі грошей в економіці України при переході до ринкових відносин. Створення та розвиток грошової системи України. Особливості проведення грошової реформи в Україні.

  курсовая работа (24,3 K)
 • Основні умови, які модифікують роль держави. Відмінності у взаємодії держави та економіки на сучасному та попередніх етапах соціально-економічного розвитку. Основні макросистеми, діяльність та взаємодія яких визначає функціонування та розвиток країни.

  статья (150,8 K)
 • Загальна характеристика етапів еволюції концепцій маркетингу: удосконалення виробництва, концепція соціально-етичного маркетингу, інтенсифікація комерційних зусиль. Знайомство з передумовами становлення сучасної комунікаційної концепції маркетингу.

  статья (240,0 K)
 • Визначення поняття салонного мистецтва. Специфіка салону як культурного феномену. Загальна характеристика еволюції салонної музики XVII-XIX століття. Здійснення періодизації розвитку, а також характеристика основних етапів еволюції салонної музики.

  автореферат (50,4 K)
 • Особливість визначення салонного мистецтва, як культурного феномену. Загальна характеристика еволюції вишуканої музики у XVII-XIX столітті. Періодизація розвитку витонченої майстерності. Аналіз специфіки салону в історико-культурному контексті Європи.

  автореферат (50,4 K)
 • Витоки інституційних особливостей в еволюції світового політико-економічного простору. Напрямки його трансформації за умов інформаційного типу світового економічного розвитку. Формування нової якості системних зв’язків між акторами міжнародних відносин.

  статья (26,0 K)
 • Аналіз витоків інституціональних особливостей в еволюції світового політико-економічного простору. Основні напрямки інституційної трансформації світового політико-економічного простору за умов інформаційного типу світового економічного розвитку.

  статья (293,4 K)
 • Поняття та складові світової валютної системи. Криза валюти: поняття, види. Валютний курс: поняття, функції, багатофакторність, теорії регулювання. Сучасні міжнародні розрахунки між країнами. Дослідження етапів еволюції світової валютної системи.

  лекция (66,3 K)
 • Основні елементи національної і світової валютних систем. Ступінь конвертування валюти як її найважливіша якісна характеристика. Класифікація конвертованості валюти. Основні принципи Бреттонвудської валютної системи і проблеми Ямайської валютної системи.

  реферат (61,9 K)
 • Валютне регулювання як один із необхідних елементів ринкової економіки, який забезпечує управління платіжним балансом, золотовалютними резервами та валютним ринком країни. Аналіз етапів розвитку вітчизняної системи валютного регулювання та контролю.

  статья (523,1 K)
 • Аналіз системної еволюції ідеології, доктрин і концепцій повоєнної зовнішньополітичної стратегії Сполучених Штатів Америки. Базові аспекти спрямованості, змісту, проблем і суперечностей, на які наражається Вашингтон у спробах оновити глобальну стратегію.

  автореферат (48,6 K)
 • Сутність поняття міжнародної безпеки, характеристика її складових, основні загрози. Еволюція системи міжнародної безпеки ЦСЄ у час багатополярного і біполярного облаштування світу. Вплив на безпеку держав регіону російського і західного фактору.

  дипломная работа (95,5 K)