• Керування амплітудно-фазовим розподілом збуджуючих струмів в елементах дугової антенної решітки. Математична модель модифікованого плоского спірального антенного елементу. Методи амплітудного керування параметрами поляризації поля випромінювання.

  автореферат (160,3 K)
 • Вивчення призначення і технічних характеристик багатошарової моделі комп'ютерної мережі: її основні програмні і апаратні компоненти. Огляд мережевих служб і їх взаємодія з операційною системою: цифрові мережі з інтегральними послугами і система доменів.

  реферат (30,6 K)
 • Фізико-хімічні процеси на межі поділу плівки золота з газовим та рідким середовищем. Формування захисних, стабілізуючих і орієнтуючих шарів органічного і неорганічного походження на золотій поверхні перетворювача як визначальних для біохімічного сенсора.

  автореферат (223,3 K)
 • Теоретичне та практичне дослідження стискання лазерних ультракоротких імпульсів в часовій області за допомогою чірпованих дзеркал. Комплексне дослідження впливу на профіль відбитого імпульсу різних негативних чинників, які спотворюють його профіль.

  автореферат (61,9 K)
 • Історіографія творчості Миколи Костомарова. Новий погляд на націю як духовну спільноту. Громадянська лірика Костомарова. Збагачення "рухомої естетики" романтизму теоцентричними й іншими позараціональними факторами. Історія написання повісті "40 лет".

  реферат (49,1 K)
 • Классификация биологически активных добавок к пище. Изучение их состава. Применение БАД в лечебных целях. Производство композиций натуральных природных или идентичных натуральным биологически активным веществам. Упаковка, маркировка и хранение БАД.

  реферат (28,5 K)
 • История возникновения игры бадминтон, спортивные истоки. Деятельность Международной федерации бадминтона (ИБФ). Корт и его оборудование. Описание размеров площадки и бадминтонной сетки, ракетки и воланов. Правила игры, нарушения, "фолы", спорные.

  реферат (19,3 K)
 • Бадяга является представительницей типа губок и принадлежит к группе кремневых. Губки — неподвижные колониальные животные, состоящие из множества соединенных между собой особей. По внешнему виду губки поразительно напоминают растения. Применение бадяги.

  реферат (14,8 K)
 • Изучение порядка оценки и документального оформления движения материально-производственных запасов, контроль над обеспеченностью, сохранностью и использованием их в производстве. Организация и нормативная база оперативного и бухгалтерского учета.

  курсовая работа (56,0 K)
 • Загальне уявлення про бази даних, їх проектування. Створення реляційної бази даних "відділ кадрів" у системі управління базами Access. Інфологічна та даталогічна моделі. Пов’язаність інформації, яка зберігається у двомірних таблицях, створення форми.

  курсовая работа (2,3 M)
 • Розробка інфологічної моделі. Визначення структури та змісту таблиць. Створення схеми та внесення даних. Складання запитів, форм вводу та редагування, макросів. Оформлення головної кнопкової форми. Формування звітів та визначення параметрів запуску бази.

  практическая работа (2,2 M)
 • База даних як фундаментальний компонент інформаційної системи. Типи сутностей та зв'язків, атрибути і зв'язування їх з типами сутностей і зв'язків. Визначення доменів атрибутів. Логічне проектування навчальної бази даних "Облік роботи ощадбанку".

  курсовая работа (91,0 K)
 • Призначення та класифікація систем управління базами даних (СУБД). Етапи роботи з БД: створення структури, введення даних, редагування, пошук інформації, оформлення звітів. Компоненти БД "Програмне забезпечення" (таблиці, форми, звіти, запити, макроси).

  курсовая работа (4,6 M)
 • Розробка бази даних авіакомпанії для автоматизування наступних функцій: планування та створення рейсів (включаючи вантажоперевезення), продаж квитків і вантажних контрактів, прогнозування рентабельності рейсів. Вибір оптимального маршруту для перевезення.

  курсовая работа (3,6 M)
 • Поняття та сутність інформаційної системи, її роль на підприємстві. Розробка бази даних, яка містить інформацію про комплектуюче устаткування та матеріали, що використовувалися при організації мережі на підприємстві - в магазині мережного обладнання.

  курсовая работа (4,7 M)
 • Облік замовлень на станціях технічного обслуговування автомобілів за допомогою програми "Garage Inc." Введення, відображення інформації в зручному для користувача вигляді. Встановлювання вартості замовлення автоматично, в залежності від вартості послуг.

  реферат (1,5 M)
 • Концептуальне та логічне проектування навчальної бази даних "Ведення обліку обслуговування клієнтів стоматологічного кабінету". Створення і перевірка глобальної логічної моделі даних. Обговорення глобальної логічної моделі даних з користувачами.

  курсовая работа (80,4 K)
 • Поняття баз даних, їх вигляд та систематизація, відмінності та схожості. Схеми особливих умов використання баз даних в умовах діяльності державної установи. Характеристика основних умов та методів удосконалення баз даних, що містять комерційну таємницю.

  курсовая работа (92,4 K)
 • Понятие и признаки базы данных, характеристика ее структуры, классификации и отличий от СУБД. Необходимость специальных решений для дисковой подсистемы и версий операционной среды. Анализ исследований в области хранения и обработки Very Large Database.

  реферат (13,3 K)
 • Базы данных и информационные системы. Способы разработки и выполнения современных приложений. Теоретические языки запросов, реляционная алгебра. Информационные системы в сетях. Проблемы проектирования баз данных. Индексирование и связывание таблиц.

  курс лекций (415,0 K)