• Варіантність як музична універсалія в музичній композиції другої половини ХХ ст. Специфіка варіантності як техніки письма та принципу музичного розвитку. Варіантність як метод художнього моделювання на прикладі різних стильових та жанрових моделей.

  автореферат (55,4 K)
 • Дослідження основних параметрів і характеристик наукової та мистецької спадщини В. Витвицького – музикознавця, музичного критика. Музично-громадська діяльність композитора. Визначення внеску В. Витвицького до української музики та музикознавства.

  автореферат (47,2 K)
 • Появление рок-н-ролла в результате синтеза различных стилей американской музыки. Первый музыкальный успех Элвиса Пресли и его путь к мировой славе. Творческая карьера Чака Берри, Бадди Холли, Джерри Ли Льюиса. Особенности композиций Антуана Доминика.

  реферат (30,7 K)
 • Музыкальное искусство первой половине XVIII века, выраженное творчеством композиторов: Александро Скарлатти в Италии, Жана Филиппа Рамо во Франции, Иоганна Георга Генделя в Англии и Иоганна Себастьяна Баха в Германии. Особенности их произведений и стиля.

  реферат (10,2 K)
 • Биография и творчество австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Его феноменальные способности (абсолютный слух и музыкальная память) проявились очень рано; в пять лет он уже сочинял менуэты, а в шесть играл на клавире для курфюрста Баварии.

  биография (16,2 K)
 • Биографические сведения о жизни композитора Н. Римского-Корсакова, педагогическая, дирижёрская и общественная деятельность. Первые опыты сочинительства. Работа над операми "Царская невеста", "Майская ночь", "Снегурочка", "Псковитянка", "Золотой петушок".

  реферат (19,0 K)
 • Детские и юношеские годы А. Вивальди, период его обучения. Совмещение профессии музыканта с духовным саном. Первое публичное выступление, начало композиторской деятельности. Творческое наследие Вивальди, его вклад в развитие виртуозной скрипичной техники.

  реферат (26,9 K)
 • Венская классическая школа как художественное направление в музыкальной культуре XVIII-начала XIX в. Светлое мировосприятие, ведущая роль жанрово-бытовых частей стиля Гайдна, лирико-драматическое начало произведений Моцарта и творческий путь Бетховена.

  курсовая работа (29,3 K)
 • Особенности творчества композитора Й. Гайдна. Структура и особенности исполнения симфонии и сонаты. Основные произведения В. Моцарта. Основные периоды творчества Л. Бетховена. Произведения для большого симфонического оркестра. Понятие партитуры.

  курсовая работа (40,4 K)
 • Анализ художественного значения творчества китайского композитора Тан Дуна в европейском музыкальном мировом сообществе. Исследование особенностей отражения и специфики подачи веристского метода на примере вокальных партий оперы "Первый император".

  статья (327,2 K)
 • Етимологія терміна концертмейстер. Оцінювання ансамблю в єдності нероздільних компонентів художнього вираження. Професійна майстерність концертмейстера до "лицедійства в різних іпостасях" згідно із засобами і технікою інструментального вираження.

  статья (225,1 K)
 • Психологічні механізми взаємодії мовної та музичної інтонації. Вплив музики на розвиток лінгвістичних здібностей. Визначення ознак музичної традиції українців та можливості їх застосування у розвитку лінгвістичних здібностей при опануванні іноземної мови.

  автореферат (43,2 K)
 • Отечественная хоровая музыка как отражение духовной жизни человечества и наследие предшествующих поколений. Творчество Г.В. Свиридова в контексте развития русского советского хорового исполнительства и его сотрудничество с А.А. Юрловым и В.Н. Мининым.

  курсовая работа (60,6 K)
 • Виявлення богословсько-літургічних засад християнського обряду у відповідності до гласових музичних характеристик. Шляхи та ґенеза формування візантійського осмогласся. Встановлення місця осмогласних циклів у структурі нотолінійних Ірмологіонів.

  автореферат (47,3 K)
 • Сущность, особенности оперы, роль и значение древнегреческой трагедии в процессе её формирования, развития. Характеристика и отличительные черты оперы XVII века. Возникновение и распространение оперы во Франции, способы организации музыкального материала.

  контрольная работа (31,9 K)
 • Обнаружение стилевой общности античной и кавказской музыки в процессе дешифрования византийского ладового октоиха. Включение восходящего или нисходящего движения голоса в выразительную семантику звука. Колебания третьей ступени основного пентахорда.

  статья (42,3 K)
 • Методика викладання гри на скрипці, професійне володіння якою розкриває перед учителем музики, музичним вихователем широкі можливості для музично-естетичного виховання дітей. Робота над шкільним та дошкільним репертуаром. Вивчення гамм, арпеджіо, етюдів.

  реферат (25,8 K)
 • Аналіз часової специфіки музичних творів, яку музикознавці досить часто порівнюють із живописом і скульптурою. У музично-виконавській творчості виконавець є постійним співавтором. Інтерпретація музики і рівні культури сприйняття її слухацькою аудиторією.

  статья (218,3 K)
 • Визначення місця виконавського аналізу в системі аналітичних методик музикознавства, з’ясування його специфіки та функцій. Розробка головних методичних прийомів і можливих алгоритмів аналітичної роботи з обраними для інтерпретації музичними творами.

  автореферат (45,4 K)
 • Основні елементи виконавської техніки балалаєчника. Конструкція балалайки, її стрій та прийоми гри на ній. Модифікування м'язового напруження в пальцях, кисті, передпліччі у процесі контактування з грифом балалайки, координування з діями правої руки.

  статья (94,2 K)