• Зависимость власти от коммуникаций. Понятие неформальной "катодной" легитимности во французской политической жизни. "Катодная легитимность", "катодный" человек или политик: зависимость от Интернета, телевидения, прессы. Быстрота реакции как ключ к власти.

  реферат (39,6 K)
 • Concept of "protest movement" within "social movement theory" framework. Evaluation of existing associations of citizens which took part in the protests. Transformation of protest publics’ activity: moving towards conventional channels of public.

  дипломная работа (78,1 K)
 • Визначення нового розуміння сили в контексті соціально-політичних процесів. Розкриття вмісту феноменів "агресії" і "насильства" і вивчення ефективних моделей їх мінімізації і нейтралізації. Дослідження проявів агресії і насильства в соціальній сфері.

  реферат (24,8 K)
 • Понятие феномена "бархатная революция". Идеология и политические цели "бархатных революций". Влияние внешних и внутренних факторов на процесс формирования "бархатных революций". Определение специфики "бархатных революций" в странах Восточной Европы.

  курсовая работа (43,5 K)
 • Анализ книги Збигнева Бжезинского "Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы"; раскрытие основных теорий о политическом и государственном превосходстве США над Евразийскими странами. Будущее России по Бжезинскому.

  реферат (25,4 K)
 • Аналіз "Великого терору" та висновки про необхідність розрізняти терористичні операції 1937-1938 рр. та перманентні репресивні акції щодо партійно-радянської, військової, культурної еліти СРСР. Дві паралельні хвилі репресій та різні задачі і мета.

  статья (91,0 K)
 • Обзор основных идей Никколо Макиавелли - итальянского мыслителя и политического деятеля, выступавшего сторонником сильной государственной власти, для укрепления которой допускавшего применение любых средств, что и выразил в прославленном труде "Государь".

  реферат (28,7 K)
 • Європейський вектор зовнішньої політики британського консервативного уряду Хіта. Причини вступу Сполученого Королівства до Європейського Економічного Співтовариства, особливості ставлення Консервативної та Лейбористської партій до "європейської проблеми".

  статья (491,4 K)
 • Суть национальной идеи и идеологии независимости, раскрытая Президентом Узбекистана И. Каримовым. Государственный идеологический аппарат: государство и насаждение идеологии. Оправдание авторитаризма И. Каримовым. Концепция политического реформирования.

  статья (35,0 K)
 • Причины этнотерриториального конфликта в Эстонии. Характектеристика политической демографии северо-востока страны. Сущность концепции "нулевого варианта" как автоматического признания гражданами всех проживающих в странах постсоветского пространства.

  реферат (28,6 K)
 • Краткая биография Карла Маркса. Изучение "Капитала" как классовой теории, его основные идеи. Исторические формы стоимости. Формирование автором всеобщего закона капиталистического накопления. Анализ воздействия марксизма на науку, культуру и общество.

  реферат (39,4 K)
 • "Левый поворот" в Латинской Америке как определяющий вектор социально-политического и идейно-психологического сдвига последних лет, его основные итоги. Социальная поляризация и политическая фрагментация. Признаки полевения политического ландшафта региона.

  курсовая работа (102,0 K)
 • Проведення реформи збройних сил в Греції. Передвиборча програма Нової Демократії. Створення демократичної держави з сильним урядом. Відновлення переговорів про вступ Греції до ЄС, продовження співпраці з НАТО. Принцип розподілу владних повноважень.

  статья (24,5 K)
 • Концепция гностицизма Фёгелина и основы христианской эсхатологии, на которые он опирался в построении своей концепции. Соотношение политического гностицизма и современности. Анализ проблематики Фёгелина в изучении современного политического гностицизма.

  реферат (45,3 K)
 • Особливості політичної комунікації між громадянами, владою і суспільством. Функції соціальних мереж, які сприяють мобілізації громадян, активізації їх політичної поведінки. Залежність розвитку "нових мас-медіа" із реалізацією принципів прямої демократії.

  статья (18,5 K)
 • Хронологическое описание событий захвата заложников на мюзикле "Норд-Ост". Представление новостей журналистами телеканала "Рент-ТВ". Результаты проведенной спецоперации внутренними органами России и международный резонанс. Свидетельства очевидцев теракта.

  статья (40,6 K)
 • Головні етапи та передумови відродження конфуціанства і традиційної культури в сучасному Китаї. Формування та закономірності "китайської політичної філософії", її зміст і напрямки розвитку. Коло питань, що розглядається: демократія, права людини.

  статья (108,6 K)
 • Причины кризиса 1968 года в Чехословакии. Исторические корни демократического движения. Процесс политической и экономической либерализации чехословацкого общества. Ввод войск стран Варшавского Договора на территорию ЧССР. Основные итоги "Пражской весны".

  курсовая работа (37,9 K)
 • Экономическое развитие Киргизии. Социальные выступления, оформившиеся в "Революцию тюльпанов". Формирование политических институтов современного типа. Демократизация политической системы по западному образцу. Концепция политической модернизации.

  дипломная работа (113,0 K)
 • Государственное регулирование в годы правления республиканской администрации президента Р. Рейгана. "Рейганомика" как вариант неоконсервативной политики. Основные положения программы рейгановской администрации оздоровления американской экономики.

  реферат (14,7 K)