• Практические цели и задачи изучения народонаселения. История развития демографического прогнозирования, понятие и экономический смысл. Классификация, методы исследования и прогнозирование демографических процессов. Модели демографических процессов.

  контрольная работа (18,0 K)
 • Демографический прогноз как научно обоснованное предвидение основных параметров движения населения и будущей демографической ситуации. Классификация, методы исследования и прогнозирование демографических процессов. Модели демографических процессов.

  реферат (20,6 K)
 • Об'єкт, область, види стандартизації, поняття та особливості державного стандарту України. Основні вимоги до оформлення документів згідно з Державною уніфікованою системою документації. Порядок розташування реквізитів, вимоги до бланків та стилістики.

  курсовая работа (31,2 K)
 • Все вещества можно разбить на две группы. Одну группу составляют те, в молекулах которых “центры тяжести” отрицательных и положительных частей молекулы совпадают, во вторую входят вещества, молекулы которых характеризуются электрической асимметрией.

  доклад (52,0 K)
 • Дипломна робота як заключний етап у навчанні, її мета та значення. Найважливіші вимоги до дипломних робіт. Підготовка дипломних робіт до захисту на кафедрі ВНЗ, їх продуктивність і критерії оцінювання. Структурні елементи робіт і порядок розміщення.

  реферат (18,0 K)
 • Стандартизація ділового тексту, порядок оформлення, його склад. Індекс документа як необхідний реквізит, що дозволяє забезпечити оперативний довідково-інформаційний пошук та обробку документа. Терміни та їх місце в діловому мовленні, професійна лексика.

  контрольная работа (27,6 K)
 • Документ як система: властивості, озаки і функції. Система планової документації. Призначення, склад і характеристика організаційних документів. Таблиці і списки, призначення, різновиди, структура та вимоги оформлення. Довідки службового характеру.

  контрольная работа (72,6 K)
 • Значение документационного обеспечения в решении задач по совершенствованию управления ГПС МЧС РФ. Понятие о государственных системах стандартизации и сертификации. Основные нормативно-методические документы, обеспечивающие управленческую деятельность.

  контрольная работа (37,1 K)
 • Документування та організація роботи з документами з питань приймання, переведення, звільнення, обліку працівників. Ведення трудових книжок та оформлення особових справ працівників. Форми та складання наказів з особового складу, доручень та розписок.

  реферат (197,4 K)
 • История документирования акционерных обществ. Характеристика отдельных видов и разновидностей документов акционерного общества. Организационно-распорядительные документы акционерного общества. Особенности составления учредительных документов. Протоколы.

  курсовая работа (48,4 K)
 • Документ як матеріальний об’єкт. Організаційні та розпорядчі документи. Правила складання та робота з листами, пропозиціями, витягами з наказів, заявами та скаргами громадян. Поняття "документ", ОРД та "службовий документ" та правила їх групування.

  реферат (103,6 K)
 • Аналіз зміни розхилу нагрудної виточки, яка відбувається під час зміни зросту фігури. Встановлення проблеми незабезпечення антропометричної відповідності в сучасних схемах градації за зростами у зв’язку з неточністю розрахунків міжзростових приростів.

  статья (395,3 K)
 • Понятие кодирования как упорядоченного образования условного обозначения (кода) и присвоения его объектам классификации. Код EAN как индивидуальный идентификактор товара. Изучение штрихового кодирования товаров, особенности структуры кодов EAN-8 и EAN-13.

  курсовая работа (31,3 K)
 • Происхождение и значение имени Екатерина. Исторические и знаменитые личности названные именем Екатерина: Екатерина I (Марта Скавронская), Екатерина II (София Фредерика Ангальт-Цербстская), Екатерина Браганская, Екатерина Буданова, Екатерина Гордеева.

  презентация (453,9 K)
 • Аналіз сучасних і перспективних напрямів моди, характеристика історичної епохи і обґрунтування вибору базової моделі зачіски. Опис організації праці перукарні, обґрунтування виробу і характеристика парфумерно-косметичних засобів, інструментів, обладнання.

  курсовая работа (73,3 K)
 • Основні тенденції сучасних напрямків моди у перукарському мистецтві. Особливості розробки сучасної моделі стрижки та зачіски. Послідовність виконання зачіски, стрижки, фарбування. Інструменти, пристосування, парфюмерно-косметичні засоби для роботи.

  курсовая работа (76,6 K)
 • Характеристика манікюру як однієї з найдавніших косметичних послуг. Основні методи практичної роботи з виконанням класично-обрізного манікюру і нанесення художнього розпису. Вибір інструментів, необхідних для роботи. Висока етична культура працівника.

  курсовая работа (71,4 K)
 • Общие и отличительные черты между государственными и ведомственными архивами. Исполнение запросов социально-правового характера. Использование документов в средствах массовой информации, предоставление пользователям и публикация, функции архива.

  курсовая работа (34,8 K)
 • Изучение правил заключения и оформления коммерческих контрактов. Характеристика основных признаков группировки документов в деле. Исследование возможностей расторжения контракта любой из сторон и санкций к каждой из сторон за невыполнение обязательств.

  контрольная работа (20,7 K)
 • Специфіка ведення та роль архівного сайту в повсякденній роботі архівістів. Мета присутності та форми представлення подібних ресурсів в Інтернеті. Зміст комплексних електронних довідників оперативного характеру. Огляд сайтів зарубіжних архівних установ.

  курсовая работа (48,7 K)