• Юридическая этика: применение общих понятий о нравственности в сфере юридической деятельности. Специфические нравственные нормы профессиональной деятельности и внеслужебного поведения юристов. Основные принципы профессиональной этики и морали юриста.

  реферат (33,8 K)
 • История возникновения и развития визитной карточки. Правила их оформления. Пометки и надписи. Использование визитных карточек: поздравления, соболезнование, благодарность, прощание, представление, приглашение на прием. Правила их вручения и хранения.

  контрольная работа (15,4 K)
 • Характеристика сущности визитных карточек: их роль при знакомстве и общие правила оформления. Обобщение норм оформления личной, семейной, деловой и комбинированной визитной карточки. Правила обмена ими, а также их значение при заочном представлении.

  контрольная работа (26,8 K)
 • Понятие и назначение визитных карточек в деловых отношениях. Правила оформления и изготовления визитных карточек. Способы печати и виды визитных карточек. Порядок применения и этикет вручения визитной карточки. Пометки и надписи на визитной карточке.

  контрольная работа (21,6 K)
 • Софія Русова як український педагог, прозаїк, літературознавець і громадська діячка, одна з піонерок жіночого руху. теоретичні і методичні ідеї та досвіду морально-духовного виховання дітей дошкільного віку видатного українського педагога Софії Русової.

  статья (104,7 K)
 • Визначення високих вимог до іншомовної комунікативної компетентності спеціаліста. Основні задачі мовлення в діловому спілкуванні. Оволодіння риторичними прийомами і немовними засобами передання інформації менеджерами. Проведення дискусії та переговорів.

  статья (131,8 K)
 • Передумови виникнення моралі - формування у стародавньої людини абстрактного мислення, здатності утворювати загальні поняття, визначати зв'язки й закономірності, формулювати принципи. Еволюція розвитку моральних принципів. Загальногромадський етикет.

  контрольная работа (31,1 K)
 • Навчання людей шляхетності, здорового глузду, помірності та поміркованості як найліпших чеснот філософами Давньої Греції. Правила давньогрецького етикету, продиктовані міркуваннями взаємоповаги і співчуття. Давньоіндійський та китайський етикет.

  реферат (123,7 K)
 • Анализ соотношения этики и виртуалистики как основы духовно-оздоровляющей деятельности. Основы христианской этики духовного оздоровления. Типология виртуального сопровождения оздоровляющей моральной деятельности. Этическая жизнь в виртуальной реальности.

  автореферат (135,0 K)
 • Розгляд використання міжособистісної дистанції, що допомагає людям регулювати ступінь близькості, утримуючи під контролем вияв почуттів та емоцій. Просторова організація за столом (оптимальний варіант). Проксеміка у спілкуванні представників різних рас.

  реферат (11,7 K)
 • Проблема співвідношення естетики і етики. Історія візитки. Візитка - найпоширеніший і зручний спосіб повідомляти інформацію. Обмін візитками як церемонія, сценарій. Види візиток: особисті, ділові й корпоративні. Дизайн візиток. Мораль і мистецтвознавство.

  реферат (31,1 K)
 • Візитка як невід'ємний елемент фірмового стилю, важливий інструмент налагодження ділових контактів та підтримки відносин. Історія появи та розвитку етикету візитівок від Китаю в 3 столітті до сьогодення. Узвичаєні норми їх застосування у бізнесі.

  реферат (29,0 K)
 • Исследование проявления феноменов вкуса и моды в жизни коллективистического и тоталитарного общества. Изучение появления моды, при ослабевании стремления к единообразию в одежде. Характеристика развития моды и эстетики в советском обществе 60-х годов.

  реферат (21,7 K)
 • Мораль як одна з форм суспільної свідомості. Етичні аспекти суспільної поведінки і активність особи. Становлення моралі та її розвиток. Особливості класової моралі. Свідомість громадського обов'язку, відчуття відповідальності, віра в справедливість.

  реферат (30,5 K)
 • Основные правила поведения вчера и сегодня. Характеристика основных черт делового характера: чувство такта, скромность, достоинство, самовоспитание. Правила поведения делового человека на работе. Коммуникабельность как важная черта делового человека.

  реферат (21,7 K)
 • Социально-экономические и психологические проблемы адаптации в новых условиях женщины и мужчины-руководителя. Проблемы имиджа и особенности делового этического кодекса. Характеристика стилей руководства, методов управления фирмой и мотивации к труду.

  курсовая работа (37,5 K)
 • Основные требования к одежде и внешнему виду деловой женщины. Описание женского делового костюма, головного убора, макияжа, маникюра, сумки, элементов деловой экипировки (записная книжка, папка для визиток), украшений. Сувениры и подарки в деловой сфере.

  контрольная работа (18,3 K)
 • Общая характеристика бизнес-имиджа. Понятие стиля в предметах одежды, его принципы и отличительные черты. Образ делового мужчины: костюм, обувь, аксессуары, прическа. Внешность женщины, делающей карьеру: ткани, цветовая гамма, макияж, украшения.

  реферат (25,6 K)
 • Имидж - реальное и воображаемое представление о фирме. Фирменный стиль и его влияние на клиентов. Цвет делового костюма, офисная обувь деловой женщины. Искусство нанесения макияжа. Часы – престижный аксессуар делового человека. Перчатки, сумка, портмоне.

  презентация (364,6 K)
 • Требования, предъявляемые к деловой одежде; деловой гардероб для мужчин. Связь между внешним видом делового человека и его успехом в бизнесе. Принципы подбора гардероба деловых людей. Стиль - это единство основных идейно-художественных особенностей.

  контрольная работа (25,8 K)