• Анализ солдатских писем, написанных в короткий промежуток с начала марта 1905 г. до конца мая 1906 г., адресованных Вятскому дамскому кружку. Русско-японская война в дневниках российских моряков. Оценка хода войны, действий русского командования.

  статья (26,7 K)
 • Изучение жизнедеятельности российской графини Е.Р. Дашковой, ее роли в политической жизни страны, создании Санкт-Петербургской Академии наук и Российской Академии, развитии международных научных связей и выпуске первого русского толкового словаря.

  контрольная работа (19,8 K)
 • Розгляд ідей класичного конфуціанства і формулювання у філософії розгалуженого етичного вчення морально-духовного змісту. Дослідження збірки висловлювань Конфуція "Лунь-юй" та його поглядів на гуманізм, образ і мотиви поведінки "благородного мужа".

  статья (33,0 K)
 • Постать Г. Михайличенка в літературі. Михайличенко як відомий політик і письменник. "Блакитний роман" - найважливіший твір Михайличенка. Художня мова роману, образи героїв. Відхід від традицій реалістичної прози. Функції кольорових наративів у романі.

  статья (43,4 K)
 • Коротка біографія професора В.В. Яременко, його діяльність на факультеті журналістики. Знакові постаті на шляху національного самоусвідомлення професора. Аналіз кар’єри в університеті імені Т. Шевченка, його співробітництво з провідними журналами.

  статья (88,7 K)
 • Немного об Италии XIII-XIV в. Жизнь и деятельность Данте - последнего поэта Средних веков и первого поэта нового времени. Жанр и сюжет "Божественной комедии" - отражение политической жизни, образ папы римского, тема любви. Границы реализма в поэме Данте.

  реферат (25,7 K)
 • Замысел "Божественной комедии" - одного из величайших памятников мировой литературы, синтеза средневекового мировоззрения и предвестия Возрождения, ярчайшего воплощения авторской мысли Данте. Жанровые особенности, композиция, символика и главные герои.

  реферат (34,4 K)
 • "Божественная комедия" как величайший памятник мировой литературы. Ее художественное своеобразие и синтез средневекового мировоззрения и предвестия Возрождения, воплощенный авторской мыслью Данте. Жанровые особенности, композиция и главные герои.

  реферат (12,8 K)
 • Аналіз художньо-стилістичних засобів твору А. Аверченка "Дюжина ножів у спину революції". Відзначення сили "разючого таланту" письменника, який використовував живу мову з колоритною лексикою, яскравою символікою. Використання епітетів, метафор у творі.

  статья (25,1 K)
 • Характеристика особливостей впровадження положень Болонської декларації в Україні, труднощів, що виникають при цьому. Аналіз етапів формування сучасної моделі освіти. Переваги запровадження кредитно-модульної системи, нової системи контролю якості освіти.

  статья (314,2 K)
 • Розгляд особливостей критичного дискурсу "Болотяної Лукрози" (1947-1948) В. Домонтовича у вертикальному контексті видрукованих 1947-го року "Спогадів про неокласиків" Ю. Клена. Аналіз його пізнавально-етичного значення для української дійсності.

  статья (27,0 K)
 • Комплексный анализ проблем современной российской элиты в рамках концепции Л.Д. Гудкова, Б.В. Дубина, Ю.А. Левады. Основные подходы к определению понятия "элита" в России, ее основные признаки и функции. Концепт "цинического сознания" П. Слотердайка.

  статья (24,4 K)
 • Убийство С.М. Кирова, его предпосылки и версии совершения преступления, политические последствия. "Большой Террор" 1934 года, его сущность, причины и последствия, судебные процессы над партийными избранниками как над врагами Родины и их убийства.

  реферат (33,5 K)
 • Краткая хроника события "Большого террора". Ход репрессий в период с 1937 по 1939 года. Основные события, предваряющие разворот репрессий в данный период. Хроника событий по месяцам. Статистические итоги "Большого террора": количество осужденных.

  курсовая работа (88,6 K)
 • Создание Пушкиным народности и особого стиля своих произведений, описание и создание образа двух главных героев поэмы "Братья-разбойники". Приемы описания поэтом разбойничьей жизни братьев и свободы, а так же факты о реально существовавших братьях.

  реферат (29,9 K)
 • Характеристика правової природи бренду та його структурного складу. Виявлення, постановка та вирішення теоретичних проблем щодо режиму його правової охорони, а також відносин, які виникають у процесі виникнення, здійснення та припинення прав на бренд.

  автореферат (31,3 K)
 • Аналіз роману В. Шкляра "Маруся". Дослідження засобів характеротворення образу головної героїні отаманші Марусі. Переосмислення фактів, місії Марусі як отамана з позицій сьогоднішнього дня. Виокремлення системі образів, взаємозалежності людини й історії.

  статья (30,0 K)
 • Аналітична побудова базисного навчання найпростішої лінійної арифметики, російської мови й основ релігії, яка стала підґрунтям для систематичного навчання у чеських школах. Таблиці й ігровий матеріал для навчання, практичні задачі, порівняльні зразки.

  статья (280,5 K)
 • Китайский гуманизм и натурализм дзэн-буддизма. Причины, объясняющие интерес к дзэну со стороны Запада. Выражение мистического посредством обычного, без намека на какое-либо разделение между ними. Иудейско-христианское миропонимание и дзэн-буддизм.

  доклад (37,5 K)
 • Рассмотрение истории России периода XVII столетия, получившего ещё у современников название "бунташного" века. Процесс укрепления власти российского монарха. Характеристика социальной структуры общества. Причины и последствия социальных конфликтов.

  реферат (24,2 K)