• Розкриття методів боротьби радянської тоталітарної системи з релігійним дисидентством. Залучення листів­клопотання членів Ради родичів в’язнів Євангельських християн­баптистів (ЄХБ) до уряду СРСР та міжнародних організацій. Проведення аналізу книги.

  статья (390,1 K)
 • Вивчення есеїстики Євгена Маланюка як оригінальної парадигми осягнення української літератури з феноменологічних позицій. Залучення психопоетикального інструментарію задля увиразнення внутрішнього конфлікту митця та його естетичної репрезентації.

  статья (316,9 K)
 • Аналіз образного ряду, композиційних закономірностей, тематичних перетворень та авторських прийомів тембрової драматургії в поемі-концерті для скрипки та оркестру українського композитора Євгена Станковича. Виконавський склад поеми-концерту Станковича.

  статья (319,8 K)
 • Євген Терлецький как відомий український радянський державний і громадський діяч, талановитий дипломат, короткий нарис його життя етапи кар'єрного росту, оцінка досягнень на відповідальних постах. Причини арешту та розстрілу Терлецького та його дружини.

  реферат (26,5 K)
 • Дослідження особливостей формування мови преси на початку ХХ століття в Україні. Вивчення зразків української журналістики. Євген Чикаленко та газета "Рада" у формуванні мови преси на початку ХХ століття. Аналіз лексичного складу газетного видання.

  автореферат (94,5 K)
 • Євгеніка як досить сувора сума знань про сучасну людину, про успадкування нею як негативних,так і позитивних якостей та фізіологічних особливостей, принципи. Загальна характеристика основних постулатів євгеніки. Людина як то внутрішній неповторний світ.

  реферат (33,7 K)
 • Етногенез, етнічна батьківщина та звичаї євреїв. Особливості єврейської етнічної традиції, що записана в Торі. Специфіка міфології, поглядів, переконань та витоків єврейської релігії, процес її формування. Моменти історії колонізації України-Русі.

  реферат (28,3 K)
 • Аналіз соціально-економічного та політичного становища єврейських громад різних регіонів України на початку нової економічної політики. Визначення впливу політики "воєнного комунізму" та погромних акцій на сприйняття українським єврейством нової влади.

  статья (21,7 K)
 • Розкриття ініціатив уряду Російської імперії стосовно впровадження рекрутської повинності серед єврейських громад. Визначення системи покарань за відмову від вступу до війська. Проведення рекрутських наборів серед представників національної меншини.

  статья (183,2 K)
 • Національна система координації співробітництва України з НАТО. Розвиток відносин української держави з Альянсом, хронологія визначних подій. Хартія про особливе партнерство між Україною та НАТО. Прохолодний вітер Атлантики щодо інтеграції України.

  реферат (118,6 K)
 • Аналіз причин коригування зовнішньополітичного курсу США в роки президентства Дж. Буша-молодшого. Критичний аналіз впливу нового зовнішньополітичного курсу США на стан міжнародної безпеки. Філософське й ідеологічне підгрунття зовнішньої політики США.

  статья (31,1 K)
 • Сутнісні характеристики партійних систем у їх класичному політологічному виразі. Розвиток партійної сфери в сучасній Україні, позитиви та недоліки вітчизняного варіанту. Наявність у партій модернізаційної складової для наближення України до Євросоюзу.

  автореферат (39,2 K)
 • Особливості еволюції східноєвропейської стратегії Франції в контексті проблематики розширення Євросоюзу. Інтеграційний вектор франко-американських відносин, особливості франко-німецького діалогу як провідної детермінанти європейського інтегрування.

  автореферат (36,3 K)
 • Передісторія латентного входженням України та Росії до європейського освітнього простору. Особливості діяльності над створенням модернізованої моделі вищої освіти європейського зразка та приєднання України до Болонського процесу в травні 2005 року.

  статья (22,2 K)
 • Підвищення ефективності діяльності України на ринку ЄС. Розробка механізму державного регулювання економічної безпеки України з урахуванням впливу євроінтеграційних процесів. Експортна орієнтованість зовнішньої торгівлі України з країнами Євросоюзу.

  контрольная работа (14,8 K)
 • Загальна хараткерістіка, структура та функції Європейського Союзу. Сутність європейської інтеграції на сучасному етапі. Принципи нормативно-правової бази відносин України з ЄС. Аналіз особливостей гармонізації українського законодавства з європейським.

  курсовая работа (38,7 K)
 • Образ України в закордонних засобах массової інформації. Переваги та недоліки євроінтеграції країни. Реформування недієздатного національного судочинства. Створення розвиненого ринку. Роль тероризму у сучасному світі з економічного та суспільного підходу.

  реферат (34,6 K)
 • Соціогуманістична компонента стратегії розвитку України. Аксіологічна мотивація розвитку освіти та культури. Формування європейського простору сучасної освіти та її ціннісні пріоритети. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти.

  курсовая работа (90,7 K)
 • Система доріг Стародавнього Риму як античний попередник сучасної єврологістики. Дислокація доріг Стародавнього Риму, їх проектування і будівництво, інфраструктура і управління. Рештки давньоримських "військових доріг" в Україні (в Криму, Закарпатті).

  статья (315,3 K)
 • Теоретичне осмислення феноменів "Євромайдан" та "Майдан" за допомогою біополітичного проекту М. Хардта та А. Негрі і визначення меж його застосування при аналізі цих феноменів. Актуальні проблеми протестних рухів останніх років що проходили в Україні.

  статья (158,7 K)