• Питання сратегічного вибору України для її подальшого розвитку. Розвиток країн у Євросоюзі. Подолання бідності населення. Відсутність повноцінного ринкового середовища як суттєва вада сучасного українського суспільства. Питання вступу України у Євросоюз.

  статья (25,8 K)
 • Підходи до ретроспективної оцінки впливу законодавства з точки зору досягнення цілей, поставлених при розробці законопроекту. Експертний аналіз ступеню відповідності поведінки цільової групи населення нормативній моделі, запропонованій законодавцем.

  статья (138,7 K)
 • Адаптація законодавства України до стандартів Європейського Союзу. Закріплення вимог в сфері охорони праці в міжнародних директивах. Впровадження вдосконалень у сфері безпеки і захисту здоров’я працівників під час роботи. Права та обов’язки роботодавця.

  реферат (34,1 K)
 • Дослідження нормативно-правової бази європейського досвіду транскордонного співробітництва, особливостей його використання в Україні. Розвиток міжнародної кооперації регіонів. Переваги транскордонного співробітництва в умовах інтеграційних процесів.

  статья (391,0 K)
 • Ресурсна база та енерговиробництво: стан і перспективи. Виробництво, імпорт й споживання нафти в країнах ЄС. Існуючі та перспективні маршрути постачання природного газу в Європу. Розвиток паливно-енергетичного комплексу України на шляху до євроінтеграції.

  статья (306,2 K)
 • Значення лідера оперного колективу, а також функції команди, з якою йому доводиться працювати. Сучасна практика діяльності Баварської державної опери. Характеристика показових постановок, включених у програми мюнхенських оперних фестивалів 2006–2008 рр.

  статья (214,1 K)
 • Історія виникнення та формування Європейського Співтовариства і Європейського Парламенту. Місце Європейського Парламенту у системі органів Європейського Співтовариства. Повноваження, основні функції, структура, організація роботи Європейського Парламенту.

  контрольная работа (46,5 K)
 • Огляд особливостей єврейських погромів в Україні в період національної революції 1917-1920 років. Аналіз діяльності єврейських громадських об’єднань, направленої на ліквідацію та подолання погромного руху. Відновлення становища українського єврейства.

  статья (375,2 K)
 • Проблематика реформування системи освіти України, її удосконалення і підвищення рівня якості. Процес приєднання до Болонського процесу, основні положення, позитивні та негативні сторони. Характеристика елементів у міжнародних тенденціях розвитку освіти.

  статья (21,8 K)
 • Створення економічного союзу: спільна зовнішня економічна політика, спільний ринок послуг, матеріальних благ, капіталу і праці. Подальше розширення та попередні переговори, гуманітарна допомога країнам Європейського Союзу і їх економічний розвиток.

  презентация (473,4 K)
 • Історичні передумови та етапи створення Європейського Союзу. Інституційна система ЄС, її риси та складники. Допоміжні інституції та їх функції. Органи управління Європарламенту. Європейська Рада та Комісія. Економічний і валютний союз країн-учасниць.

  реферат (50,9 K)
 • Торгівля корпоративними правами в Європі. Активізація "роздрібних інвесторів". Чинники розвитку європейського фондового ринку. Процес клірингу за операціями з цінними паперами. Проблема створення єдиного загальноєвропейського центрального контрагента.

  курсовая работа (33,3 K)
 • Визначення специфічності та інформативності європейських індикаторів для оцінки стоматологічного здоров'я і виявлення факторів ризику виникнення карієсу зубів і хвороб періодонта у дітей. Ефективність первинної профілактики стоматологічних захворювань.

  статья (478,5 K)
 • Досвід діяльності європейських структур як фактор сприяння соціалізації молоді. Досвід діяльності Молодіжної Регіональної мережі, яка створена Асамблею Європейських Регіонів і є платформою для об’єднання регіональних молодіжних організацій Європи.

  статья (146,2 K)
 • Визначення напрямів розвитку інститутів дипломатії в різні історичні епохи як надбання історико-культурної спадщини Європи і України. Українські норми протоколу, етикету та церемоніалу в контексті інституціонального розвитку держави та державотворення.

  статья (392,6 K)
 • Поняття "єврорегіон" та передумови його формування. Організаційно-правовий механізм функціонування єврорегіонів. Основні перспективи діяльності Карпатського єврорегіону, соціально-економічні наслідки функціонування регіону. Аналіз проблем єврорегіонів.

  реферат (581,2 K)
 • Визволення Єгипту від гіксосів, перетворення його у "світову державу". Релігійно-політична реформа Аменхотепа IV (Ехнатона). Воєнна політика фараонів XIX династії. Єгипет за Рамесидів, фіванська теократія. Політична історія Єгипту доби Пізнього Царства.

  реферат (32,1 K)
 • Розвиток стародавньої єгипетської цивілізації. Стародавній Єгипет як типова східна деспотія. Характерні властивості давньоєгипетської культури. Розквіт древньоєгипетської культури, період політичної і воєнної могутності. Пам’ятки Стародавнього Єгипту.

  реферат (42,6 K)
 • Культура єгипетської цивилізації. Культ ідеї циклічності життя, що переплівся з обожненим верховним правителем. Тверда віра єгиптян в життя після смерті. Релігійна структура в давньому Єгипті. Центральна ідея єгипетської теології, віра в силу анкха.

  реферат (23,3 K)
 • Дослідження єгипетсько-ізраїльських відносин у контексті війн арабів та ізраїльтян і розходження релігій. Умови підписання угоди у Кемп-Девіді про примирення між народами. Перспективи сучасної взаємодії, "холодний мир" як непевний гарант стабільності.

  курсовая работа (50,7 K)