• Визначення мети створення загальнодержавного стратегічного запасу матеріальних цінностей. Розгляд призначення, структури, системи управління та особливостей функціонування Державного матеріального резерву. Ознайомлення з функціями та задачами Держрезерву.

  реферат (16,8 K)
 • Характеристика проведення, програма та класифікація змагань з військово-спортивних багатоборств, критерії визначення їх рівня. Особливості порядку виконання вправ та визначення результатів. Вимоги та умови присвоєння спортивних звань та розрядів.

  реферат (27,4 K)
 • Аналіз художньої проблематики, панорамності та епічної монументальності поеми кримсько-татарського поета Абібулли Одабаша "Алтын Ярыкъ" ("Золоте сяйво"), відображення у ній національних проблем. Визначення жанрових ознак послання автора до молоді.

  статья (20,7 K)
 • Причини виникнення помилки в управлінні автотранспортної організації або затримки у прийнятті рішення. Архітектура системи моніторингу з використанням єдиного інформаційного простору. Основні елементи, які повинен мати інформаційний портал організації.

  статья (129,3 K)
 • Особливості і законодавче регулювання спрощеної системи оподаткування обліку і звітності. Юридичні і фізичні особи - платники єдиного податку. Варіанти ставок єдиного податку. Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва.

  реферат (19,5 K)
 • Сутність та функції єдиного податку в Україні. Визначення суб’єктів малого підприємництва, для яких запроваджується спрощена система оподаткування. Строки і порядок внесення платежів для підприємців-спрощенців. Іноземний досвід сплати єдиного податку.

  статья (28,2 K)
 • Соціокультурні передумови та джерела виникнення філософської концепції В.С. Соловйова. Місце проблеми єдності істини, добра та краси у його працях. Характер впливу класичної традиції на становлення філософії "всеєдності". Вирішення проблеми єдності.

  автореферат (38,7 K)
 • Місце прокурора у формуванні обвинувальної позиції у кримінальній справі. Порядок вирішення суперечностей між співробітниками прокуратури, що беруть участь у підтриманні державного обвинувачення в суді. Причини відсутності належної правової регламентації.

  статья (24,7 K)
 • Аналіз військово-патріотичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах. Спільна діяльність школи і сім’ї у військово-патріотичному вихованні, підвищенні самосвідомості та відповідальності за свої дії в учнів 7-9 класів під час занять хортингом.

  статья (114,2 K)
 • Залежність змін в процесі освіти ордену єзуїтів у другій половині XVII століття від зрушень у економічному стані відповідних єзуїтських об'єднань. Умови існування українських осередків єзуїтської освіти, структура і зміст їх навчальної діяльності.

  автореферат (52,9 K)
 • Визначення ємності ринку авто послуг, кузовних та малярних робіт. Кількість автомобілів, що потребують ремонту кузовів. Розподіл трудомісткості аварійних ремонтів, за даними актів експертизи. Потреба в кузовних роботах після 5-10 років експлуатації.

  контрольная работа (45,7 K)