• Визначення на підставі комплексного аналізу концептуальних основ формування та реалізації європейського вектору політики України. Обґрунтування конкретних напрямів та форм поглиблення партнерства України з європейськими країнами та організаціями.

  автореферат (119,3 K)
 • Можливості імплементації європейської політики щодо інвазійних чужорідних видів у найближчий час в Україні. Рекомендації про прийняття національної стратегії щодо інвазійних чужорідних видів рослин. Рекомендаційні кодекси поведінки для заповідників.

  статья (367,0 K)
 • Дослідження європейської Реформації як соціокультурної парадигми в культурно-історичному контексті життя сучасного українського суспільства. Аналіз етапів формування та основних концепцій соціального вчення українського євангельського протестантизму.

  автореферат (51,8 K)
 • Iсторико-юридичні аспекти розвитку прав людини та становлення інституту омбудсмана у світі. Інституціональне забезпечення системи захисту прав людини в Європі та механізм імплементації новітніх європейських стандартів захисту основних свобод в Україні.

  курсовая работа (49,7 K)
 • Зміна клімату Землі та танення льодовиків. Дослідження правової бази Європейського Союзу щодо викидів парникових газів в атмосферу. Реалізація заходів щодо забезпечення екологічної безпеки. Характеристика забруднення повітря у глобальних масштабах.

  статья (68,6 K)
 • Систематизація інструментальних жанрів за участю труби доби бароко. Фіксація змін у сімействі труб, їх різновидах та строях. Механізм виокремлення ансамблевої сонати. Типологія камерно-ансамблевих сонат для труби. Провідні тенденцій трубного виконавства.

  автореферат (38,2 K)
 • Становлення і розвиток інституту захисту соціальних та економічних прав людини в Європі. Правова природа міжнародного механізму і процедур контролю за виконанням державами-учасницями положень Європейської соціальної хартії, їх соціально-правовий характер.

  автореферат (39,9 K)
 • Огляд історії створення та розвитку Європейського Союзу. Вивчення його організаційно-правової побудови, механізмів прийняття рішень. Аналіз можливості використання європейського досвіду в країнах СНД. Міжнародні економічні зв'язки країн Західної Європи.

  реферат (37,4 K)
 • Стрімкий розвиток електронної культури як наслідок поширення глобальної інформаційної цивілізації на сферу культури людства. Етапи і сучасний стан проекту побудови Європейської цифрової бібліотеки. Обґрунтування необхідності приєднання до нього України.

  статья (30,3 K)
 • Єдиний культурний рух у XIV-XVIII століттях. Епоха Ренесансу: ознаки, виникнення, гуманістичний зміст. Носії нового світогляду. Вплив культурного надбання гуманістів на східну Європу та Україну. Радикальні зміни в архітектурі та будівництві різних країн.

  реферат (33,7 K)
 • Компоненти мовного портфоліо згідно стандартам Європейської Ради. Сутність, правила оформлення й порядок упровадження складових портфоліо на етапах початкової та старшої школи. Мовний паспорт, біографія і досьє як показники якісного зростання в навчанні.

  презентация (2,0 M)
 • Історичні, соціокультурні, філософські передумови формування європейського права як особливого типу. Дослідження дієвої чинності рефлексії у філософсько-правовому процесi європейської спільноти. Європейське право в контексті особистісних вимірів людини.

  автореферат (34,8 K)
 • Історичні та філософські передумови формування європейського права як особливого типу права. З’ясування смислу духовно-практичних аспектів європейського права. Дослідження дієвої чинності рефлексії у філософсько-правовому процесі європейської спільноти.

  автореферат (36,2 K)
 • Доба феодалізму як середовище розвитку середньовічної культури. Соціальні і світоглядні основи західноєвропейської середньовічної культури. Розвиток культури Візантії. Порівняння західноєвропейської і візантійської культур. Проблема іконоборства.

  реферат (21,6 K)
 • Домінування християнської теології у свідомості в епоху середньовіччя. Ставлення церкви до власності, сімейно-шлюбних стосунків, мистецтва. Архітектура і мистецтво Візантії V-VIII ст. Романська культура: літургія та карнавал. Готичний стиль і схоластика.

  реферат (40,5 K)
 • Періодизація розвитку європейського екологічного співробітництва та основні характерні особливості кожного етапу у формуванні системи міжнародних відносин в Європі. Становлення суспільно-політичних екологічних рухів та партій в європейських країнах.

  автореферат (63,3 K)
 • Аналіз співробітництва України з європейським банком реконструкції та розвитку. Роль і місце держави в здійсненні трансформаційних процесів. Механізм фінансово-кредитної діяльності. Процедура отримання кредиту ЄБРР. Інструменти фінансування і операції.

  курсовая работа (61,5 K)
 • Виникнення європейської валютної системи (ЕВС) та створення Європейського Союзу. Особливості запровадження спільної валюти - євро. Виконання критеріїв вступу до ЕВС, визначених Маастрихтським договором. Європейський механізм регулювання валютних курсів.

  контрольная работа (72,3 K)
 • Передумови та процес створення валютного союзу країн ЄС з урахуванням історичного досвіду європейських країн стосовно попередніх спроб валютної інтеграції між окремими країнами. Основні напрямки подальшого розвитку європейської валютної інтеграції.

  статья (457,3 K)
 • Основні принципи та підходи до формування зовнішньополітичного курсу адміністрації президента Б. Обами. Напрями співпраці з Європейським Союзом: подолання глобальної кризи і реформування міжнародної фінансової системи; урегулювання ситуації в Афганістані.

  статья (157,8 K)