• Роль і значення інститутів спільного інвестування в процесі залучення та накопичення капіталу. Механізм функціонування ринку єврооблігацій. Розрахунок загальної та середньої дохідності кредитних операцій за рік. Визначення ринкової ціни облігації.

  контрольная работа (63,8 K)
 • Філософія Нового часу. Обґрунтування знання і способів його досягнення. Наукові відкриття Галілео Галілея у сфері астрономії. Розвиток науки і суспільного життя. Матеріалістична думка епохи ранніх буржуазних революцій. Онтологічні концепції Нового часу.

  реферат (28,2 K)
 • Програма створення валютної й економічної спілки, розроблена комітетом Ж. Делора. Введення європейської валюти. Довгострокові процентні ставки, державна заборгованість. Евро - єдиний платіжний засіб у федерації європейських держав, центрального банк.

  реферат (24,5 K)
 • Європейська валютна система як регіональна міждержавна система і зона стабільних курсів. Основні елементи ЄВС: спільна грошова одиниця, механізм валютних курсів і кредитування. Проведення єдиної грошово-кредитної і валютної політики країн – учасниць ЄС.

  курсовая работа (43,2 K)
 • Європейська громадянська ініціатива - одна з головних новел Лісабонського договору, спрямована на зміцнення демократії в ЄС. Огляд її правової природи та юридичних наслідків. Процедура подання громадянської ініціативи до Європейської Комісії та розгляду.

  статья (197,1 K)
 • Вивчення географічного положення та адміністративно-територіального поділу Швейцарії. Характеристика кліматичних, гідрологічних та біологічних ресурсів країни. Дослідження розвитку культури, мистецтва, архітектури та місця туризму в економіці Швейцарії.

  реферат (43,1 K)
 • Процес розвитку інтеграції суверенних держав Європейської спільноти (ЄС), наукові розвідки щодо еволюції його теоретичних основ та проблем. Особливості та перебіг функціональної інтеграції в ЄС. Чинні установчі договори ЄС, процедура їх перегляду.

  контрольная работа (41,6 K)
 • Сутність поняття інтеграції. Значення Європейської інтеграції в сучасних міжнародних процессах. Аналіз проекту європейського об'єднання абата де Сент-П'єра. Характеристика ХІХ–ХХ століття для Європи. Причини та передумови утворення Європейського Союзу.

  доклад (26,7 K)
 • Розгляд участі країн Балтії в організаціях регіонального та міжнародного співробітництва. Основні напрями адаптації законодавчої бази у колишніх прибалтійських республіках СРСР. Результати інтеграції до Європейського Союзу Латвії, Литви та Естонії.

  автореферат (51,4 K)
 • Теоретико-методологічні засади інтеграції вітчизняного промислового комплексу до світової економіки. Вплив європейських об’єднуючих процесів на розвиток промисловості України. Формування сучасної індустріальної політики під впливом зовнішніх чинників.

  автореферат (265,3 K)
 • Процес об’єднання Європи та його поширення на Схід: поняття рамкової угоди та її політична роль. Шоста та сьома рамкова програма ЄС (2002-2006 рр.). Україна та Рамкова програма ЄС, її ефективність та недоліки. Співробітництво в рамках досягнутих угод.

  реферат (656,8 K)
 • Дослідження поняття європейської класичної філософії та її головної ідеї раціонального панування людини над природою та суспільством. Характеристика основних рис філософії Нового часу: гносеологізму, емпіризму, дуалізму, раціоналізму та матеріалізму.

  реферат (18,2 K)
 • Основні історичні етапи англо-пуританської колонізації Латинської Америки, показні фактори конкісти. Особливості переселення африканців. Аналіз наслідків етнокультурної взаємодії європейської цивілізації та корінних мешканців доколумбової Америки.

  реферат (20,8 K)
 • Основна мета впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Дослідження загальних аспектів впровадження Європейської системи трансферу та зарахування кредитів (ECTS). Поняття і концепція кредиту ECTS, його особливості та вимоги.

  реферат (41,7 K)
 • Підготовка Відродження. Творчість Джефрі Чосера - видатного англійського письменника цього перехідного періоду. Література раннього Відродження. Утопічні погляди Томаса Мора. Поезія, роман та драма пізнього Ренесансу. Значення творчості Вільяма Шекспіра.

  реферат (93,2 K)
 • Обґрунтування необхідності розвитку методологічних, аналітичних досліджень у сфері управління мегаполісами та нових підходів до структурування проблематики міського розвитку. Теоретичні аспекти регіоналізації в умовах глобалізації світового господарства.

  статья (277,4 K)
 • Вплив євроінтеграції на трансформацію вітчизняної вищої освіти. Цілі входження науки України в міжнародне інформаційне поле. Зміст кредитно-модульної системи підготовки фахівців. Етапи формування учбових кваліфікацій ВНЗ згідно Болонського процесу.

  презентация (1,6 M)
 • Розгляд способів виявлення чинників, що обумовили інтеграцію Австрії до Європейського Союзу. Аналіз передумов відходу Австрії від концепції глобально орієнтованого активного нейтралітету. Особливості європейської політики Австрійської республіки.

  автореферат (40,1 K)
 • Основні завдання Європейської політики згуртування на 2014–2020 р. Елементи реформи цієї політики, які, на погляд Європейської Комісії, сприятимуть економічному зростанню, створенню нових робочих місць, соціальної ізоляції населення в країнах – членах ЄС.

  статья (239,6 K)
 • Поняття інформаційного суспільства за матеріалами Єврокомісії. Періодизація, план дій та цільові напрямки Європейського Союзу зі створення інформаційного суспільства. Принципи інформаційної цивілізації та державного контролю в комунікаційній сфері.

  реферат (29,5 K)