Історія хореографічного мистецтва

Історичний процес становлення хореографічного мистецтва. Вплив народного мистецтва на формування естетичних вимог сценічного танцю. Видатні артисти балету сучасного періоду. Академічні театри опери і балету в Україні. Визначення поняття естетики руху.

Рубрика Культура и искусство
Вид методичка
Язык украинский
Дата добавления 26.01.2012
Размер файла 312,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Факультет культури

Кафедра хореографічного мистецтва

Навчально-методичний посібник

з дисципліни "Історія хореографічного мистецтва"

Луганськ 2010

У навчально-методичному посібнику для підготовки хореографів за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Бакалавр" і "Спеціаліст" автор розкриває історичний процес становлення хореографічного мистецтва від первісного ладу до епохи Романтизму (ХІХ ст.). Подається матеріал, яким повинен володіти та керуватися у своїй діяльності сучасний балетмейстер.

Посібник представляє професійний інтерес для студентів спеціальності "Хореографія", а також для керівників хореографічних колективів різної спрямованості.

1. Основні теорії походження танцю

Проблема сенсу життя, світової історії, протистояння людини і суспільства актуальна на всіх етапах розвитку мистецтва. Прагнення відкрити зворотну сторону почуття, використовувати природне й анти природне, знайти красу і свободу особистості - мета творчого пошуку. У будь-якому мистецтві добуток відокремлюється від творчого творця і починає існувати самостійно, несе на собі відбиток автора з комплексом його якостей, матеріалу, форм та ідей. У танці перенароджується і перевтілюється саме тіло. Саме танець більш за все здатний до мінливості форм, миттєвого імпровізаційного почуття, сприйняття музичних варіацій і почуттєвої розмаїтості.

Як правило, пластичний образ пов'язують безпосередньо з художньою пластикою. І. Кант називає пластику "мистецтвом вираження ідей у почуттєвому спогляданні" і в ієрархії мистецтв ставить її нижче словесності, музики, живопису. Танець невіддільно залежить від музичного матеріалу.

Музично-танцювальна активність була властива далекому палеоантропу (знахідки 25-35-вікової давнини).

"Танець - це вид просторово-тимчасового мистецтва, художні образи якого створюються засобами естетично значущих, ритмічно систематизованих рухів та поз".

Є. А. Корольова констатує, що танці (споконвічно побутові) та ігри виділилися із синтезованих ритуальних дійств. Перші тотемні танці мисливці виконували з не меншою енергією, ніж у процесі полювання. Реальність для первісної людини не мала непересічних меж між внутрішнім і зовнішнім світом. Це світовідчуття народжувало фантастичні образи, але не було ілюзією. Експресія прагнення відкриття зворотної сторони світу знаходилася в знайомстві з цим світом. Сьогодні ми прагнемо розглянути зворотну сторону відомих процесів. Це експресія нашого часу.

Зовнішні засоби (жест, міміка, колір, звук, заклинання, тотемний символ) змушували організм танцювати і рухатися у визначеному ритмі. Музично-ритмічні малюнки ударних стали основою поліритмії і поліцентрії джазвиконання, а "автотентичная" хореографія виконується представниками експресіонізму для створення нових технік.

На мовах багатьох племен танець і пісня визначаються одним словом. "Триєдність (музика-танець-вірш) ґрунтувалися на ритмічній єдності мелодії, танцю і тексту пісень".

Відповідно оригінальній історії розвитку танцю К. Закса: "Походження танцю відноситься до того часу, коли складалася подвійна сутність людської натури.

Патріархат (яскраво виражені екстравертність і експансивність) додав силу, непостійність, традиції до кочового способу життя, тваринництва, культу Сонця і матріархат (інтровертність) дав ніжність, терпіння, культ предків і Місяця. Ритм вимагав геометричних мотивів: коло, трикутник - жіночий початок; кут, ламані лінії - чоловічий. Особлива роль належала жінці, для обряду чоловіки переодягалися в жіночий одяг. Жіночі божества асоціювалися з водою, молоком, дощем, мудрістю, деревом життя. Через руки зверталися до Сонця, Неба, Місяця, Землі.

Важливим кроком у виявленні саме людської розумності стала об'єктивація внутрішньої асоціації в образі, що у залежності від міри розвиненості свідомості міг бути представлений, як конкретним фізичним об'єктом, так і його знаковим замінником. Саме відділення образу, а пізніше й імені, породили магічне уявлення світу і переконаність у можливості впливу на об'єкт через маніпуляції з його психофізичним образом.

У контексті становлення хореографічного канону важливим є феномен фольклору, "автентичної" хореографії. Специфічна риса - "автокомунікативний" ситуативно-замкнутий тип творчості: умови чітко розмежовані, середовище закрите, стійке, принципово незмінне та консервативне, а танець, навпаки, - багатозначний і різноманітний.

Фольклорні танці можна розділити на стихійно-імітаційні і орнаменталістські, консервативні.

"Орнаменталістські танці" - це стійкі мотиви і символи, що не підлягають свавіллю випадковості, історії або окремої людини. Їхній зміст виходить з архетипної реальності "колективного несвідомого" (К. Г. Юнг), не позначаючи слідів генезису. Прикладом може бути танцювальне мистецтво Індії, що несе змістовність кожного руху, незмінну з часу започаткування.

Танець - власне людський рух - часто виступає пластичним посередником між різними мистецтвами.

Контрольні питання:

1. Теорія походження танцю К. Загса.

2. Теорія походження танцю Е. Корольової.

2. Відображення важливих етапів життя в танці людини первіснообщинного ладу

Вираження емоційних переживань різними пластичними рухами зародилося ще на зорі людства.

Танець - можливо, найдавніше з мистецтв; воно відбиває вихідну до самих ранніх часів потребу людини передавати іншим людям свої радість або скорботу за допомогою свого тіла. Майже усі важливі події життя первісної людини відзначалися танцями: народження, смерть, війна, обрання нового вождя, зцілення хворого. Танцем виражалися моління про дощ, про сонячне світло, про родючість, про захист і прощення. Танцювальні па (від фр. - "крок") - ведуть походження від основних форм рухів людини - ходи, бігу, стрибків, підскакувань, ковзань, поворотів і розгойдувань. Сполучення подібних рухів поступово перетворилися в па традиційних танців. Головними характеристиками танцю є ритм - відносно швидке або відносно повільне повторення і варіювання основних рухів; малюнок - сполучення рухів у композиції; динаміка - варіювання розмаху і напруженості рухів; техніка володіння тілом і майстерність у виконанні основних па і позицій. У багатьох танцях велике значення має також жестикуляція, особливо рухи рук. У первісному суспільстві участь у ритуальних танцях була стихійно-загальною. Процес праці знайшов значення ритму. Рух, підпорядкований ритмові, породжує танець, що і є одним з найбільш ранніх проявів людської культури. Точно встановити час появи танців в Україні досить важко. Однак можна припустити, що вони виникли ще в Антській державі. Танцюючі прагнули до того, щоб кожен рух, жест, міміка виражали яку-небудь думку, дію, вчинок. Виражальні танці мали величезне значення в побуті та в суспільному житті. Дуже часто свята починалися і супроводжувалися танцями. Так утворюються ритмічні, виразні рухи, вибудовуються у визначену композицію і виконуються з музичним супроводом. Утворюється вид мистецтва, у якому основним засобом створення художнього образу є рух - зміна положення тіла танцівника. Найдавнішим видом народних танців є танці-ігри, що відображають трудові процеси. Спочатку вони виконувалися у суворій відповідності згідно проведення тих або інших сільськогосподарських робіт. До найдавніших танців відносяться також мисливські танці, що копіюють рухи і звички звірів і птахів, звичайно виконуються до і після полювання. У давні часи з'явився і релігійний культовий танець. Первісна людина, бажаючи пояснити незрозумілі йому явища природи, приписувала їхнє виникнення волі таємничих вищих істот - божеств. Щоб домогтися сприятливих умов для своєї праці, людина всіляко ублаготворяла богів особливими магічними діями - обрядами. З виникненням релігійного культу виник і культовий танець. У зв'язку з тим, що на зорі цивілізації окремі періоди сонцевороту мали першорядне значення в житті народу, усі присвячені сонцю свята відрізнялися особливою пишністю і супроводжувалися численними танцями. Найдавнішим народним танцем культового походження є хоровод. На визначених ступенях розвитку він зустрічається у всіх народів. Хоровод - масовий танець, виконання якого супроводжується хоровою піснею, що раніше присвячувалася сонцю. Своїм малюнком уособлюючи сонце, хоровод звичайно рухається по колу ліворуч-праворуч. Як правило, він водиться дівчатами і хлопцями, що тримають один одного за руки, і має форму кільця. Боротьба племен між собою привела до зіткнень між ними і викликала появу військових танців. Участь у них означала згоду йти в похід. Перші танці стародавності були далекі від того, що в наші дні називають цим словом. Вони мали зовсім інше значення. Різноманітними рухами і жестами людина передавала свої представлення про навколишній світ, вкладаючи в них свій настрій, свій щиросердечний стан. Вигуки, спів, пантомімна гра були взаємозалежні з танцем. Сам же танець завжди, за всіх часів був тісно пов'язаний з життям і побутом людей. Тому кожен танець відповідає характеру, духу того народу, у якого він зародився. Танці тих віддалених часів не дійшли до нас у своєму первісному вигляді. З роками, у зв'язку з удосконаленням прийомів праці, змінами в суспільних відносинах, вони піддалися значним змінам, а частково і зовсім зникли. Тепер усі ці танці-ігри, культові і військові танці втратили своє первісне значення і перетворилися там, де вони виповнюються, у звичайні побутові.

Контрольні питання:

1. Танець епохи первісного ладу.

2. Зв'язок танцю з трудовими процесами.

3. Відображення в танці важливих віх життя людини: праці, полювання, війни, релігії, явищ природи.

3. Історія виникнення і характеристика основних видів танцю

Танець - вид мистецтва, у якому засобом створення художнього образу є рухи і положення людського тіла. Види: народний, історико-побутовий, класичний, бальний, модерн, джаз, спортивні танці.

Фольклорний танець.

Народний танець - створений народом. Один із давніх видів фольклору. Тісний зв'язок з життям народу з'являється ще в первісному суспільстві. Розвиваючись і видозмінюючись передавався з покоління в покоління і кожна епоха вносила свій внесок у танцювальний фольклор.

Характерний танець - цей термін стали вживати до сценічних обробок народних танців. Поступово вироблялася академічна форма окремих національних танців. На відміну від танцю народного, у його основі прийоми професійної класичної танцювальної системи. Наприклад у балетах М. Петипа: сюїти національних танців у балетах "Лебедине озеро" і "Раймонда".

Історико-побутовий танець - народний танець. Його корені ідуть у народну творчість. Багато танців будучи приналежністю однієї країни поширювалися по всій Європі і швидко ставали модними (XVІ ст. - бранль, XVІІ ст. - менует, XVІІІ ст. - гавот).

Бальний. Багато хто пов'язує його назву з назвою танцювальних залів, у яких танцювали в епоху Відродження. "Бал-куля" - великі більярдні. Є інше - бальний від слова балет. Корені йдуть у побутові танці (XІІІ - XІV ст. - танці-променади, XІX ст. - вальс, мазурка). У XX ст. до танців європейського походження приєдналися танці Північної й Латинської Америки (самба, румба, фокстрот, танго).

Класичний танець - формувався протягом століть. Його елементи склалися в Античності, збагатилися в Середньовіччі. Як танцювальна система сформувався в XV ст. в Італії. Подальший розвиток одержав у Франції. Звідси термінологія французькою мовою. Термін "класичний" виник у Росії і витиснув термін "серйозний", "шляхетний". У XІV ст. три основні школи - французька, італійська, російська - склали головні національні школи танцю XX ст.

Модерн - танець ідеї, форми. Кожен виконавець досягає розкриття образу, застосовуючи імпровізацію, тільки йому властиву пластику (А. Дункан, Марта Грекхем, Моріс Бежар).

Джаз-танець - заснований на ритмічній структурі та з появою джаз музики.

4. Розвиток танцю в Давньому Єгипті

Пам'ятники мистецтва і літератури, що дійшли до нас, доводять, що танець у Давньому Єгипті мав суттєве значення. Єгиптяни розглядали танець не тільки як розвагу, але і як приналежність до релігії і короткий шлях до богів. Якщо вмирала людина, вони за допомогою танцю відганяли поганий дух від мертвого тіла і вірили, що танець - це благословенна і священна форма мистецтва. На святах родючості важливість танцю як уособлення божественної життєвої сили була свого роду маніфестом, особливо при поклонінні богиням Хатор і Баз. Фараони використовували спеціальні костюми для танцю, вузькі напівпрозорі трико, що висвітлювали різні ракурси тіла артиста. На стінах храмів і фресках видно вишиті пояси, що обтягають і підкреслюють естетику тіла.

Танці фараонів. Сім тисячоліть тому давні єгиптяни вже вміли танцювати, і це відбито на їхніх фресках і стінах усіх древніх єгипетських храмів. Народження давньоєгипетського танцю було нерозривно пов'язане зі становленням релігії. Храми Єгипту були похмурими, стиснутими товстими стінами, масивними колонами, великою кількістю малюнків і знаків. Святилище укривалося від людських пісень і голосів. Мертве і грізне мовчання панує в храмі. Це відчуття постійно мучить, лякає і гнітить людей. Хід переходить у підземелля. Храм охороняють безліч статуй, страшні своєю однаковістю (мають голови баранів і левів). Єгиптяни поклонялися звірам, образ Сфінкса є найбільш людним. Боги мають визначені риси людини і тварини іноді потворні: шакалоголовий Анубіс, сувора левиця Сихмет. Ієрархія богів і ступенів людських відносин дуже складні. У кожному значному місті керував свій бог. А великі храми мали кілька другорядних богів. Кожна вільна людина була на яку-небудь ступінь вище або нижче іншого. Усі переповнені заздрістю або мають образу.

Розмаїтість танців епохи фараонів. Давньоєгипетські танці виповнювалися без єдиного різкого руху, навіть просто зайвого руху. Ніщо не відволікало від духовної напруги.

Існував зоряний танець єгипетських дівчат з передзвоном дзвіночків. З червоними віночками у великих локонах волосся, складки одягу - довгі з тонкого льону. Дівчата йшли одна за одною зосереджені і горді, їхній малюнок повертався за сонцем (строфа), вказуючи зоряні рухи. В антистрофі рухалися більш швидкі дівчата, одяг - з різнобарвного скляного намиста на талії. Вони розривали ряд перших. Танцювали в білому, нахилялися, діставали руками підлоги, між ними, піднявши зімкнуті над головою руки нахилялися плавними рухами інші.

Рухливий танець. В оригіналі танець має 2 елементи - рухи тіла і кроки, треба вміти керувати ними і з підсвідомих безладних рухів створювати свідомі розмірені. Танцюючий привертає увагу публіки своєю спритністю й умінням контролювати тіло, часто глядачі аплодують і кричать у ритмі, це і є сутність кінетичного танцю. Храмові танцівниці були дуже майстерними в кінетичному танці.

Спортивний (акробатичний) танець. Конкуренція і бажання одержати перевагу вимагали роботи над своєю витонченістю і легкістю рухів, ускладнювали рухи і підвищували їхні труднощі, таким чином, не кожен танцюрист міг рухатися подібним чином, цей вид танцю вимагав дуже великої гнучкості і великого часу на тренування.

Танець-наслідування. Танцюристи багатьох національностей і віків намагаються зображувати тварин, птахів і явища природи. У цивілізовану епоху цей вид використовується лише для розваги публіки, щоб показати, наскільки вміло танцюристи можуть копіювати тварин. У поезії ми знаходимо деякі слова, що вказують на те, що єгиптяни намагалися імітувати шум вітру. Єгиптяни наслідували в танці і тварин.

Парний танець. Парний танець, що зараз зовсім не представлений у Єгипті, не означав, що чоловік і жінка повинні були танцювати разом, обіймаючи один одного або хоча б тримаючись за руки. Тільки 2 дівчини або 2 юнаки могли виконувати його.

Груповий танець. Два види: танець, що виконується 5 танцівниками; кожен артист виповнює свої рухи, і вони повинні бути пов'язані з іншими учасниками; другий вид - танець у якому танцюристи виконують однакові синхронні рухи. Танець, що виповнювався храмовими танцюристами і був схожий на танець карликів і релігійний, називався ритуальним похоронним танцем.

Військовий танець. Давні єгипетські війська складалися з найманців із сусідніх держав, і тому колір шкіри у деяких з них був чорний. Військовий танець був розвагою армії під час відпочинку. Чорні солдати танцювали простувату суміш з безладних рухів під ритмічні вигуки барабанщика. Білі солдати встановлювали ритм ударами двох бумерангів і з ним же вони танцювали. Це був свого роду двобій - одні атакують, інші захищаються.

Танець музикантів. У давньому Єгипті музиканти не стояли або сиділи нерухомо як зараз, а танцювали під час гри на своїх інструментах, і це був особливий вид танцю. Звичайно, танець залежав від виду інструмента, наприклад, деякі могли навіть стрибати, а в музикантів, що грають на кастаньєтах, було більше за всіх можливості для руху.

Танець карликів. Похоронний танець. Успіх танцю карликів залежав від їхніх комічних здібностей, цей танець виконували для королів і королівських дворів особливі актори, у Єгипті вони вважалися досить відомим станом. Священний танець карликів був унікальною розвагою королів, у ранні епохи після смерті монарха карликів ховали разом з ним. Існує багато скульптур, статуй, написів і фігур, що доводять його особливе положення. Три види цього танцю в залежності від властивої ідеї: ритуальний танець, що був основною частиною похоронних обрядів; танець, що уособлює сум танцюристів, яких запросили на похорон; земний танець, покликаний утішити скорбних. Найбільш значним вважається перший вид танцю карликів. Він виповнювався великою кількістю танцюристів і танцівниць і супроводжувався музикантами з кастаньєтами. У давньому Єгипті вірили в загробне життя, і для них не було нічого незвичайного в тому, що якщо карлики танцювали танець при житті людини, вони повинні були виконувати його і після смерті. Тому єгиптяни наполягали на похованні танцюристів в одну могилу з покійним.

Релігійний танець. Танець у давньому Єгипті був основною частиною релігійних ритуалів. Танцюристи виконували його оголеними або одягненими в прозорий одяг. Церемонію супроводжували палаючі пахощі, танець і спів, удари табли, а частина танцюристів розмахували зеленими гілками, відганяючи злих духів від богів.

Гавейзі - це циганське плем'я, що заснувалося в Єгипті. Перше значне згадування про Гавейзі датовано ХVIII-м століттям. Коли Гавейзі були вигнані з Каїра в 1834 р., вони оселилися в Південному Єгипті. Їхня музика, танець і культурні атрибути помітно відрізняються від того, чим відомий народ Саїді, що історично населяє цю область. У танці використовують цимбали.

Танець суфіїв. Суфійські танці - танці дервішів (у Єгипті відомий, як танець "танура"). Побачити справжні танці суфійських дервішів можна раз на рік в місті Конья (Туреччина), з 9 по 13 грудня. Дервіші з'їжджаються на могилу засновника ордена, поета Джалаледдина Румі, де і відбувається церемонія. Спочатку учасники в білих каптанах і червоних фесках по одному проходять повз шейха, який дає їм таємні вказівки, а потім вступають барабани і флейти, і дервіші починають кружлятися на місці, все швидше і швидше. Піднята права рука танцюючого дервіша отримує благословення небес, через опущену ліву руку це благословення передається землі, у чому і складається сенс ритуалу.

Белладі в перекладі з арабського означає "батьківщина" або "рідне місто". На єгипетському сленгу звучить як Орієнтал Шаабі. Танець Белладі танцювали в багатьох селах по всьому Єгипту. Звичайно його танцювали в будинку жінки і для жінок. В основному це були рухи стегон. Рухи рук були досить прості і безсистемні. Танцювали босоніж. Традиційний одяг для танцю - біла голобея з хусткою на стегнах і хустка на голову. Шаабі - це стиль, що дуже популярний у Єгипті. Balabі це не тільки стиль танцю, це культура. Часто balabі називають соло єгипетської жінки.

Танець живота. Єгипет вважається батьківщиною танцю живота. Географічне положення Давнього Єгипту було таким, що він був досить ізольованою державою, тому довгий час танець формувався лише єгиптянами і інші народи на нього не впливали.

У Давньому Єгипті мистецтво танцю цінувалося дуже високо. У нім існували багато різних видів танців: ритуальні, гаремні, військові танці і танці, які танцювали просто для розваги. Про те, як виконувалися танці, свідчать зображення танцюристів і танцівниць, що дійшли до нашого часу. У Давньому Єгипті танець був досить різноманітним, рухів було значно більше, ніж в "традиційному" танці живота.

Танцюристи виконували різні піруети і навіть деякі акробатичні елементи. Руки, як правило, були "м'які", плавні, відкриті, але також існували характерні, уривисті, геометричні рухи із затиснутими кулаками. З часом Давній Єгипет став більше підпадати під вплив сусідніх країн: Сирії, Палестини, Нубії, Судану, Ефіопії. Приблизно у 1500 р. до н. е. єгиптяни привезли до двору баядерок з Індії, які привнесли в єгипетський танець елегантність, гнучкість, витонченість.

Після періоду Нового Царювання Єгипетська цивілізація стала згасати, все більше піддаватися навалам сусідніх країн і в 30 р. до н. е. Єгипет став частиною Римської Імперії.

Музичні інструменти. Ритм - це основний елемент для створення танцю, музики і пісні. З цього правила випливають дві важливі речі: 1) танцюрист проявляє свою майстерність, коли додержується ритму; 2) більше враження на публіку справляє гармонія між рухами і ритмом, тому що при цьому два почуття - слух і зір однаково сприймають те, що відбувається. Інструменти для створення ритму: 1) кастаньєти і спеціальні палички; 2) руки; 3) вигуки; 4) бубон; 5) великий барабан; 6) Salasel (рамка, зроблена з металу, як підкова, з тонкими пластинами в центрі, що виробляють прекрасне звучання, використовувався сугубо в релігійних танцях для відлякування злих духів). Струнні інструменти - усі струни для них робилися з нутрощів тварин. 1.Genck (маленький прямокутник, зроблений з дерева, п'ять струн. 2. Tanboura - ідентична Генк, але має великі розміри. 3. Kіnaara - прародителька мандоліни. 4. Арфа. Духові інструменти: Мізмар - одинарна (проста) або подвійна флейта. Просту флейту, зроблену з бамбука, у Єгипті називають Naay, але найбільшою популярністю користувалася подвійна (тепер називана Argool). Флейта, вирізана з дерева зі спеціальним наконечником, називається Mezmaar.

Костюми. Широко розповсюдженим танцювальним костюмом у період Давнього царства була біла сукня, що закриває груди і закріплена за допомогою двох смуг на плечах, довжиною до коліна. Пізніше від цього костюма відмовилися, тому що воно заважало робити широкі кроки і піднімати високо вгору ноги. Вони стали надягати чоловічий костюм (прямокутний шматок тканини, закріплений на стегнах, закривав тіло від живота до коліна, залишаючи інші ділянки тіла оголеними). Молоді дівчата звичайно танцювали оголеними, і навіть одягнуті ними на стегна пояси нічого не приховували. Вони також надягали накидку на ліве плече (права сторона грудей все одно залишалася оголеною). Ще використовували довгий і прозорий одяг із широкими рукавами, все так і надягаючи пояс на стегна.

Контрольні питання:

1. Боги Єгипту.

2. Танець в культурі древніх цивілізацій Єгипту.

3. Основні виконавці танців в Єгипті.

5. Аналіз основних тенденцій розвитку танцю Давньої Греції

Яке величезне місце в житті Греції займав танець - добре відомо; багато письменників античності присвятили йому багато сторінок і цілі трактати; незліченні зображення танцюючих у скульптурі й у вазовому живописі. У добутках давніх поетів, письменників, художників зустрічаються назви танців і їхніх учасників, описуються правила виконання. Виникає поділ на учасників і глядачів, вільних у своєму бажанні - танцювати або не танцювати, дивитися або не дивитися. Саме це мало величезне значення для всього подальшого розвитку танцю.

Ритуальний початок, де танець мав глибинне духовне значення, починає поступово витіснятися чисто тілесним, розважальним. Наприклад, у грецькій пірріхі танець починає здобувати навіть деяку схожість зі спортом, з чистим культом красивого тіла. Уся космогонія поступово відходить на задній план.

Лукіан відносить танці до заняття як божественного, так і таємничого. Однак це зауваження можна віднести не до всіх видів грецьких танців, а тільки до ритуальних, культових, танців вільних громадян. Опис танців ми можемо зустріти і у Аристотеля, Філострата, у трагедіях Есхіла, Софокла, Еврипіда, у комедіях Аристофана. Про характер давньогрецьких танців розповідають і численні зображення танцівників і танцівниць на барельєфах, у вазописи, у скульптурі. Усе життя Греції пронизане евритмією: веслярі на галері гребуть у лад, дотримуючись ритму флейти, робітники працюють під звуки дудок, оратор скандує фрази, супроводжуючи їх ритмічними жестами - усі вони танцюють у тому широкому змісті слова, що додавали йому греки. У Греції танцювали всі: від селян до Сократа. Танці не тільки входили до числа освітніх дисциплін, але їм охоче продовжували навчатися і дорослі люди, повноправні громадяни. Танці в ті віддалені часи були дійсно могутньою силою. До них удавалися, бажаючи умилостивити сильних світу цього, попросити помилування засудженим, домогтися якої-небудь іншої милості згори. Усі танці античності виповнювалися для глядачів, а не для задоволення пострибати і не для власної розваги. Деякою танцювальною технікою володіли всі громадяни грецької громади.

Умовно класифікувати давньогрецькі танці можна по п'ятьох групах: войовничі танці - ритуальні й освітні; культові помірні - еммелія, танець покривал і танці каріатид, а також танці при народженні, весільні й похоронні; оргіастичні танці; танці суспільних свят й театральні; танці в побуті.

Священні танці по переказах були перенесені в Грецію з Єгипту Орфеєм. Він побачив їх під час храмових свят єгиптян. Але рухи, жести він підкорив своєму ритмові, і вони стали більше відповідати характерові і духові греків. Ці танці виповнювалися під звуки ліри, відрізнялися строгою красою. Свята, а значить і танці, часто присвячувалися різним богам: Діонісу, богині Афродіті, Афіні. Вони відображали певні дні трудового календарного року. Ритуальні танці в Давній Греції досить різноманітні, але умовний розділ їх достатньо простий і традиційний: наймудріші всесвітні символи завжди складаються з двох половинок - світлої і темної. Так і в Греції існувало два основних танцювальних культи: "світлий" на честь бога Аполлона і "темний" на честь бога Діоніса.

В античному світі існували танцювальні обряди, що концентрували в собі все те, що виганялося з урочистого аполлонічного культу: екстаз, буйство жестів, перевага тіла над духом. Людина-бог і звір уже не стикалися в цих обрядах: все темне і непристойне вихлюпувалося назовні у святі, присвяченому Діонісу, богові родючості. Зв'язок із природною стихією в діонісійському культі очевидний: усі події відбуваються на вулиці і дають можливість людині без обмежень цивілізації віддатися на волю своєї підсвідомості. Роздвоєння людського "я" знаходить вихід своєму неміркуючому єству, через еротичні танці вакханок, через розкріпачення природних потреб, на які суспільство наклало заборону. Діонісійський культ в усьому протиставляється алоллонічному. Свята проводяться головним чином уночі (а не при золотому світлі, описаному в міфі про Аполлона), у стані сп'яніння (а не світлої урочистості), у супроводі флейт і сопілок (а не ліри і кіфари), у швидкому темпі і шалених рухах (а не повільних і розмірених). Результатом цих дійств було досягнення загального екстазу, у якому забувалися пристойності й умовності, порушення всіх інстинктів, у тому числі і сексуальних, - духовний початок тут уступив свої позиції. На поверхні виявилися лише божевільна радість тимчасового звільнення людини від своєї "цивілізованої" оболонки. Спадщиною діонісійських традицій стали танці напівголих жінок на бенкетах.

Військові танці в Давній Греції відігравали велику роль у вихованні мужності, патріотизму, почуття боргу в юнацтва. Звичайно військові, пірричні танці виконували двоє. Існували такі масові піррихи, у яких танцювали одні юнаки, а іноді разом з юнаками танцювали і дівчата. Військові танці відтворювали бій, різні бойові перебудування, це були складні хореографічні композиції. В руках у танцюючого були луки, стріли, щити, запалені смолоскипи, мечі, списи, дротики. У сюжетах героїчних танців, як правило, знаходили висвітлення міфи і перекази про героїв. Піррийський танець ("піррихій", "пірриха") належить до найяскравіших войовничих танців. Піррихій народився в Спарті. Його починали вивчати вже в п'ять років. По суті пірриха - це віртуозний танець з мечами і щитами. Пірриха входила в число улюблених бенкетних розваг, особливо коли вона виповнювалася танцівницями. Одягом для таких танців слугували обтяжні труси, спіднички або довгі шаровари (для жінок). Верхня частина тіла в представників обох статей найчастіше залишалася оголеною. Під час танців виконавці відбивали такт ногами, для цього одягали особливі дерев'яні або залізні сандалії, іноді відбивали такт за допомогою одягнутих на середні пальці своєрідних кастаньєт - устричних раковин.

Суспільно-побутові танці супроводжували сімейні й особисті торжества, міські і загальнодержавні свята. Розрізнялися танці домашні, міські, сільські. Вони були різноманітні за тематикою і композиційним малюнком, за складом виконавців. Саме суспільно-побутові танці дуже вплинули на виникнення сценічного танцю.

Сценічні танці Давньої Греції були частиною театральних вистав, причому кожному жанрові відповідали свої танці: для трагедії характерна еммелія, для комедії - кордак, для сатиричної драми - сикканіда.

Еммелія представляє собою дуже розміряний танець у повільних ритмах, на зразок хороводів і фарандол.

Танець покривал і танець каріатид більш оживлені. Каріатиди і є ті самі танцівниці, що вперше застосували у своїх танцях техніку танцювання на "пуантах". Пуанти в античності не були схожі на сучасні. Античні пуанти - це стійка на дуже високих напівпальцях, на кінцях пальців, але босоніж, без будь-якого спеціального взуття. Так само танцювали і чоловіки.

Сикканіда

Кордак - буйний, розгнузданий танець. Непристойний характер відзначався всіма письменниками античності. Для виконання цього танцю актор надягав спеціальну толщинку, що підкреслює специфічну для кордака постановку корпуса: сильний нахил вперед і випинання нижньої частини спини. Рухи виповнювалися в бурхливому темпі і складалися з присядок, вертінь стегнами, улюблених греками обертань, стрибків, під час яких п'ятками треба було бити себе по толщинкам. Танцями як видовищними розвагами завідували міми (блазні, клоуни, акробати, жонглери). Їхнє суспільне становище було зовсім не з завидних: всі вони збіглі раби, іноземці, "покидьки суспільства", професійні танцівниці і флейтистки - компанія мало пристойна. Однак жоден бенкет багатих і безсумнівно поважних громадян не обходився без них. Взагалі, бенкети античності нерозривно пов'язані з танцями. Танцювали усі: і самі гості, і їхні супутниці-гетери, часом конкуруючі з запрошеними професіоналами. Професія міма-умільця дуже різноманітна: загадування загадок, розповідання байок і анекдотів, жонглювання, буффонні танці, показування фокусів, музична ексцентрика. Однак танці мімів були не тільки буффонними. Різновид їхнього танцювального мистецтва - акробатичні танці.

Кубики. Давньогрецькі акробатичні танці нерозривно пов'язані з крито-мікенською культурою, однією із складових частин якої була тавромахія (дресирування і приборкування бика). Оголені акробати в коротких критських фартухах перестрибують через спину биків, іноді тримаючи за роги, іноді роблячи так називаний "каскад". У самій Греції на биках не танцювали, але дуже любили танцювати на руках, особливо жінки. Їх називали кубістери ("кубіс-тіка" - танець на руках у всіляких позах). Кубістери перекидаються через голову, упираючись руками в землю; іноді вони зображуються в "стійці" на руках, проробляючи ногами всякі трюки: стріляють з лука, черпають вино і т.д.

Мина міма. Характерні риси віртуозного танцю мімів: техніка побудована на виворотності ніг; практикувалися танці на пуантах і різноманітні стрибки; улюблена манера - різкий поворот корпуса в перпендикулярну ногам площину; для танцівниць характерні акробатична кубістика і віртуозна пірриха; популярні танці з кубками і кошиками; характерним прийомом у грецьких танцях є відгинання кисті руки під прямим кутом нагору. Давньогрецькому мімічному танцеві, зрощеному з пантомімою, призначена була блискуча майбутність. Слідом за класичною епохою еллінізму театр низовий (мімічний) вступив у боротьбу з театром офіційним. Останній перетворився у винятково розмовний, у театрі ж мімів як і раніше були і музика, і спів, і танець, і головний його атракціон - акторки, мімістки, танцівниці, флейтистки. Міми стали покровителями елліністичних монархів, які тримали при дворі цілі їхні трупи нарівні з акторами розмовного театру. Завдяки "портативності" своєї професії міми менше інших професіоналів постраждали від потрясінь у часи падіння Римської імперії і з легкістю перекинули свою діяльність в інші країни, які дали їм спокійнішу арену для виступів. Танець був центральним у професії мімів.

Контрольні питання

1. Поділ танців Древньої Греції за системою Сешана.

2. Танці військові, ритуальні, освітянські, суспільні, театральні, побутові.

3. Навчання танцю.

4. Різноманітність форм давньогрецького танцю: складний композиційний малюнок, висока техніка. Виразність виконавця, поетичніть змісту. Приклади хороводів, суспільних танців епохи Перикла, Пірриха.

5. Театральний танець. Значення театру в житті Греції. Танець в драматургії Есхіла, Софокла, Евріпіда, Арістофана (загальні відомості).

6. Жанри театрального танцю (Емілія, Сікініда, Кордак).

6. Виникнення танцю в Давньому Римі

Танець Давнього Риму успадкував традиції давньогрецького мистецтва періоду еллінізму. Проте шляхетне і священне призначення танцю поступово перестає бути актуальним. Під впливом смаків і запитів давньоримського суспільства, яке прагнуло до розкоші і збагачення, танець стає простою розвагою, втрачає строгість і чистоту. Навіть танці, запозичені у греків, набували набагато більш чуттєвий, фривольний, деколи навіть вульгарний характер.

У Римі, за часів розквіту великої імперії, відчувався вплив і інших танцювальних традицій - етруських, єгипетських, азіатських. Так, деякий час були поширені етруські ритуальні танці Люперсалії (Lupercalia) і Амбарвалії (Ambarvalia). Як і раніше виконувалися ритуальні танці (але вже на честь римських богів - наприклад, Марса, Венери), обрядові танці-ходи, що пов'язані з давніми культами родючості, які поступово переростають в суспільні свята (наприклад, сатурналії). Загальний стиль цих видовищ - поєднання грандіозної феєричності і крайній натуралізм. Так, запозичений римлянами у греків Танець Гіменея представляв собою настільки непристойне видовище, що власті законодавчо навіть переслідували тих, хто виконував його або навчав.

Подібний характер мали і театралізовані вистави Давнього Риму. З часом відсутність естетичної і філософської основи в розумінні танцю як мистецтва привело до того, що він просто перестав розвиватися, але коли в Римі почалися безлади, і імператор злякався, що може статися повстання, він звелів вийти на вулиці міста трьом тисячам танцівників і танцівниць, які своїми танцями втихомирили буйство натовпу.

Танцювальне мистецтво древніх греків мало великий вплив на римлян. Лише творчі смаки римлян в корені відрізнялися від смаків греків. Для греків мистецтво і танець були священними, що ушляхетнювало душу і наближало людину до Богів. Римляни ж, більш грубі і приземисті, бачили в мистецтві всього лише розвагу. Танці втратили первинну строгість і чистоту, в них стали частіше змальовувати і виражати пристрасть, що не відповідало високому релігійному призначенню танцю в Древній Греції. Втім, римляни знали і шанували ім'я першого танцюриста: фактично їм вважався Ромул - один з легендарних засновників Риму.

Римляни внесли до історії світового танцю великий вклад як творці пантоміми. Пантоміма - театральна вистава, в якій думка, відчуття і пристрасть, замість голосу, виражаються рухами тіла і жестами. Міміка відігравала велику роль в драмах, але, як виключно мімічна вистава, пантоміма вперше з'явилася в Римі при Августі, в царювання якого жили знамениті Баіф і Пілад, яких вважають засновниками римської пантоміми. Давня пантоміма істотно відрізнялася від нашої тим, що в ній міміка обличчя актора не приймала участі, оскільки древні актори виходили на сцену в масках; різні відтінки ролі, зводилися виключно до міміки тіла, що привело пантомімів до необхідності виражати різноманіття душевних рухів умовними знаками, які глядачам були добре відомі. Не дивлячись на таку обмеженість сценічних засобів, римські пантоміми уміли свою гру доводити до високої міри виразності. Приватного побуту римська пантоміма не торкалася. Леда, Даная, Європа, Ганімед, Адоніс, Марс, Венера, Геркулес, Едіп, вакханки - ось сюжети пантоміми. Для кожної пантоміми складалося особливе лібретто для керівництва акторів, звичайно на грецькій мові. В основу тексту бралася трагедія, діалоги і хори замінювалися монологами, у римлян кантів, що носили назву cantica; під ці канти, які виконувалися хором співців, актор жестикулював свою роль і за допомогою міміки виражав її зміст. Пишна обстановка відвела пантомімі панівне місце на римській сцені; успіху римських пантомім немало сприяв і їх плотський, розпусний характер. У пантомімі все збуджувало в глядачах тваринну чуттєвість, деякі письменники приписували панування розпусти в Римі в період імперії саме впливу пантоміми. Сюжети пантоміми завжди стосувалися плотської любові; для збудження чуттєвості актори вдавалися до найгрубіших засобів і безсоромних жестів. У пантомімі на римській сцені з'являлися навіть прості гетери, так що назва гетера і танцівниця були однозначні. Любов до пантоміми перейшла і на виконавців; улюблені пантоміми простували по вулиці як тріумфатори, що супроводжуються величезним натовпом. Заборона Тіберія надавати пантомімам почесті дотримувалася недовго: вже Сенека називає римську молодь свого часу лакеями пантомімів. Заводити з пантомімами знайомство вважали для себе за честь і задоволення навіть сенатори; пантоміми - завжди улюбленці римських пані; їм протегує Август, не особливо їх утрудняє і Тіберієві, який взагалі не любив акторів; Калігула не приховує своєї прихильності до пантоміму Мнестеру, якому публічно надавав самі непристойні знаки уваги; при Нероні, який сам виступав в пантомімі, пристрасть до них не знає меж; Тіт не любив гри пантомімів, при Доміціані вони знову у великій шані; Траян всіма заходами прагне обмежити пристрасть римлян до пантоміми; при Антонії пантоміма знову набуває великого значення! Пізніші християнські імператори поблажливо дивляться на представлення пантоміми, в яких цинізм зростає з кожним поколінням. Окрім Баіфа і Пілада відомі з пантомімів учень Пілада, Гілас, потім Мнестер і Паріс, один з наближених Нерона. До найпізнішого періоду римської імперії відносяться пантоміми Камаралл і Фабатон. З падінням римської імперії лягло драматичне мистецтво, пали і пантоміми.

Контрольні питання:

1. Видовища Давнього Риму.

2. Пантоміма та її розвиток.

7. Ідеологія епохи Середньовіччя. Відношення церкви до танцювального мистецтва

Середньовіччя - V-XV ст. Для епохи Середньовіччя було характерно гостре почуття страху смерті; зображення смерті, як і диявола, постійно зустрічається в середньовічній символіці. Образ танцюючої смерті виник вже в далекій давнині; фігура смерті з'являється також у танцях багатьох первісних суспільств. Але саме в епоху Середньовіччя образ смерті перетворюється в символ приголомшливої сили.

"Танець смерті" (особливо широко поширився в Європі в періоди епідемій чуми). У соціальному змісті цей танець, як і сама смерть, зрівнював представників різних станів. В роки чуми "танець смерті" часто переростав в істеричні веселощі. У темі танців смерті відбилася проповідь презирства до земних радостей, серед яких людина не повинна забувати про потойбічне життя; ідея смерті, що змушує танцювати і знатних, і простолюдинів; перетворення танцю в символ тлінності людського буття. Церква відкидала античний культ розуму, культ тіла, замінивши його приниженням розуму і постулатом гріховності почуттєвих насолод, здоров'я і тілесної краси. Однією з характерних рис середньовічного світогляду є аскетизм. Відповідно до аскетизму, земна куля і сама людина в його тілесній природі представлялися втіленням гріха і зла. Середньовічна ідеологія виходила з представлень про тлінність життя, про марність помислів і справ людини. Панування церкви означало заборону світських забав і видовищ, у тому числі і танці. Але гоніння не досягали мети. Танець існував всюди у формах національного фольклору, проникав і в саму церкву. В Іспанії, Італії, Франції, Англії він супроводжував релігійні свята як пережиток язичеських ритуалів. Із Середньовіччя дійшла безліч історій про маніакальну одержимість танцем. Під час християнських свят народ раптово починав співати і танцювати біля храмів, заважаючи церковній службі, що проходила в них. Ці божевільні танці спостерігалися у всіх країнах. Середньовічна церква однією рукою проклинала танець, іншою покровительствовала йому. Враховуючи любов народу до видовищ, вона з XІ століття вводила в молебні картинні процесії, навіть церемоніальні танці, що виконуються церковним хором. Ремарки сценаріїв деяких "священних дійств" свідчать про те, що текст там співали на танцювальну музику. Танець займав в інтермедіях значне місце, іноді складався в сюжетно мотивовані сценки.

Матеріальною основою середньовічної культури були феодальні відносини, що призвело до формування нової соціальної культури. Духівництво піклувалося про душу людини, а інша станова група, дворянство, мало інші представлення про людину. На його основі виникла так названа лицарська культура.

Офіційне і світське мистецтво мало риси християнської ідеології і було спрямовано на релігійні потреби. Хореографія поряд з іншими театральними видами мистецтв, якщо розглядати майданний варіант, не одержала розвитку, тому що вважалася диявольською марою, впливом сатани і страшних сил пекла. Але незважаючи на строгі заборони, під час народних свят прості люди танцювали хороводи, танці (кароль, бранль). Велику роль у поширенні танцю відігравали середньовічні бродячі актори-менестрелі, шпільмани, жонглери, гестіони, скурри. Міми, фокусники, канатохідці були популярні у феодальному замку або на ярмарковій площі Франції XІІ століття. Починаючи з ІX століття розцвіло мистецтво трубадурів і труверів. Одні самі співали свої твори, інші надавали таку можливість бродячим трупам менестрелів і жонглерів. Такі трупи мандрували від маєтку до маєтку, від села до села. Жонглери, універсальні актори свого часу, грали діалоги, співали, грали на різних інструментах, а також танцювали, виробляли фокуси й акробатичні трюки перед своїми знатними заступниками або простолюдинами.

Контрольні питання:

1. Вплив церковної ідеології на філософію, літературу, мистецтво цього періоду.

2. Боротьба церкви з народним танцювальним мистецтвом.

3. Народні танці та зв'язок танцю з календарними іграми, народними святами, працею.

4. Мистецтво гістріонів, жонглерів, трубадурів, труверів.

8. Характеристика форм історико-побутового танцю

У середньовічній Європі широко були поширені священні фарси - комедійні вистави зі співом і танцями. Танці релігійного змісту виконувалися і на бенкетах. Їхнє призначення було розважати гостей на святах у проміжках між змінами блюд. Тому їх називали між'яствами. Пізніше такі танці стали чергувати зі світськими танцями. Поступово священні танці втрачали свій релігійний зміст.

Для народних танців були характерні різні кроки, що сполучаються з підніманням ніг, притопуванням, стрибками, погойдуванням корпуса і різноманітними рухами рук. Виконавці повинні були майстерно проробляти найскладніші вправи, зберігаючи красу рухів і композиційну стрункість видовища. Вельможі запозичали у народу його розваги, тільки незначна кількість танців виникла безпосередньо в палацовому середовищі. Тут була потрібна важлива постава, повільна хода, уміння виконувати вітання, уклони і реверанси, що видозмінювалися в залежності від еволюції танцювальних форм і характеру костюма. Дотримання всіх правил вважалося ознакою шляхетного походження і високого суспільного становища. Всі живі безпосередні рухи, властиві народним танцям, вважалися дурним тоном. Народні танці в палацах і замках перетворилися в прогулянкові, урочисті танці-ходи, що лише віддалено нагадували джерело свого походження. Загальний стиль костюма був пишний і важкий. Він зв'язував, не даючи волі і легкості рухам.

Придворні танці поділялися на бассданси, тобто "низькі" танці, у яких не було стрибків і ноги майже не піднімалися над підлогою (павана, куранта, алеманда), і на "високі" танці, у яких танцюючі вертілися (вольта) і стрибали (гальярда). Найбільшу популярність мала галъярда. Обидва види танцю (живий і швидкий; "шляхетний танець", бассданс) існували пліч-о-пліч, схрещувалися і впливали один на іншій. Загальною їхньою рисою була мала залежність від музики. Музика сприймалася танцюючими як нейтральне звукове тло. Техніка танців XІ - XV століть надзвичайно проста. В основному це променадні танці без регламентованого малюнка рухів рук. Композиція більшості з них була побудована на уклонах, наближеннях, віддаленнях виконавців один від одного. Рухи ніг складали дрібні кроки. Також для танців XV століття характерна відсутність чітко сталих форм. Жартівливі - бурре і фарандола. Ще танцювали вольтові, з поворотами, що нагадують вальс. Народ виконував побутові танці в простій і природній манері, не дотримуючись спеціальних правил.

В епоху Відродження при дворах склалася своєрідна танцювальна сюїта. Звичайно вона складалася з повільного урочистого танцю (бранль, бассданс, куранта), що відкривав бал. За ним випливав живий, веселий танець, що теж складався з декількох частин. Завершували сюїту вольта, гальярда, салтарелла. З часом сюїта стала ускладнюватися. До неї входили нові танці і рухи, стрибки, вертіння на одній нозі, кабріолі (XVІ ст.). Наприкінці XVІІ століття додається менует, що затьмарив своєю славою і популярністю всі танці. Танці епохи Відродження більш складні, ніж невигадливі бранлі пізнього середньовіччя. На зміну танцям з хороводною і лінійно-шеренговою композицією приходять парні (дуетні) танці "эстампіди", побудовані на складних рухах і фігурах. Найчастіше назви окремих па поширювалися на назву танцю в цілому. Великого значення надавали "ері" - положенню корпуса під час танцю. Стопи ніг у танцях розташовувалися по прямій лінії паралельно одна одній. Виворітність стане обов'язковою лише з XVІІ століття. З'являються вчителі танців.

Після французької революції 1889 року менует втрачає колишню популярність. Поступово забуваються французькі танці ХVІІІ століття. На зміну їм приходять екоссез, кадриль, полонез, вальс, полька, мазурка і стають загальноєвропейськими танцями. Бальні танці в XІХ столітті здобувають інший стиль і манеру виконання. Вони стають більш невимушеними, легкими. Темп їх прискорюється. Розвитку вільних, стрибучих і обертальних рухів сприяла зміна моди, полегшеність чоловічих і жіночих костюмів.

Мавританський танець. Один зі стародавніх і найпоширеніших танців середньовіччя. В Іспанії називався мориска, у Франції - мореска, в Англії - моррис данс, у Німеччині - морентанц або морискентанц. Танець символічно відтворював боротьбу християн і маврів (ІX - XV століття). Грали мандрівні трупи. Серед учасників був мавр із викресленим обличчям, у золоченому тюрбані, у кірасі, з дерев'яним мечем і щитом, із прив'язаними до ніг дзвіночками різних розмірів і тонів. В основі морески лежала хоральність, яка вимагала двох груп учасників. Сюжетність її припускала елементи сценічної гри і танцю, пізніше названого фігурним. Згодом характеристика мавра набувала все більш блазнівський, буффонний відтінок. Збереглася в сільських травневих ігрищах, у спектаклях музичного театру в епоху Відродження. Фігури морески були різноманітні і передбачали імпровізацію. Виконавці мазали обличчя борошном або сажею, вивертали одяг навиворіт. Неодноразово згадується у творчості Шекспіра. Приналежність різних міських театралізованих видовищ. Насичена елементами пантоміми і танцю, зайняла значне місце серед розваг знаті. Стала постійною гостею момерій, що існували у Франції починаючи з XІ століття. Момерія - від старо-французького слова перевдягання, маскарад, виконували в інтермедіях на бенкетах. В епоху Відродження втратила прикмети народної гри, зберігши маску мавра, і помалу перетворилася у фігурний танець урочистого, часто войовничого характеру.

Бассданси. Побутові танці-ходи з мірним ковзаючим кроком, з уклонами і салютами. "Низькі" танці, у яких не було стрибків і ноги майже не піднімалися над підлогою (павана, куранта, алеманда). У ХІV-ХV століттях створюються різновиди басcдансів, що виконувалися однією, двома, трьома парами. Бассданси складали невелику хореографічну композицію, у якій танцюючі показували себе суспільству, що зібралося, і демонстрували своє багатство, пишність убрань і шляхетність манер.

Бранль. Носив характер суспільної гри, у яку могла включатися будь-яка кількість учасників, (французьке слово "бранль" означає хоровод, а також розгойдування або коливання). Слово "бранль" характеризує не тільки тип танцю, але й один з його рухів - погойдування корпуса. Обирався ведучий. Він йшов спереду, заспівуючи пісню, а інші підхоплювали її приспів. За ватажком йшли всі бажаючі повеселитися; складали хороводи, різні ланцюжки, лінії, кола і т.д. Супроводжувалися грою на народних інструментах: дудці, тамбурині, сопілці, волинці. Багато різновидів. З погойдуваннями і притупуваннями - прості бранлі; з підскоками і стрибками - веселі; трудові процеси, які зображують поведінку тварин і птахів; наслідувальні - бранлі бондарів, башмачників, конюхів, праль і т.д. Танці поширювали бродячі артисти-потішники. У феодальних замках спочатку мали вигляд хороводу або ланцюга танцюючих, котрі рухалися за ведучим і підспівували йому. Поступово уривчасті, важкі кроки народного танцю стали розміряними і плавними і сполучилися з урочистими уклонами і реверансами. Бранль звичайно відкривав бал. Виповнювалися під акомпанемент вокального супроводу, різних інструментів: фанфар, флейти, віоли.

Бальний бранль найбільш розповсюджений серед бассдансів. Масовий танець, часто пов'язаний з ігровими моментами. Бранль зі смолоскипом або зі світильником, який танцюючі передавали один іншому; бранль з жестикуляцією; бранль з поцілунками.


Подобные документы

 • Загальна характеристика хореографічного мистецтва як одного із самих масових і дійових засобів естетичного виховання. Джерела виникнення народного танцювального мистецтва, становлення українського народного танцю. Характерний та народно-сценічний танець.

  контрольная работа [28,3 K], добавлен 13.02.2011

 • Історія та сучасність основних академічних українських драматичних театрів. Київський та Херсонський театри ляльок. Діяльність Одеського національного театру опери та балету. Найвидатніші представники театрального мистецтва України, їх творчий шлях.

  курсовая работа [7,5 M], добавлен 14.12.2013

 • Танець-модерн в Україні наприкінці XX століття. Тенденції розвитку сучасного балетного театру. Зміни техніки виконання танцю в стилі модерн в Європі і Америці. Створення української академія балету. Особливості розвитку нових шкіл танцю-модерн в Україні.

  статья [289,5 K], добавлен 31.08.2017

 • Історія виникнення української народної вишивки. Особливості народного мистецтва вишивання в Україні. Різноманітні техніки та орнаменти вишивок, її територіальні особливості. Роль та вплив вишивання у процесі родинного виховання майбутніх поколінь.

  реферат [36,3 K], добавлен 22.01.2013

 • Історія розвитку та значення танцю в Древньому Єгипті та Стародавній Греції. Скоморохи - танцюристи Київської Русі. Балет як унікальний вид мистецтва. Основні танцювальні прийоми: батман, пліє, фуете. Огляд творчості зірок балету світової величини.

  презентация [5,2 M], добавлен 11.05.2014

 • Поняття стилю "класицизм", "класичний танець". Розвиток руської школи балету. Роль стрибка в системі класичного танцю. Види повітряних піруетів. Художньо-педагогічні принципи класичного танцю, його основні поняття: вивортність, апломб, ballon, epallement.

  реферат [25,2 K], добавлен 22.09.2015

 • Історичний огляд становлення іспанської культури. Стародавні пам'ятники культури. Музеї сучасного мистецтва в Мадриді. Вплив арабської культури на іспанське мистецтво. Пам'ятки архітектури в мавританському стилі. Розквіт іспанської музичної культури.

  реферат [21,1 K], добавлен 08.01.2010

 • Одеський національний академічний театр опери та балету, історія його створення. Будівля Одеської обласної філармонії. Уроженці Одеси: В. Глушков, Г. Добровольський, В. Філатов. Одеська кіностудія — одна із перших кіностудій Російської Імперії і СРСР.

  презентация [3,0 M], добавлен 27.04.2015

 • Становлення українського народного танцю. Конструктивна цілісність композиції українського народно-сценічного танцю. Поняття і принципи педагогічної танцювальної виконавської культури. Вплив екзерсису класичного танцю на формування виконавської культури.

  курсовая работа [3,9 M], добавлен 30.11.2016

 • Бойові мистецтва, прийоми ведення бою та ідеальний образ життя, котрий повинен вести самурай, що володіє технікою будзюцу. Театр Но, жанр японського традиційного драматичного мистецтва, вид театральної музичної вистави. Історія мистецтва пейзажного саду.

  контрольная работа [23,8 K], добавлен 25.10.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.