• Швейцарская деловая культура и стиль управления. Плюсы малого и среднего бизнеса. Сравнительный анализ менеджмента Европы и Швейцарии по параметрам Хофстеде. Классификация Тромпенаарса, сравнение основных черт евроменеджера с Швейцарским управленцем.

  контрольная работа (33,5 K)
 • Основные задачи Национального банка Швейцарии, его деятельность. Швейцарский банк: ответственность и цели, денежно-кредитная политика. Банковская тайна в Швейцарии. Надежность, конфиденциальность и профессионализм банковской системы Швейцарии.

  реферат (25,4 K)
 • Вчений, педагог, державний, громадський, церковний і культурний діяч Іван Іванович Огієнко та історія його вигнання до Швейцарії. Творча і видавнича діяльність І. Огієнка: "Марія Єгиптянка", "Легенди світу", "Туми" і "Українська літературна мова".

  реферат (24,2 K)
 • Конфликт между добродетелью и счастьем в этико-нормативной программе Альберта Швейцера. Внутренний надлом европейской культуры, рациональная необоснованность этики мироутверждения. Святость жизни. Мистическая природа этики. Недоверие к идеалам общества.

  реферат (20,1 K)
 • Параметры и размеры швеллера стального горячекатаного № 30, изготовленного из стали С235, его виды. Химический состав и механические свойства стали С235. Листовая сталь марки 10ХНДП, толщиной 40 мм. Марки и химический состав сталей по ГОСТ 1050-88.

  курсовая работа (280,2 K)
 • Географическое положение Швеции, государственное устройство. Население страны, официальный язык. Краеведческие достопримечательности: королевский дворец, ратуша, музей корабля "Васа". Деловая культура шведов, правила общения. Модель Хофстеда, Э. Холла.

  презентация (2,5 M)
 • История развития и география Швеции. Характеристика экономических районов страны, сельского хозяйства, оценка валового внутреннего продукта. Экспорт и импорт товаров и услуг Швеции, роль внешней торговли. Денежная система, банки, государственный бюджет.

  реферат (23,0 K)
 • Характеристика технології швидкої розробки програмних систем. Аналіз їх переваг та недоліків. Ознайомлення з особливостями фреймворків і швидкодії. Визначення сутності об’єктно-реляційного відображення. Вивчення основ коректності програмної системи.

  статья (310,5 K)
 • Аналіз швидких алгоритмів сортування. Побудова алгоритмів обчислення зворотньої підстановки при розв’язанні задач. Методи сортування: деревом, пірамідальний, швидкий та цифровий. Нові інформаційні технології, їх значення та ефективність в роботі програм.

  научная работа (57,6 K)
 • Розвиток силових та швидкісних якостей кваліфікованих ватерполістів, їх реалізація у тренувальному процесі. Розробка програми удосконалення силових якостей ватерполістів. Порівняльна ефективність побудови тренувальних занять швидкісного спрямування.

  автореферат (132,5 K)
 • Підвищення продуктивності виготовлення деталей приладів шляхом впровадження процесів високошвидкісної обробки. Зміна тілом геометричної форми та початкових розмірів. Визначення параметрів впливу тертя та деформації металу на температуру та силу різання.

  статья (316,4 K)
 • Удосконалення методики підготовки легкоатлеток-семиборок у швидкісно-силових видах програми багатоборства на етапі спеціалізованої базової підготовки. Визначення чинників, які визначають перспективу досягнення високих спортивних результатів спортсменок.

  автореферат (74,0 K)
 • Розвиток швидкісно-силових здібностей баскетболістів 13-14 років. Вдосконалення підготовки юних спортсменів, які займаються в шкільних секціях. Ефективність застосування в навчально-тренувальному процесі методики розвитку швидкісно-силових здібностей.

  статья (26,4 K)
 • Визначення швидкість польоту кулі за допомогою крутильно-балістичного маятника. Дослідження прецесії гіроскопа та визначення його моменту інерції. Теоретичні відомості явища додавання взаємоперпендикулярних коливань на основі спостереження фігур Ліссажу.

  контрольная работа (462,1 K)
 • Розрахунок величини швидкості обігу грошей за допомогою рівняння обміну Фішера. Вплив на швидкість обігу грошей з боку товарної пропозиції та розвитку інфраструктури. Економічні наслідки зміни швидкості обігу грошей. Операції Національного банку України.

  контрольная работа (31,7 K)
 • Поняття швидкості різання, вплив факторів на цей процес. Опір матеріалів різанню. Особливості сил різання при точінні й потужностей при свердлінні. Сутність та специфіка сил при фрезеруванні, шліфуванні. Методи і прилади для вимірювання сил різання.

  курсовая работа (189,5 K)
 • Фразеологічні одиниці на позначення граничності, їх реалізація в мовній картині світу. Категорія граничність та її зв'язок із фразеосемантичною групою "швидкість". Механізми створення опозиції на матеріалі фразеологічних одиниць української мови.

  статья (117,3 K)
 • Експериментальне дослідження швидкості формування резистентності грампозитивних, грамнегативних бактерій та грибів роду Candida до хітозанів з різною молекулярною масою. Особливості створення нанокомпозитних матеріалів біологічно-медичного призначення.

  статья (651,6 K)
 • Високошвидкісні цифро-аналогові перетворювачі великої розрядності, оцінка доцільності та необхідності їх використання в сучасних системах зв'язку. аналіз основних переваг та недоліків таких перетворювачів. Схема базової комірки перемикача струму.

  реферат (2,6 M)
 • Метод формування сітки частот дворівневих сигналів до тактової частоти опорного сигналу. Швидкодіючі синтезатори секвентності на основі фазочастотних перетворювачів. Розробка способів та ряду пристроїв для високошвидкісного синтезу дворівневих сигналів.

  автореферат (125,5 K)