• Топография среднего мозга. Структура серого и белого вещества, функциональные центры. Ствол мозга сбоку и сверху. Образования среднего мозга и функции зрения и слуха, регуляция движений и поз, мышечного тонуса, эмоционально-мотивационной активности.

  реферат (3,8 M)
 • Зміни судин під впливом різних кумулятивних доз антрациклінових антибіотиків. Зниження частоти та важкості антрациклінових ушкоджень серцево-судинної системи. Особливості морфологічних змін у експериментальних тварин та вазопротекторний ефект карведілолу.

  автореферат (41,4 K)
 • Порядок проведения земельной реформы. Элементы правового режима земель. Различие в режимах земель сельскохозяйственного назначения и использования. Правовой режим земель специального назначения, охраняемых территорий, права собственности на землю.

  контрольная работа (19,5 K)
 • Рассмотрение алгоритмов поиска образца в строке и таких, которые работают с динамическими структурами данных: топологической сортировкой, генератором перекрёстных ссылок. Описание линейного поиска, алгоритмов Кнута, Мориса и Пратта, Боуэра и Мура, Рабина.

  методичка (135,0 K)
 • Рассмотрение и изучение ценностных ориентаций студенческой молодежи. Характеристика понятий социальной и ценностной самоидентификации студенчества. Проведение социологического исследования специфики ценностных ориентаций личности студентов и молодежи.

  контрольная работа (38,7 K)
 • Дослідження процесу формування студентського контингенту вищих педагогічних навчальних закладів радянської України. Приклади прийомів до навчальних закладів Правобережної України (Київського, Волинського, Кам’янець-Подільського інститутів народної освіти.

  статья (34,1 K)
 • Характер механічної травми загиблих на архівному матеріалі відділу судово-медичної експертизи трупів. Експериментальне моделювання механічної травми шкіри та м’язів на лабораторних тваринах. Діагностичні критерії для визначення ознак давності ушкоджень.

  автореферат (571,3 K)
 • Дослідження проблеми судово-медичної експертизи у випадках політравми. Судово-медична методика визначення тяжкості тілесного ушкодження. Визначення безпосередньої причини смерті при політравмі. Шокогенність травми та домінуючої локалізації ушкоджень.

  автореферат (73,9 K)
 • Аналіз критеріїв диференційної діагностики вогнепальних ушкоджень тіла людини. Морфометричне і медико-криміналістичне дослідження небіологічних імітаторів і біологічних об’єктів при пострілах за умови відсутності та наявності перешкод, з різних дистанцій.

  автореферат (41,5 K)
 • Исследование важности и необходимости такого исторического процесса, как реституция. Рассмотрение проблемы "закрытости" наших музеев, где до сих пор находятся без официального статуса и общественного доступа памятники изобразительного искусства.

  статья (16,4 K)
 • Дослідження суперсиметрії електронної в стаціонарних тривимірних магнітних полях у двовимірному випадку та частинки зі спіном. Аналіз розв’язків для енергетичних рівнів та хвильових функцій гармонічного осцилятора та релятивіського осцилятора Дірака.

  автореферат (93,8 K)
 • Ринкова інфраструктура як економічна категорія, її сутність та функції. Фінансово-кредитна, організаційно-технічна, державно-регулятивна та науково-дослідна системи ринкової інфраструктури. Стан та шляхи вдосконалення ринкової інфраструктури в Україні.

  курсовая работа (43,8 K)
 • Історія розвитку народного одягу. Формування традиційного одягу українців. Вишивка як вид художнього оформлення. Матеріали та обладнання для вишивання. Технологічні особливості вишивки. Загальні відомості про тканини. Послідовність виготовлення виробу.

  дипломная работа (43,8 K)
 • Аналіз сучасного стану та особливостей залучення прямих іноземних інвестицій до економіки України. Ключові проблеми залучення іноземного капіталу та шляхи їх вирішення. Розподіл прямих іноземних інвестицій в Україну за основними країнами-інвесторами.

  статья (424,7 K)
 • Ринок курячого яйця. Проблеми підвищення ефективності виробництва харчових яєць. Оцінка функціонування українських підприємств яєчного птахівництва в умовах глобалізації. Удосконалення технологій виробництва та розширення асортименту яєчних продуктів.

  статья (228,1 K)
 • Классификации доходов: в зависимости от учета динамики уровня потребительских цен, по форме единицы, в зависимости от государственного вмешательства. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Условия максимизации прибыли при совершенной конкурентности.

  реферат (92,6 K)
 • Порядок чередования периодов работы и отдыха и их продолжительность для каждого вида работ. Соотношение и содержание периодов работы и отдыха, при которых высокая производительность труда сочетается с высокой и устойчивой работоспособностью человека.

  контрольная работа (34,8 K)
 • Характеристика понятия местного самоуправления в Российской Федерации, его принципов, органов, функций и задач. Анализ правовой основы местного самоуправления. Исследование территориальной, организационной и экономической основы местного самоуправления.

  курсовая работа (64,3 K)
 • Определение понятия и сущность инфляции, факторы ее определяющие. Характеристика видов современной инфляции и ее классификация по странам. Анализ закономерностей инфляционного процесса. Основы социально-экономических последствий инфляции в государстве.

  контрольная работа (21,6 K)
 • Теоретические основы исследования кредитных отношений: формы и виды. Натуралистическая и капиталотворческая теории кредита. Развитие системы кредитования в России на современном этапе. Методы прикладного математического моделирования в банковской сфере.

  курсовая работа (459,2 K)