• Висвітлення історії походження всесвітньо відомої збірки старовинних рисунків, відомою як "Колекція Кенігса" та дискусія щодо її повернення Україною до Королівства Нідерланди. Вирішення долі видатних пам’яток світової культури. Реституція цінностей.

  статья (24,9 K)
 • Вивчення втілення варіації "космічного динамізму" та руху часу у скульптурних витворах митця Архипенка. Аналіз взаємозв’язку творчості скульптора з теорією відносності Ейнштейна та впливу його революційних ідей на формування мистецтва послідовників.

  реферат (21,1 K)
 • Значення Криму у Візантійській імперії в часи іконоборчої кризи як притулку емігрантів, невдоволених церковними перетвореннями імператора Константина V Копроніма. Визначення ролі топосфери Криму в становленні вітчизняної культурно-релігійної традиції.

  статья (64,8 K)
 • История возникновения цивилизации и природа ее многообразия. Этапы становления соотношения между цивилизацией и культурой. Место и роль культуры в цивилизации. Особенности техногенной цивилизации. Изучение процесса прогрессивного развития человечества.

  реферат (25,5 K)
 • Принципы объективистского и интерпретативного подходов в социологии. Характеристика художественного фильма и ограничение в нем общения испытуемых. Оценка передвижения холостяков и установление определенной закономерности для маркетингового хода.

  эссе (12,6 K)
 • Дослідження виставки 1965 р., створеної колективом молодих митців та літераторів, її значення в контексті розвитку художнього життя Харкова другої половини ХХ ст. Вплив представників неофіційного мистецтва та їхньої діяльності на мистецький процес міста.

  статья (23,7 K)
 • Виявлення та характеристика комплексу засобів виразності "великої" опери, використаного у "Мадам Баттерфлай" Дж. Пуччіні. Визначення ступеню його переосмислення під впливом японської художньої традиції. Уточнення ідейно-смислових акцентів твору.

  статья (442,3 K)
 • Суть футуристичної концепції культури у контексті українських дискусій, які відбувалися в ХХ столітті. Формування Семенком оригінальної моделі цивілізації як системи систем, якій притаманна особлива динаміка, описана через закон "деструкції-конструкції".

  статья (50,4 K)
 • Переворот изобразительного искусства в России в конце 19 века. Первый номер журнала "Мир искусства". Эстетические противоречия и "разность мыслей". Попытки овладеть видами прикладных и декоративных искусств. История театрально-декорационной живописи.

  реферат (29,3 K)
 • Рассмотрение основателей "Мира искусства", которыми стали петербургский художник А.Н. Бенуа и театральный деятель С.П. Дягилев. Ознакомление с работами Льва Бакста, Мстислава Добужинского, Евгения Лансере, Остроумовой-Лебедевой Анны Петровны, Сомова.

  презентация (11,3 M)
 • Вивчення питань використання пам’ятки воєнно-промислової архітектури для створення експозицій, виставок, показу музейних і приватних колекцій. Розгляд можливості проведення науково-дослідної та просвітницької роботи згідно з методиками музеєзнавства.

  статья (256,8 K)
 • Аналіз взаємодії між популярною та елітарною культурами. Роль народного в уявленнях та практиках нідерландської еліти XVI ст. Випадки участі міських патриціїв в творенні популярного та їх спроби відтворити елементи народної культури в своєму побуті.

  статья (44,3 K)
 • "Мона Лиза" - самая известная картина Леонардо да Винчи, центр притяжения для посетителей Лувра. Близость к природному оригиналу. Соответствие общепринятого названия картины личности модели. Образец портретного жанра итальянского Высокого Ренессанса.

  реферат (18,0 K)
 • Истоки жизни К.С. Станиславского в искусстве. Особенности авторского представления о содержании и значении его пути к вершинам артистического и режиссерского мастерства. Роль и значение Московского художественного театра в жизни К.С. Станиславского.

  реферат (49,2 K)
 • Исследование мнений разных ученных о преимуществах и недостатках совместного и раздельного обучение мальчиков и девочек. Краткая история мирового феминистического движения, его идеология. Российская государственная политика гендерного равенства.

  реферат (40,1 K)
 • Особенности дохристианского периода истории славянской культуры. Образы древних верований на основании различных "вторичных" источников средневековых хроник и свидетельств. Мифологические представления об устройстве вселенной. Поклонение языческим богам.

  презентация (1,9 M)
 • Аналіз статті Л. Бевзюк-Волошиної "Незручний театр" на маргінесі мистецького процесу. Дослідження проблеми сучасного театрального простору у пошуках нового гуманізму. Збільшення рівня правдоподібності за рахунок спільної дії акторів та глядачів.

  статья (108,6 K)
 • Неприятие экспрессионизма, обращение к предметам и явлениям существующей объективной реальности - признаки художественного направления "новая вещественность". Причины активного сотрудничества Германии и СССР в культурной сфере в 20-х годах ХХ века.

  контрольная работа (27,2 K)
 • Подъем драматического искусства Западной Европы в начале XX столетия. Творческий путь драматурга Ибсена, условия возникновения "новой драмы". Принцип построения драмы Ибсена натуралистически-символического периода. Общее и различное у Б. Шоу и Г. Ибсена.

  курсовая работа (66,8 K)
 • Характеристика социокультурной ситуации в Англии второй половины XX века и драматургии "новой волны". Проблематика и поэтика пьес М. Равенхилла 1990-х годов. Сопоставление пьес Равенхилла с пьесами предшественников с точки зрения театральной традиции.

  дипломная работа (99,3 K)