• Общество в своем развитии сталкивается с множеством проблем и каждая из них есть вызов. Вызовы и ответы в генезисе цивилизаций: египетской, шумерской, китайской, майянской, андской. Генезис областей: Центральная Америка, Аравийская пустыня, Остров Пасхи.

  лекция (15,2 K)
 • Народные социальные утопии в России и отношением к ним простолюдинов. Легенда о "городе Игната", имевшая хождение начиная с XVIII столетия. Осуществлен семантический анализ такого варианта народной утопической мысли, как легенды о "далеких землях".

  статья (35,2 K)
 • Характеристика сміхових феноменів східнослов’янської культури деякими представниками художньої інтелігенції. Проблема етнічної своєрідності сміху та його естетичних властивостей. Роль гумору в російській традиційній культурі, мистецтві та творчості.

  статья (193,7 K)
 • Санта Клаус - толстенький веселый старик, разносящий подарки в ночь Рождества. Олени Санта Клауса, страдания самого молодого из них - Рудольфа. Русский Дед Мороз в шубе, валенках, теплой шапке, с длинной бородой и посохом, его резиденция в Великом Устюге.

  презентация (101,2 K)
 • Особенности эффекта "двойной экспозиции" П.П. Кончаловского, который проявляется в том, что художник принимает в качестве структурной матрицы изображения жанровую норму традиционного портрета и сознательно нарушает ее, применяя другие жанровые нормы.

  статья (18,6 K)
 • Розвиток наукових поглядів на зміст поняття "книга" та "документ" в книгознавстві, бібліографії, археографії. Розвиток археографії та бібліографії в ХІХ-ХХ ст. і концепція книжної та документальної пам'ятки. Україніка як реєстр архівної спадщини України.

  автореферат (32,9 K)
 • Тематические парки и их распространение в Европе. История создания Рональдом Маком в Германии единственного парка в мире, который сам разрабатывает и производит аттракционы - "Европа Парка". Описание тематически частей парка и всех его аттракционов.

  презентация (3,8 M)
 • Передумови появи "Енциклопедії українознавства". Роль національно-культурних інституцій в організації видання, аналіз обговорення змістового наповнення проекту енциклопедії в листуванні відомих діячів Галичини, принципи та методологія видання збірника.

  статья (17,2 K)
 • "Епічний театр" як ціль театральної реформи. Б. Брехт і його діяльність у контексті німецької реалістичної драматургії. "Ефект очуження", форми та засоби його використання у театральній практиці. Конспект уроку по темі: "Епічний театр Бертольда Брехта".

  курсовая работа (61,2 K)
 • Необхідність відстоювання гуманістичних основ та збереження людської сутності - мета унікальної творчості Миколи Вороного. Інноваційні модифікаційні мистецтва як відбиття суспільної свідомості. П. Пікасо - основоположник мистецького напряму кубізм.

  статья (11,5 K)
 • Ознакомление с откликами критиков ведущих харьковских газет на первые постановки пьесы Л.Н. Толстого "Живой труп". Сосредоточение русско-украинской труппы Б.А. Бродерова на внешней событийной канве без уделения внимания духовным терзаниям Протасова.

  статья (30,0 K)
 • Появление и развитие мирового кинематографа, знаменитые личности – пионеры кинематографа. Первые фильмы в России, особенности становления российского кино. Первые кинотеатры и деятельность популярных актеров. Развитие кино в дореволюционной России.

  реферат (2,5 M)
 • Особисті, культурні та творчі зв’язки представника образотворчого мистецтва XIX ст. В.І. Штернберга з українськими та російськими художниками, культурними діячами, меценатами України XIX ст. Внесок Штернберга в українське образотворче мистецтво XIX ст.

  статья (43,4 K)
 • Изготовление картины в технике вышивки изонитью. Разработка эскиза и дизайна, выбор техники вышивания, материалов и инструментов. Описание технологии изготовления, приёмов заполнения угла, окружности, овала и дуг, способов обработки готового изделия.

  курсовая работа (3,7 M)
 • Этапы развития отечественного кинематографа. Истоки формирования образов "звезд" немого кино в русской культуре начала XX в. Кинообраз Веры Холодной, его влияние на моду 1910-х гг. Анализ мужской моды на примере звезды немого кино Ивана Мозжухина.

  курсовая работа (74,6 K)
 • Исследование "звучащего" пространства храма, которое выражается в ритмически оформленном звуковом материале, представленном колокольным звоном и песнопение. Обоснование сакрального смысла символики храмовой музыки, ее социокультурная направленность.

  статья (18,8 K)
 • Основні засади спорудження бібліотеки. Показники екобудівництва, екоуправління та комфорту. Висока екологічна якість архітектури бібліотеки. Покращення якості послуг, що надаються читачам. Зменшення негативного впливу спорудження та утримання на довкілля.

  реферат (18,2 K)
 • Дослідження організаційно-творчих і соціокультурних зв’язків Одеського міського театру середини ХІХ століття. Вокально-сценічна діяльність оперної антрепризи Італії в Одесі від етапу формування трупи до завершальних бенефісних виступів провідних артистів.

  статья (45,7 K)
 • Особенности "Золотого века" возрождения литературы и искусства в Испании во второй половине ХVI - первой половине XVII веков. Исторические условия и влияние церкви на эти процессы, объединяющие моменты в обществе. Основные направления в искусстве.

  статья (146,6 K)
 • Характеристика барокко - стиля, преобладавшего в искусстве Европы в период XVI-XVIII веков и охвативший все виды творчества. Известные живописцы этого времени, их особенности. Коллекция испанской живописи в Эрмитаже. Жизнь и творчество Диего Веласкеса.

  реферат (36,1 K)