• Этапы развития отечественного кинематографа. Истоки формирования образов "звезд" немого кино в русской культуре начала XX в. Кинообраз Веры Холодной, его влияние на моду 1910-х гг. Анализ мужской моды на примере звезды немого кино Ивана Мозжухина.

  курсовая работа (74,6 K)
 • Основні засади спорудження бібліотеки. Показники екобудівництва, екоуправління та комфорту. Висока екологічна якість архітектури бібліотеки. Покращення якості послуг, що надаються читачам. Зменшення негативного впливу спорудження та утримання на довкілля.

  реферат (18,2 K)
 • Особенности "Золотого века" возрождения литературы и искусства в Испании во второй половине ХVI - первой половине XVII веков. Исторические условия и влияние церкви на эти процессы, объединяющие моменты в обществе. Основные направления в искусстве.

  статья (146,6 K)
 • Характеристика барокко - стиля, преобладавшего в искусстве Европы в период XVI-XVIII веков и охвативший все виды творчества. Известные живописцы этого времени, их особенности. Коллекция испанской живописи в Эрмитаже. Жизнь и творчество Диего Веласкеса.

  реферат (36,1 K)
 • Отличительные черты начала XIX века - времени культурного и духовного подъема России. Влияние победы русского народа в Отечественной войне 1812 г. на культурную жизнь страны и на рост национального самосознания народа. Развитие живописи и литературы.

  реферат (18,9 K)
 • Взлет отечественной культуры в первой половине XIX века, позволившего назвать его "золотым веком". Классицизм как культурно-эстетическое течение, которое ориентировалось на античное искусство, его отражение в архитектуре и живописи данного периода.

  реферат (23,6 K)
 • Проблемы, которые стояли перед российским обществом в XIX веке. Общественная мысль славянофилов. Великое искусство XIX века. Отличительная черта русской литературы. Развитие науки и техники. Работы М.В. Ломоносова, их роль в становлении русской науки.

  реферат (19,4 K)
 • Этапы "Золотого века" русской культуры - время культурного и духовного подъёма России. Особенности художественной литературы, музыкальной культуры, развитяе науки в XIX веке. Время появления произведений, ставших огромным достоянием мировой культуры.

  реферат (41,8 K)
 • Восстание декабристов и его воздействие на дальнейшую эволюцию русской культуры ХІХ века. Подъем общественной и философской мысли в России. Особенности смены направлений развития изобразительного искусства, литературы и архитектуры пореформенного периода.

  реферат (25,9 K)
 • ХIХ век как социокультурная эпоха и великий российский Ренессанс. Становление классической литературы, творчество ключевых представителей той эпохи. Мотивы русской идеи, консервативный характер царской России. Взлет науки, музыки и других искусств.

  реферат (21,3 K)
 • Способи формування конкретних текстів декорації царських врат XVII-XVIII ст. за допомогою типових синтаксичних сполучень елементів зооморфного і флорального декору. Розгляд зображення тварин, інтегрованих у рослинну орнаментику царських врат іконостасів.

  статья (38,4 K)
 • Висвітлення історії походження всесвітньо відомої збірки старовинних рисунків, відомою як "Колекція Кенігса" та дискусія щодо її повернення Україною до Королівства Нідерланди. Вирішення долі видатних пам’яток світової культури. Реституція цінностей.

  статья (24,9 K)
 • Вивчення втілення варіації "космічного динамізму" та руху часу у скульптурних витворах митця Архипенка. Аналіз взаємозв’язку творчості скульптора з теорією відносності Ейнштейна та впливу його революційних ідей на формування мистецтва послідовників.

  реферат (21,1 K)
 • Значення Криму у Візантійській імперії в часи іконоборчої кризи як притулку емігрантів, невдоволених церковними перетвореннями імператора Константина V Копроніма. Визначення ролі топосфери Криму в становленні вітчизняної культурно-релігійної традиції.

  статья (64,8 K)
 • История возникновения цивилизации и природа ее многообразия. Этапы становления соотношения между цивилизацией и культурой. Место и роль культуры в цивилизации. Особенности техногенной цивилизации. Изучение процесса прогрессивного развития человечества.

  реферат (25,5 K)
 • Принципы объективистского и интерпретативного подходов в социологии. Характеристика художественного фильма и ограничение в нем общения испытуемых. Оценка передвижения холостяков и установление определенной закономерности для маркетингового хода.

  эссе (12,6 K)
 • Дослідження виставки 1965 р., створеної колективом молодих митців та літераторів, її значення в контексті розвитку художнього життя Харкова другої половини ХХ ст. Вплив представників неофіційного мистецтва та їхньої діяльності на мистецький процес міста.

  статья (23,7 K)
 • Виявлення та характеристика комплексу засобів виразності "великої" опери, використаного у "Мадам Баттерфлай" Дж. Пуччіні. Визначення ступеню його переосмислення під впливом японської художньої традиції. Уточнення ідейно-смислових акцентів твору.

  статья (442,3 K)
 • Суть футуристичної концепції культури у контексті українських дискусій, які відбувалися в ХХ столітті. Формування Семенком оригінальної моделі цивілізації як системи систем, якій притаманна особлива динаміка, описана через закон "деструкції-конструкції".

  статья (50,4 K)
 • Переворот изобразительного искусства в России в конце 19 века. Первый номер журнала "Мир искусства". Эстетические противоречия и "разность мыслей". Попытки овладеть видами прикладных и декоративных искусств. История театрально-декорационной живописи.

  реферат (29,3 K)