• Щитовидная железа, её строение. Тиреоидные гормоны: тироксин и трийодтиронин, тирокальцитонин (мощные стимуляторы окислительных процессов в клетках). Тиреоидные гормоны оказывают значительное влияние на развитие, рост и дифференцировку клеток и тканей.

  реферат (11,0 K)
 • Диагностика заболеваний щитовидной и паращитовидной желез. Снижение тироксина при гипотериозе. Лабораторные показатели при гипопротеинемии, сопровождающей заболевания печени и почек. Гипервитаминоз О и поражение почек как предпосылка гиперфосфатемии.

  реферат (37,5 K)
 • Дослідження основних властивостей алювіальних ґрунтів у заплавній долині і нижньотерасовій рівнині річки Прут. Особливості їх середньощільної структури, гумусованості, пористості, наявності кореневої маси та особливості гранулометричного складу.

  статья (619,0 K)
 • Аналіз специфіки вивчення загальних закономірностей психічних процесів та своєрідності їхнього протікання в залежності від індивідуально-типологічних особливостей людини. Основні теоретичні принципи психології. Поняття акмеології та геронтопсихології.

  реферат (21,7 K)
 • Діяльність органів державної безпеки у системі державно-церковних відносин, що спрямована на ослаблення найпотужнішої на постімперському просторі православної церкви, використання її авторитету та впливу на маси в інтересах більшовицької держави.

  статья (252,3 K)
 • Наука та істина, судження як основа істини. Проблема істини поза наукою з філософської точки зору. Актуальність минулого як діалектична проблема. Логічні зв'язки сенсу мови і розмови як завдання герменевтики. Первинність запитання щодо відповіді у логіці.

  контрольная работа (24,1 K)
 • Дослідження різних позицій розуміння слів Ісуса: "хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому". Граматичний розбір досліджуваного тексту. Значення аналізованого тексту Біблії для практичного життя сучасного християнина.

  курсовая работа (451,4 K)
 • Питання про вплив медійного життя на емоційну сферу дітей дошкільного віку. Розгляд проблеми сучасних дитячих страхів, зокрема тих, які виникли із появою екранних медіа на рубежі ХХ-ХХІ ст. Важливість підвищення рівня медіакультури педагогічної спільноти.

  статья (20,2 K)
 • Проблеми СНІДу і поінформованість суспільства. Що ми знаємо про СНІД? Багато хто дотепер не знають, що таке СНІД і ВІЛ, і плутають ці поняття. Докладна розповідь про це захворювання, про вірус, що його викликає, і про запобіжні заходи проти нього.

  реферат (23,6 K)
 • Висвітлення історичних фактів зародження медичної деонтології. Аналіз ходу подій, які сприяли подальшому її розвитку. Обґрунтування змісту категорій медичної деонтології, а саме: лікарський обов’язок, лікарська відповідальність, лікарська таємниця.

  статья (21,5 K)
 • Класифікація труднощів, з якими зіштовхуються діти при навчанні. Зміст, етапи проведення та особливості (безперервність допомоги, "перебування на боці дитини") методики психолого-педагогічного та медико-соціального супроводу розвитку шкільних колективів.

  статья (17,8 K)
 • Аналіз змісту категорії "соціальна функція". Виконання соціального "навантаження" широким колом суб’єктів (органами державної влади, тощо). Необхідність підходу до розуміння соціальної функції через призму категорії соціальні права людини та громадянина.

  статья (27,7 K)
 • Продукти з амаранту за вмістом білка, олії, клітковини і особливо амінокислоти - лізину, пішли значно далеко від більшості зернових культур. Крім цього, амарант багатий залізом, фосфором, калієм, вітамінами групи В і Д, Е, фосфолипидами, фітостеролами.

  статья (21,8 K)
 • Висвітлення найважливіших проблем концептуалізації української історії, представлення її у структурі всесвітньої історії. Обстоюється думка, що предметом історії України є минуле всіх типів держав та культур у територіальних межах сучасної України.

  статья (87,7 K)
 • Основні стратегічні завдання й принципи маркетингу. Його сутність як філософія бізнесу. Комплекс заходів, які визначають позицію продукту на ринку (маркетинг-мікс). Основні види сучасного маркетингу: орієнтований на продукт, на споживача та змішаний.

  презентация (1,7 M)
 • Поняття наркотиків як речовин, які викликають токсичне отруєння, психологічну і фізичну залежність організму. Характеристика основних видів: анаша, марихуана. Наслідки вживання транквілізаторів, барбітуратів, стероїдів. Виникнення психічної залежності.

  реферат (29,3 K)
 • Характеристика народної дидактики, яка входить до складу народної педагогіки. Аналіз головної мети народної дидактики: розумова освіта і виховання. Роль прислів’я та приказок у народній педагогіці. Народна дидактика про письменство, книгу, школу, вчителя.

  реферат (68,1 K)
 • Синдром набутого імунодефіциту (СНІД) - важке вірусне захворювання. Способи передачі, групи ризику. Причини складності боротьби з захворюванням. Методи лікування: пригнічення життєдіяльності вірусу; стимулювання імунітету; лікування супутніх захворювань.

  доклад (14,4 K)
 • Рівень механізації у вирощування та збору врожаю картоплі в Україні на сучасному етапі, обґрунтування та причини даного явища. Три основні чинники, що визначають рівень економічної ефективності вирощування даного овочу. Характеристика вітчизняних сортів.

  реферат (16,1 K)
 • Розкриття специфіки семантики та функціонування щоденника як форми психонаративу, представленого у романі відомого південноафриканського письменника Дж. М. Кутзее "In the Heart of the Country". З’ясуванню природи психологізму, що є домінантною рисою.

  статья (24,1 K)