• Удосконалення методики підготовки легкоатлеток-семиборок у швидкісно-силових видах програми багатоборства на етапі спеціалізованої базової підготовки. Визначення чинників, які визначають перспективу досягнення високих спортивних результатів спортсменок.

  автореферат (74,0 K)
 • Розвиток швидкісно-силових здібностей баскетболістів 13-14 років. Вдосконалення підготовки юних спортсменів, які займаються в шкільних секціях. Ефективність застосування в навчально-тренувальному процесі методики розвитку швидкісно-силових здібностей.

  статья (26,4 K)
 • Визначення швидкість польоту кулі за допомогою крутильно-балістичного маятника. Дослідження прецесії гіроскопа та визначення його моменту інерції. Теоретичні відомості явища додавання взаємоперпендикулярних коливань на основі спостереження фігур Ліссажу.

  контрольная работа (462,1 K)
 • Розрахунок величини швидкості обігу грошей за допомогою рівняння обміну Фішера. Вплив на швидкість обігу грошей з боку товарної пропозиції та розвитку інфраструктури. Економічні наслідки зміни швидкості обігу грошей. Операції Національного банку України.

  контрольная работа (31,7 K)
 • Поняття швидкості різання, вплив факторів на цей процес. Опір матеріалів різанню. Особливості сил різання при точінні й потужностей при свердлінні. Сутність та специфіка сил при фрезеруванні, шліфуванні. Методи і прилади для вимірювання сил різання.

  курсовая работа (189,5 K)
 • Фразеологічні одиниці на позначення граничності, їх реалізація в мовній картині світу. Категорія граничність та її зв'язок із фразеосемантичною групою "швидкість". Механізми створення опозиції на матеріалі фразеологічних одиниць української мови.

  статья (117,3 K)
 • Експериментальне дослідження швидкості формування резистентності грампозитивних, грамнегативних бактерій та грибів роду Candida до хітозанів з різною молекулярною масою. Особливості створення нанокомпозитних матеріалів біологічно-медичного призначення.

  статья (651,6 K)
 • Високошвидкісні цифро-аналогові перетворювачі великої розрядності, оцінка доцільності та необхідності їх використання в сучасних системах зв'язку. аналіз основних переваг та недоліків таких перетворювачів. Схема базової комірки перемикача струму.

  реферат (2,6 M)
 • Метод формування сітки частот дворівневих сигналів до тактової частоти опорного сигналу. Швидкодіючі синтезатори секвентності на основі фазочастотних перетворювачів. Розробка способів та ряду пристроїв для високошвидкісного синтезу дворівневих сигналів.

  автореферат (125,5 K)
 • Історія формування Шевченкіани. Огляд документів Державного архіву Чернігівської області, що присвячені Т.Г. Шевченку. Автографи Великого Кобзаря. Відродження призабутих сторінок життя великого українського поета та увічнення його пам’яті на Чернігівщині.

  статья (371,3 K)
 • Аналіз використання образу Т. Шевченка та героїв його творів у декорі народної та професійної кераміки, а також виробів фарфорових та фаянсових заводів і фабрик. Основні види і типи, композиційні схеми, мотиви й техніки оздоблення цих глиняних пам’яток.

  статья (1,3 M)
 • Характеристика українських письменників М. Ткача, О. Шарварка та Я. Яроша, які збагатили українську шевченкіану 1960–2000-х років. Літературно-мистецькі та біографічні дослідження про особистісний образ Т. Шевченка досліджуваних письменників, їх збірки.

  статья (333,0 K)
 • Характеристика документів та матеріалів Державного архіву Тернопільської області про життя і творчість Тараса Шевченка. Публікації "Записках Наукового Товариства імені Шевченка" та "Літературно-науковому віснику". Статті літературознавця Миколи Євшана.

  статья (227,5 K)
 • Втілення на кону Харківського драматичного театру імені Т.Г. Шевченка п’єс та інсценізацій творів поета. Аналіз спектаклів за творами Кобзаря та перестановка акцентів у діях персонажів. Психологічне обґрунтування нового трактування авторського тексту.

  статья (373,1 K)
 • Особливості поетичного обдаровання Тараса Шевченка, його геніальність і пророцькі візії. Окремі віршовані твори українського поета. Зацікавлення Шевченковою поезією в слов’янських країнах, літературах Закавказзя та зарубіжному художньому середовищі.

  статья (296,7 K)
 • Аналіз спогадів сучасників про письменника і поета Т. Шевченка, які є одним з важливих джерел його біографії. Співвідношення достовірності й суб’єктивності в цих матеріалах. Діяльність біографа О.Я. Кониського, як особливий епізод нагромадження мемуарів.

  статья (233,9 K)
 • Дослідження лірико-філософських мотивів і пристрасних художніх міркувань автора з відображення суперечностей особистого й громадського, ідейного й плотського, божественного й земного тощо у модерній інтелектуальній драмі В. Винниченка "Memento".

  статья (319,2 K)
 • Загальний огляд основних міжтекстових перегуків міфологізованої збірки "Кобзар 2000" братів Капранових, зокрема розділу "Soft", та "Кобзаря" Т. Шевченка. Аналіз тем, проблем, образів, що подаються сучасними авторами, у порівнянні з текстами класика.

  статья (337,5 K)
 • Характеристика творчих стосунків корифея українського театру Кропивницького із літературною спадщиною Тараса Шевченка. Дослідження постановки режисером п’єси "Назар Стодоля" та інсценізація ним поеми "Титарівна". Гастролі ашкаренківської трупи у Києві.

  статья (361,7 K)
 • Ідентифікація інтегрального явища на стику літератури та образотворчого мистецтва – системи образів-концептів (ОК). Формування цілісної картини світу поета й художника. Роль іконічних елементів у структурі ОК. Шевченкова Україна, її смислові лінії.

  статья (366,9 K)