• Анализ состава йодобромных вод Шемаха-Гобустанского района Азербайджана. Основные причины изменения химического состава термальных вод Шемаха-Гобустанского района по глубине. Характеристика вод майкопской свиты. Проведение поисков дополнительных скважин.

  контрольная работа (307,6 K)
 • Анализ основных особенностей лечения гипертиреоза радиоактивным йодом. Виды йододефицитных заболеваний щитовидной железы. Изучение их симптомов и способов лечения. Классификация и причины возникновения тиреоидитов. Диагностика и лечение гипотиреоза.

  реферат (38,4 K)
 • Поняття терміну "зоб", причини збільшення щитоподібної залози людини. Тиреоїдний гормоногенез та механізми утворення зоба при йодному дефіциті. Схема лікування дифузного нетоксичного зоба. Класифікація зоба за даними пальпації, гормональні дослідження.

  реферат (271,1 K)
 • Дослідження стану йодного забезпечення жінок та дітей молодшого віку, які проживають в північних областях України. Визначення поширеності та тяжкості йодного дефіциту у вагітних жінок в порівнянні з невагітними, частота випадків тиреоїдної патології.

  автореферат (61,9 K)
 • Особливості виникнення йододефіцитного стану у дітей. Роль та значення тиреоїдних гормонів у розвитку центральної нервової системи. Ендемічний кретинізм як важкий варіант порушення фізичного та інтелектуального розвитку. Профілактика йодного дефіциту.

  доклад (18,9 K)
 • Підвищення чутливості йодометричної спектрофотометричної методики визначення тіосульфату у водних розчинах шляхом окиснення його йодом до тетратіонату з подальшим вилученням надлишку йоду пінополіуретаном на основі етерів методом спектрофотометрії.

  статья (382,9 K)
 • Сущность йодометрии - метода окислительно-восстановительного титрования, основанного на реакциях, связанных с окислением восстановителей свободным йодом. Практическое применение йодометриии в аналитической химии, его основные преимущества и недостатки.

  реферат (14,0 K)
 • Методы, основанные на прямом окислении веществ раствором йода. Рабочие растворы. Растворимость иода в воде. Окисление в нейтральном растворе. Разложение растворенного тиосульфата микроорганизмами. Основные условия проведения реакции иода с тиосульфатом.

  реферат (19,0 K)
 • Діяльність Йозефа Фраунгофера, винахід окулярного мікрометру. Лінії поглинання в сонячному спектрі (Фраунгоферові лінії). Типи галактик за морфологічними ознаками. Галактики, що можна побачити неозброєним оком. Чумацький Шлях, туманність Андромеди.

  презентация (725,4 K)
 • Дебютування Йозефа Шмідта у фільмі "Пісня кружляє світом". Становлення його співацької кар'єри. Визнання непересічності таланту Шмідта. Його творчість впродовж Другої світової війни. Вплив зросту Шмідта на його особистість. Музична критика співака.

  реферат (13,7 K)
 • Сущность и содержание инновационного процесса, критерии оценки его эффективности и значение в деятельности предпринимателя. Теория развития экономики и динамики Й. Шумпетера, ее содержание и использование основных постулатов, история и этапы развития.

  контрольная работа (38,6 K)
 • Творча діяльність відомого актора і режисера Галичини кінця ХІХ — початку ХХ століття Йосипа Стадника в часи Другої світової війни у Львові (1941-1942 рр.). Повернення викреслених з біографії митця етапів, які були "забуті" радянським театрознавством.

  статья (39,6 K)
 • Дослідження історії українського кооперативного руху другої половини XIX першої чверті XX ст. і його очільників. Визначний український діяч-реформатор Йосип Юркевич. Формування ринкової системи як першої необхідної умови зародження кооперативного руху.

  статья (23,7 K)
 • Роль Йосифінської і Францисканської метрики як джерела антропонімних, топонімних, історичних, соціально-економічних досліджень. Особливості мікротопонімії Самбірського циркулу кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст., виокремлення груп номінованих об’єктів.

  статья (260,8 K)
 • Проблема работ Хейзинга, игра среди прочих явлений культуры, насколько сама культура носит игровой характер. Игра как явление культуры, природа и значение игры как явления культуры, признаки игры. Культуры и эпохи от Римской империи до современности.

  реферат (45,6 K)
 • Изучение трудов голландского ученого, всемирно известного историка Й. Хейзинги, его гуманистических идей. Жизненный путь и судьба теоретического наследия Хейзинги. Анализ сюжета его трактата "В тени завтрашнего дня". Преодоление кризиса культуры.

  реферат (21,3 K)
 • Страны-участники Всемирного саммита ООН по устойчивому развитию. Оценка принятых итоговых документов. Выступление Премьер-министра Российской Федерации М.М. Касьянова. Проблемы строительства гуманного глобального общества в Йоханнесбургской декларации.

  реферат (53,5 K)