• Напрямки та особливості вивчення головних питань історії українсько-німецьких музичних зв'язків у ХІХ ст. Підходи до навчання українських музикантів, зокрема М.В. Лисенка, у Німеччині. Оцінка впливу німецької музичної культури на творчість даних митців.

  статья (37,7 K)
 • Основні етапи історії винаходу, розвитку та вдосконалення фізикальних методів обстеження хворих, а саме: перкусії, аускультації та пальпації. Внесок вітчизняних учених у розвиток цих методів. Використання фізикальних методів обстеження на практиці.

  статья (377,5 K)
 • Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій. Зміна бібліотеки та її функції як соціально-інформаційного інституту суспільства. Бібліотечна статистика як галузь наукової діяльності. Вироблення єдиних підходів до організації бібліотечної статистики.

  статья (25,6 K)
 • Питання примусової репатріації з території Німеччини та окупованих нею країн, застосування репресивних заходів. Значення робіт одеського дослідника, демобілізованого полковника І.М. Тарана. Проблеми вивчення політичних репресій після розпаду СРСР.

  статья (17,7 K)
 • Пошук більш ефективних шляхів залучення студентів до науково-дослідної роботи кафедри історії СРСР і УРСР та загальної історії з початку 70-х років. Наукові досягнення та активна громадська робота Т.В. Нагорної. Виховна та культурно-освітня робота.

  статья (212,4 K)
 • Оцінка універсалів гетьмана Івана Скоропадського, що збереглися завдяки ігумену Свято-Михайлівського монастиря Лаврентію Горці. Аналіз польських листів, які стосуються перемоги українських військ над московськими загарбниками під Конотопом у 1659 р.

  статья (81,0 K)
 • Оновлення та збагачення професійної підготовки студентів музичних вузів. Удосконалення концертмейстерської практики. Методична модель формування компетентності. Розгляд форм і технологій, спрямованих на оптимізацію загальну систему музичної освіти.

  статья (21,7 K)
 • Дослідження ролі М. Василенко у закладанні базових основ Української Академії наук. Аналіз діяльності вченого в уряді держави часів П. Скоропадського у якості міністра народної освіти і мистецтв. Започаткування юридичної біографістики та історіографії.

  статья (29,8 K)
 • Механічні властивості деревинно-шаруватого пластику для виготовлення несучих ізоляційних конструкцій. Методика розрахунку конструкцій на підставі моделі напружено-деформованого стану нагельного з'єднання та анізотропних властивостей дослідного матеріалу.

  автореферат (683,1 K)
 • Характеристика моделі дослідження залученості жінок до діяльності громадських об'єднань, яка об'єднує демографічні чинники, чинники соціальної поведінки та психологічні чинники. Мотиваційні чинники, життєві цінності, чинники активності, їх аналіз.

  статья (300,8 K)
 • Характеристика предпосылок возникновения психоанализа З. Фрейда. Анализ идеи о делении психики человека на сознательное и бессознательное. Описание модели организации психической жизни по З. Фрейду. Изучение методов расшифровки бессознательного.

  реферат (31,0 K)
 • Исследование фрейдизма как социальной и философско-антропологической доктрины, его отличие от психоанализа и влияние на философские исследования. Культура в развитии социальных отношений и личность в культуре, а также религия как общественный невроз.

  реферат (24,2 K)
 • Основные этапы жизни и деятельности Фрейда. Эдипов комплекс как источник возникновения нравственности. Адлер - основатель школы "индивидуальной психологии". Представление К. Леви-Строса о бессознательной структуре разума. Трансакционный анализ Берна.

  реферат (32,6 K)
 • Основные этапы жизни. Влияние на развитие теории психоанализа работ З. Фрейда. Ориентация на глубинную психотерапию. Метод свободных ассоциаций. Роль бессознательного в психологической доктрине Фрейда. Сновидения как форма ежесуточной психотерапии.

  реферат (48,1 K)
 • Изучение работ австрийского психолога и невропатолога Зигмунда Фрейда, посвященных исследованиям проблем бессознательных психических явлений: забывание имен и словосочетаний (обмолвки, описки), впечатлений и намерений, комбинированных ошибочных действий.

  реферат (20,8 K)
 • Особенность создания армянского государства на исторических землях Азербайджана в 1918 году. Анализ социально-экономической и политической истории Армении XIII-XIV веков. Сущность григорианизирования, а впоследствии армянизирования населения страны.

  статья (29,5 K)
 • Правдоподобное изображение на мониторе трехмерных объектов виртуального мира — ЗD-графика. Перенос всех расчетов на плоскость и вывод на экран поможет сделать видеокарта. Обзор видеокарт различных производителей, использующихся для различных целей.

  статья (59,5 K)
 • Роль Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии). Особенности порядка ее работы. Сотрудничество со странами за пределами Европы. Наблюдатели местных и региональных выборов. Результаты работы Конгресса: конвенции и хартии.

  реферат (29,9 K)
 • Разработка и экспериментальное подтверждение Игнацом Филиппом Земмельвайсом инфекционной теории родильной горячки. Теории происхождения родильной горячки. Значение смерти Колетшки в развитии учения Земмельвайса. Основы антисептики в акушерстве.

  реферат (73,8 K)
 • Развитие разных сторон жизнедеятельности человека с помощью здорового образа жизни. Основные его принципы, составление примерного распорядка дня и диеты для школьника. Описание правил питания, гигиены, труда и влияния вредных привычек на организм.

  творческая работа (1,1 M)