• Iсторико-юридичні аспекти розвитку прав людини та становлення інституту омбудсмана у світі. Інституціональне забезпечення системи захисту прав людини в Європі та механізм імплементації новітніх європейських стандартів захисту основних свобод в Україні.

  курсовая работа (49,7 K)
 • Зміна клімату Землі та танення льодовиків. Дослідження правової бази Європейського Союзу щодо викидів парникових газів в атмосферу. Реалізація заходів щодо забезпечення екологічної безпеки. Характеристика забруднення повітря у глобальних масштабах.

  статья (68,6 K)
 • Систематизація інструментальних жанрів за участю труби доби бароко. Фіксація змін у сімействі труб, їх різновидах та строях. Механізм виокремлення ансамблевої сонати. Типологія камерно-ансамблевих сонат для труби. Провідні тенденцій трубного виконавства.

  автореферат (38,2 K)
 • Особливості основних моделей соціальної політики і системи соціального захисту населення як одного з її механізмів країн ЄС. Зміни в системі розподілу відповідальності за забезпечення соціального захисту населення між субъектами соціального партнерства.

  статья (293,6 K)
 • Існуюча система міжнародного соціального законодавства та напрямки її реформування. Огляд правових норм і соціальних стандартів у сфері соціального захисту людини. Перспективи імплементації міжнародних стандартів і вироблення правових механізмів.

  статья (20,9 K)
 • Становлення і розвиток інституту захисту соціальних та економічних прав людини в Європі. Правова природа міжнародного механізму і процедур контролю за виконанням державами-учасницями положень Європейської соціальної хартії, їх соціально-правовий характер.

  автореферат (39,9 K)
 • Історія створення класифікації, її концептуальні та операціональні підстави, опис класових категорій і варіантів їх групування. Аналіз результатів розподілу класових позицій в Україні, країн Східної та Західної Європи на підставі соціального дослідження.

  статья (36,5 K)
 • Дослідження особливостей розвитку європейської балетмейстерської школи у XXI столітті. Аналіз творчого шляху Бориса Ейфмана, найвідоміші постановки майстра. Етапи життя та танцювальні імпровізації Вільяма Форсайта. Хореографічні експерименти Матса Ека.

  курсовая работа (55,2 K)
 • Огляд історії створення та розвитку Європейського Союзу. Вивчення його організаційно-правової побудови, механізмів прийняття рішень. Аналіз можливості використання європейського досвіду в країнах СНД. Міжнародні економічні зв'язки країн Західної Європи.

  реферат (37,4 K)
 • Систематизація підходів до визначення цивілізації. Критика організмістського та редукціоністського підходів до її визначення. Системний підхід до вивчення цивілізацій, виділення вимірів та критеріїв її визначення. Місце України у європейській цивілізації.

  статья (353,3 K)
 • Стрімкий розвиток електронної культури як наслідок поширення глобальної інформаційної цивілізації на сферу культури людства. Етапи і сучасний стан проекту побудови Європейської цифрової бібліотеки. Обґрунтування необхідності приєднання до нього України.

  статья (30,3 K)
 • Єдиний культурний рух у XIV-XVIII століттях. Епоха Ренесансу: ознаки, виникнення, гуманістичний зміст. Носії нового світогляду. Вплив культурного надбання гуманістів на східну Європу та Україну. Радикальні зміни в архітектурі та будівництві різних країн.

  реферат (33,7 K)
 • Зародження світовідчуття стилю рококо. Розгляд його характерних рис, елементів та ідеалів. Дослідження Європейського мистецтва XVIII ст. Вивчення проявів класицизму у другій половині століття. Аналіз змін в архітектурі, портретному живописі та літературі.

  реферат (767,8 K)
 • Компоненти мовного портфоліо згідно стандартам Європейської Ради. Сутність, правила оформлення й порядок упровадження складових портфоліо на етапах початкової та старшої школи. Мовний паспорт, біографія і досьє як показники якісного зростання в навчанні.

  презентация (2,0 M)
 • Вивчення нормативно-правової основи діяльності Європейського патентного відомства як способу міжурядового співробітництва щодо патентних процедур. Аналіз системи законодавств, загальних для договірних держав, і уніфікованої процедури видачі патентів.

  статья (43,1 K)
 • Історичні, соціокультурні, філософські передумови формування європейського права як особливого типу. Дослідження дієвої чинності рефлексії у філософсько-правовому процесi європейської спільноти. Європейське право в контексті особистісних вимірів людини.

  автореферат (34,8 K)
 • Історичні та філософські передумови формування європейського права як особливого типу права. З’ясування смислу духовно-практичних аспектів європейського права. Дослідження дієвої чинності рефлексії у філософсько-правовому процесі європейської спільноти.

  автореферат (36,2 K)
 • Домінування християнської теології у свідомості в епоху середньовіччя. Ставлення церкви до власності, сімейно-шлюбних стосунків, мистецтва. Архітектура і мистецтво Візантії V-VIII ст. Романська культура: літургія та карнавал. Готичний стиль і схоластика.

  реферат (40,5 K)
 • Доба феодалізму як середовище розвитку середньовічної культури. Соціальні і світоглядні основи західноєвропейської середньовічної культури. Розвиток культури Візантії. Порівняння західноєвропейської і візантійської культур. Проблема іконоборства.

  реферат (21,6 K)
 • Періодизація розвитку європейського екологічного співробітництва та основні характерні особливості кожного етапу у формуванні системи міжнародних відносин в Європі. Становлення суспільно-політичних екологічних рухів та партій в європейських країнах.

  автореферат (63,3 K)