• Історія створення класифікації, її концептуальні та операціональні підстави, опис класових категорій і варіантів їх групування. Аналіз результатів розподілу класових позицій в Україні, країн Східної та Західної Європи на підставі соціального дослідження.

  статья (36,5 K)
 • Дослідження особливостей розвитку європейської балетмейстерської школи у XXI столітті. Аналіз творчого шляху Бориса Ейфмана, найвідоміші постановки майстра. Етапи життя та танцювальні імпровізації Вільяма Форсайта. Хореографічні експерименти Матса Ека.

  курсовая работа (55,2 K)
 • Огляд історії створення та розвитку Європейського Союзу. Вивчення його організаційно-правової побудови, механізмів прийняття рішень. Аналіз можливості використання європейського досвіду в країнах СНД. Міжнародні економічні зв'язки країн Західної Європи.

  реферат (37,4 K)
 • Систематизація підходів до визначення цивілізації. Критика організмістського та редукціоністського підходів до її визначення. Системний підхід до вивчення цивілізацій, виділення вимірів та критеріїв її визначення. Місце України у європейській цивілізації.

  статья (353,3 K)
 • Стрімкий розвиток електронної культури як наслідок поширення глобальної інформаційної цивілізації на сферу культури людства. Етапи і сучасний стан проекту побудови Європейської цифрової бібліотеки. Обґрунтування необхідності приєднання до нього України.

  статья (30,3 K)
 • Єдиний культурний рух у XIV-XVIII століттях. Епоха Ренесансу: ознаки, виникнення, гуманістичний зміст. Носії нового світогляду. Вплив культурного надбання гуманістів на східну Європу та Україну. Радикальні зміни в архітектурі та будівництві різних країн.

  реферат (33,7 K)
 • Зародження світовідчуття стилю рококо. Розгляд його характерних рис, елементів та ідеалів. Дослідження Європейського мистецтва XVIII ст. Вивчення проявів класицизму у другій половині століття. Аналіз змін в архітектурі, портретному живописі та літературі.

  реферат (767,8 K)
 • Компоненти мовного портфоліо згідно стандартам Європейської Ради. Сутність, правила оформлення й порядок упровадження складових портфоліо на етапах початкової та старшої школи. Мовний паспорт, біографія і досьє як показники якісного зростання в навчанні.

  презентация (2,0 M)
 • Історичні, соціокультурні, філософські передумови формування європейського права як особливого типу. Дослідження дієвої чинності рефлексії у філософсько-правовому процесi європейської спільноти. Європейське право в контексті особистісних вимірів людини.

  автореферат (34,8 K)
 • Історичні та філософські передумови формування європейського права як особливого типу права. З’ясування смислу духовно-практичних аспектів європейського права. Дослідження дієвої чинності рефлексії у філософсько-правовому процесі європейської спільноти.

  автореферат (36,2 K)
 • Домінування християнської теології у свідомості в епоху середньовіччя. Ставлення церкви до власності, сімейно-шлюбних стосунків, мистецтва. Архітектура і мистецтво Візантії V-VIII ст. Романська культура: літургія та карнавал. Готичний стиль і схоластика.

  реферат (40,5 K)
 • Доба феодалізму як середовище розвитку середньовічної культури. Соціальні і світоглядні основи західноєвропейської середньовічної культури. Розвиток культури Візантії. Порівняння західноєвропейської і візантійської культур. Проблема іконоборства.

  реферат (21,6 K)
 • Періодизація розвитку європейського екологічного співробітництва та основні характерні особливості кожного етапу у формуванні системи міжнародних відносин в Європі. Становлення суспільно-політичних екологічних рухів та партій в європейських країнах.

  автореферат (63,3 K)
 • Сутність і специфіка створеного в Євросоюзі механізму судового навчання у сфері цивільного правосуддя. Діяльність Європейської мережі навчання судових працівників. Аналіз підвищення підготовки суддів-практиків, що займаються транскордонними справами.

  статья (189,0 K)
 • Аналіз співробітництва України з європейським банком реконструкції та розвитку. Роль і місце держави в здійсненні трансформаційних процесів. Механізм фінансово-кредитної діяльності. Процедура отримання кредиту ЄБРР. Інструменти фінансування і операції.

  курсовая работа (61,5 K)
 • Виникнення європейської валютної системи (ЕВС) та створення Європейського Союзу. Особливості запровадження спільної валюти - євро. Виконання критеріїв вступу до ЕВС, визначених Маастрихтським договором. Європейський механізм регулювання валютних курсів.

  контрольная работа (72,3 K)
 • Передумови та процес створення валютного союзу країн ЄС з урахуванням історичного досвіду європейських країн стосовно попередніх спроб валютної інтеграції між окремими країнами. Основні напрямки подальшого розвитку європейської валютної інтеграції.

  статья (457,3 K)
 • Основні принципи та підходи до формування зовнішньополітичного курсу адміністрації президента Б. Обами. Напрями співпраці з Європейським Союзом: подолання глобальної кризи і реформування міжнародної фінансової системи; урегулювання ситуації в Афганістані.

  статья (157,8 K)
 • Питання сратегічного вибору України для її подальшого розвитку. Розвиток країн у Євросоюзі. Подолання бідності населення. Відсутність повноцінного ринкового середовища як суттєва вада сучасного українського суспільства. Питання вступу України у Євросоюз.

  статья (25,8 K)
 • Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу, участь та представництво країни у міждержавних об’єднаннях Європи та орієнтування на європейські моделі державотворення. Конституційна модернізація та реформи за науковими поглядами М.П. Орзіха.

  статья (42,0 K)