• Історія програми аерохімічних досліджень в Україні під керівництвом Є.С. Бурксера. Наукова діяльність вченого з вивчення хімічного складу повітря, її актуальність в умовах зростання впливу на навколишнє середовище перетворювальної діяльності людини.

  статья (286,0 K)
 • Аналіз відомостей про обставини створення, структуру, зміст та долю унікального Євангелія арабською мовою, виданого на початку XVIII ст. в м. Алеппо за безпосереднього сприяння та фінансової підтримки гетьмана І. Мазепи. Перспективи його перевидання.

  статья (2,3 M)
 • Аналіз євангелізаційної та соціальної роботи ХВЄ (християн віри євангельської). Роль цих служінь, як головних факторів, що допомагають п’ятидесятницьким церквам у становленні в українському суспільстві. Основні сфери діяльності ХВЄ та їх характеристика.

  статья (25,6 K)
 • Оцінка євангельської інтертекстуальності короткої прози Н. Королеви - письменниці української діаспори, що працювала також у французькій та польській літературах. Відлуння в оповіданнях загальноєвропейської тенденції так званого "католицького ренесансу".

  статья (28,8 K)
 • Розкриття методів боротьби радянської тоталітарної системи з релігійним дисидентством. Залучення листів­клопотання членів Ради родичів в’язнів Євангельських християн­баптистів (ЄХБ) до уряду СРСР та міжнародних організацій. Проведення аналізу книги.

  статья (390,1 K)
 • Аналіз особистості Є. Коновальця як студента юридичного факультету Львівського університету, який власним прикладом заохочував своїх однодумців покращувати свій інтелектуальний рівень для боротьби за український університет та незалежність України.

  статья (23,5 K)
 • Події, що передували проханню до Євгена Коновальця, Стрілецької ради підтримати українські сили у Львові: перебіг переговорів, роздуми учасників цього процесу. Дослідження відмові Стрілецької ради виїхали з Білої Церкви до Львова. Перспективи досліджень.

  статья (20,3 K)
 • Досліджено військове формування Січових стрільців під командуванням Євгена Коновальця. Уведення в історіографію нового фактичного матеріалу про діяльність Є. Коновальця після служби в Армії УНР у контексті створення нової військової організації.

  статья (29,0 K)
 • Вивчення есеїстики Євгена Маланюка як оригінальної парадигми осягнення української літератури з феноменологічних позицій. Залучення психопоетикального інструментарію задля увиразнення внутрішнього конфлікту митця та його естетичної репрезентації.

  статья (316,9 K)
 • Дослідження Маланюкової рецепції мотиву двійництва в художньому дискурсі Івана Франка. Залучення психопоетикального інструментарію для увиразнення внутрішнього конфлікту митця і його естетичної репрезентації. Реконструкція духовного виміру митця.

  статья (24,1 K)
 • Оцінка передумов становлення особистості одного з найбільших українських поетів і мислителів ХХ ст.Євгена Маланюка. Розгляд еволюції громадянської позиції і естетичних основ поета у ставленні до російської літератури на основі літературознавчого аналізу.

  статья (19,2 K)
 • Реконструкція хроніки подвигу розвідувальної групи навесні 1944 р., яку очолював харків’янин Євген Гуданов. Імена та прізвища розвідників, які виконали бойове завдання зі збору цінної інформації про позиції противника. Увічнення пам'яті про героя.

  статья (18,7 K)
 • Дослідження досвіду політичного активіста, історика, журналіста та дипломата Євгена Онацького. Дослідження та характеристика радикальної трансформації лівоцентристських поглядів Онацького в бік авторитарно-націоналістичних позицій пізнішого періоду.

  статья (46,7 K)
 • Висвітлення постатей українських поетів нової доби Є. Сверстюком. Створення оригінальних зразків інтерпретацій мистецьких здобутків і біографічних даних ряду вітчизняних письменників оперуючи антиноміями як складником дослідницького інструментарію.

  статья (26,0 K)
 • Аналіз образного ряду, композиційних закономірностей, тематичних перетворень та авторських прийомів тембрової драматургії в поемі-концерті для скрипки та оркестру українського композитора Євгена Станковича. Виконавський склад поеми-концерту Станковича.

  статья (319,8 K)
 • Євген Терлецький как відомий український радянський державний і громадський діяч, талановитий дипломат, короткий нарис його життя етапи кар'єрного росту, оцінка досягнень на відповідальних постах. Причини арешту та розстрілу Терлецького та його дружини.

  реферат (26,5 K)
 • У контексті сучасного антропологічного підходу пропонуються нові факти та оцінки щодо життєвого шляху українського революціонера-підпільника, дипломата й економіста- аграрника Є. Терлецького, репресованого за безпідставним звинуваченням у часи сталінщини.

  статья (36,2 K)
 • Дослідження особливостей формування мови преси на початку ХХ століття в Україні. Вивчення зразків української журналістики. Євген Чикаленко та газета "Рада" у формуванні мови преси на початку ХХ століття. Аналіз лексичного складу газетного видання.

  автореферат (94,5 K)
 • Євгеніка як досить сувора сума знань про сучасну людину, про успадкування нею як негативних,так і позитивних якостей та фізіологічних особливостей, принципи. Загальна характеристика основних постулатів євгеніки. Людина як то внутрішній неповторний світ.

  реферат (33,7 K)
 • Аналіз євразійства як однієї з емігрантських ідеологій альтернативного "третього шляху" для Росії. Роль географічного положення в окресленні культурного обличчя держави. Місце теорії пасіонарності, що пояснювала основні процеси етнічного розвитку Євразії.

  статья (27,8 K)