• Система доріг Стародавнього Риму як античний попередник сучасної єврологістики. Дислокація доріг Стародавнього Риму, їх проектування і будівництво, інфраструктура і управління. Рештки давньоримських "військових доріг" в Україні (в Криму, Закарпатті).

  статья (315,3 K)
 • Теоретичне осмислення феноменів "Євромайдан" та "Майдан" за допомогою біополітичного проекту М. Хардта та А. Негрі і визначення меж його застосування при аналізі цих феноменів. Актуальні проблеми протестних рухів останніх років що проходили в Україні.

  статья (158,7 K)
 • Дослідження впливу глобальної мережі на всі сфери суспільного життя, нових перспектив оперативного обміну інформацією, її збереження, активного обговорення. Розробка актуальних питань використання в дослідженнях електронних версій історичних джерел.

  статья (49,1 K)
 • Роль і значення інститутів спільного інвестування в процесі залучення та накопичення капіталу. Механізм функціонування ринку єврооблігацій. Розрахунок загальної та середньої дохідності кредитних операцій за рік. Визначення ринкової ціни облігації.

  контрольная работа (63,8 K)
 • Процес становлення єврооблігацій на світовому та національному рівнях, визначення їх основних особливостей як інструмента ринку капіталу України. Аналіз тенденцій сучасного глобального ринку єврооблігацій. Переваги і недоліки єврооблігацій для емітентів.

  статья (576,3 K)
 • Філософія Нового часу. Обґрунтування знання і способів його досягнення. Наукові відкриття Галілео Галілея у сфері астрономії. Розвиток науки і суспільного життя. Матеріалістична думка епохи ранніх буржуазних революцій. Онтологічні концепції Нового часу.

  реферат (28,2 K)
 • Програма створення валютної й економічної спілки, розроблена комітетом Ж. Делора. Введення європейської валюти. Довгострокові процентні ставки, державна заборгованість. Евро - єдиний платіжний засіб у федерації європейських держав, центрального банк.

  реферат (24,5 K)
 • Європейська валютна система як регіональна міждержавна система і зона стабільних курсів. Основні елементи ЄВС: спільна грошова одиниця, механізм валютних курсів і кредитування. Проведення єдиної грошово-кредитної і валютної політики країн – учасниць ЄС.

  курсовая работа (43,2 K)
 • Європейська громадянська ініціатива - одна з головних новел Лісабонського договору, спрямована на зміцнення демократії в ЄС. Огляд її правової природи та юридичних наслідків. Процедура подання громадянської ініціативи до Європейської Комісії та розгляду.

  статья (197,1 K)
 • Вивчення географічного положення та адміністративно-територіального поділу Швейцарії. Характеристика кліматичних, гідрологічних та біологічних ресурсів країни. Дослідження розвитку культури, мистецтва, архітектури та місця туризму в економіці Швейцарії.

  реферат (43,1 K)
 • Сутність європейської ідентичності українського народу у історичному та геополітичному контексті. Доведення історичної приналежності України до європейського суспільства. Важливість усвідомлення національної ідентичності на шляху до європейської.

  статья (23,1 K)
 • Сутність поняття інтеграції. Значення Європейської інтеграції в сучасних міжнародних процессах. Аналіз проекту європейського об'єднання абата де Сент-П'єра. Характеристика ХІХ–ХХ століття для Європи. Причини та передумови утворення Європейського Союзу.

  доклад (26,7 K)
 • Процес розвитку інтеграції суверенних держав Європейської спільноти (ЄС), наукові розвідки щодо еволюції його теоретичних основ та проблем. Особливості та перебіг функціональної інтеграції в ЄС. Чинні установчі договори ЄС, процедура їх перегляду.

  контрольная работа (41,6 K)
 • Аналіз стану реалізації стратегічного пріоритету зовнішньополітичної діяльності України. Забезпечення ефективної реалізації національних інтересів і повноправної участі України у європейських структурах безпеки. Перешкоди європейській інтеграції України.

  статья (31,0 K)
 • Розгляд участі країн Балтії в організаціях регіонального та міжнародного співробітництва. Основні напрями адаптації законодавчої бази у колишніх прибалтійських республіках СРСР. Результати інтеграції до Європейського Союзу Латвії, Литви та Естонії.

  автореферат (51,4 K)
 • Національні особливості європейської інтеграції та європеїзації парламентської монархії. Аналіз складного переговорного процесу щодо вступу Іспанії в регіональне інтеграційне об’єднання. Періодизація євроінтеграційного процесу верховенства парламенту.

  статья (25,3 K)
 • Теоретико-методологічні засади інтеграції вітчизняного промислового комплексу до світової економіки. Вплив європейських об’єднуючих процесів на розвиток промисловості України. Формування сучасної індустріальної політики під впливом зовнішніх чинників.

  автореферат (265,3 K)
 • Процес об’єднання Європи та його поширення на Схід: поняття рамкової угоди та її політична роль. Шоста та сьома рамкова програма ЄС (2002-2006 рр.). Україна та Рамкова програма ЄС, її ефективність та недоліки. Співробітництво в рамках досягнутих угод.

  реферат (656,8 K)
 • Зв'язки історичного феномену колективної пам’яті із християнською цивілізаційною традицією. Занепад пам’ятних місць в Європі. Аналіз дискусії істориків з приводу суперечностей антитоталітарної парадигми. Суть національної ментальності та ідентичності.

  статья (42,0 K)
 • Дослідження поняття європейської класичної філософії та її головної ідеї раціонального панування людини над природою та суспільством. Характеристика основних рис філософії Нового часу: гносеологізму, емпіризму, дуалізму, раціоналізму та матеріалізму.

  реферат (18,2 K)