• Ґрунтово-археологічні дослідження та геохронологічний аналіз давніх курганних комплексів. Еволюція ґрунтового покриву на різних етапах голоцену. Властивості ґрунтової маси, що використана у якості будівельного матеріалу при спорудженні курганів.

  статья (26,9 K)
 • Структура сільськогосподарських угідь - один з важливих показників їх стійкості проти дії ерозійних процесів. Визначення максимальної площі ріллі для України, оптимальне просторове розміщення якої не призведе до прискореної ерозії, деградації земель.

  статья (142,9 K)
 • Вивчення ґрунтозахисної і агрономічної ефективності системи землеробства. Покращення агрофізичних та агрохімічних показників чорнозему еродованого на схилових землях. Розгляд безполицевого обробітку ґрунту. Системи землеробства на схилових землях.

  автореферат (110,5 K)
 • Класифікація, фізичні й хімічні властивості мінералів. Основна характеристика і класифікація гірських порід. Профіль ґрунтів, його морфологічні ознаки, методи визначення структури. Гумусний стан ґрунту, заходи його регулювання, методи дослідження.

  методичка (1,5 M)
 • Процес формування штучних біогеоценозів з використанням органічних добрив. Особливості використання пташиного посліду та лінгосульфатів. Формування механізмів керування ростом і розвитком рослин. Структурно-функціональні основи штучних біогеоценозів.

  реферат (30,1 K)