Ґенеза категорії "митна процедура" в законодавчому та науковому контекстах

Порівняльна характеристика митної термінології відповідно вітчизняного та зарубіжного законодавства. Розроблення пропозицій щодо внесення змін до Митного кодексу України з метою узгодження категорії "митна процедура" з сучасними міжнародними нормами.

Рубрика Таможенная система
Предмет Митна справа
Вид статья
Язык украинский
Прислал(а) І.Г. Бережнюк
Дата добавления 05.12.2018
Размер файла 26,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Теоретичні та методологічні аспекти митної політики України. Правові основи митної справи. Необхідність та зміст захисту вітчизняного товаровиробника. Місце митної політики в системі державної політики. Оцінка митної політики на прикладі ПП "АГЗА-ЛІС".

  курсовая работа [86,5 K], добавлен 07.02.2012

 • Поняття державно-правового механізму митної політики, захист вітчизняного ринку як його елемент. Групи функцій митної політики. Джерела нормативних актів. Групи норм в митному праві України. Європейський союз як приклад регіонального митного угруповання.

  контрольная работа [220,8 K], добавлен 28.09.2009

 • Митна справа як складова частина зовнішньоекономічної і зовнішньополітичної діяльності України. Митна політика, характеристика принципів митного регулювання, його адміністративні й економічні, тарифні і нетарифні методи. Структура митних органів України.

  контрольная работа [460,6 K], добавлен 14.08.2016

 • Поняття митної справи. Митна політика України й основні її елементи. Принципи митного регулювання. Правове регулювання підприємництва за участю іноземного елемента. Митна політика і міжнародна торгівля. Державне регулювання діяльності митних органів.

  контрольная работа [33,8 K], добавлен 20.03.2009

 • Митна вартість, її роль у системі митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та методика її визначення. Формування митної вартості на адміністративно-фіксованій системі цін. Порушення, пов'язані з визначенням чи заявою митної вартості.

  реферат [22,1 K], добавлен 13.09.2009

 • Роль і місце митної політики в системі державного регулювання економіки. Історія митної справи. Порівняльна характеристика митної політики України з митною політикою розвинутих країн. Характеристика сучасного стану державного регулювання митної політики.

  курсовая работа [39,2 K], добавлен 20.03.2009

 • Визначення моменту перетинання митного кордону з метою встановлення митної вартості. Процедура декларування митної вартості товарів, що ввозяться на територію України, форма декларації. Методи оцінки вартості товарів для митного оподаткування, знижки.

  реферат [1,2 M], добавлен 13.09.2009

 • Визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України. Додержання вимог щодо конфіденційності інформації. Права і обов'язки декларанта. Основні джерела міжнародного митного права. Переміщення валюти через митний кордон України.

  контрольная работа [65,7 K], добавлен 28.09.2009

 • Вивчення митної політики України, вплив її на регулювання зовнішньоекономічної діяльності та внесення пропозицій щодо удосконалення митної системи України на основі досліджень та аналізу митної діяльності країн-учасниць зовнішньоекономічної діяльності.

  дипломная работа [2,9 M], добавлен 04.05.2011

 • Завдання митної системи України. Підпорядкування митних органів певній державній інституції. Види митних територій, їх охоплення митно-тарифним регулюванням зовнішньоекономічних відносин. Механізм прийняття рішень у сфері застосування митного тарифу.

  реферат [923,8 K], добавлен 13.09.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.