Ґенеза наукових поглядів на проблему управлінської компетентності

Еволюція розвитку поняття "управлінська компетентність" як основа вироблення системи сучасних поглядів на проблему. Виокремлюються етапи становлення наукових поглядів стосовно системи управління. Визначення сутності поняття "управлінська компетентність".

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 15.01.2013
Размер файла 134,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


HTML-версии работы пока нет.
Cкачать архив работы можно перейдя по ссылке, которая находятся ниже.


Подобные документы

 • Аналіз поглядів провідних спеціалістів у сфері управління. Особливості наукових ідей Н. Адлер - фахівця з стратегічного управління міжнародними людськими ресурсами; розробок Ч. Беббіджа щодо розподілу праці; Г. Емерсона – у сфері менеджменту виробництва.

  реферат [23,7 K], добавлен 30.04.2010

 • Дослідження поняття, сутності та видів конфліктів. Аналіз стадій їх розвитку. Шляхи та методи подолання конфліктів у системі управління. Оцінка ефективності системи менеджменту та управлінської діяльності ВАТ "Гощанський завод продовольчих товарів".

  курсовая работа [96,1 K], добавлен 22.10.2013

 • Розкриття теоретичних аспектів проблеми формування професійної компетентності персоналу. Вивчення специфіки та особливостей "Центру розвитку" як ефективного методу навчання та розвитку персоналу. Проведення дослідження компетенції менеджера в турагенції.

  дипломная работа [421,9 K], добавлен 09.09.2015

 • Поняття, види, підсистеми та ієрархія операційних систем, їх взаємозв'язок з іншими функціями організації. Аналіз структури операційної системи на українських промислових підприємствах. Складання оптимальної програми виробництва та реалізації продукції.

  курсовая работа [1,1 M], добавлен 29.04.2014

 • Сутність та поняття системи управління трудовим колективом. Атестація та підвищення кваліфікації персоналу як метод управління трудовим колективом. Формування системи управління на підприємстві та оцінка її ефективності. Персонал як об’єкт управління.

  дипломная работа [242,2 K], добавлен 21.08.2010

 • Поняття педагогічного такту і педагогічної майстерності. Конфліктні ситуації як наслідок поведінки нетактовного керівника. Відношення менеджера освіти до людської гідності підлеглих, до індивідуального фактору. Стереотипи управлінської поведінки.

  реферат [28,2 K], добавлен 21.06.2010

 • Вибір організаційно-правової форми підприємства на прикладі ПП "Дизайн+". Формування функцій менеджменту. Розгляд сильних та слабких сторін підприємства. Опис організації та проектування операційних систем, комунікаційного процесу та управлінської праці.

  курсовая работа [336,4 K], добавлен 18.05.2014

 • Поняття та зміст контролю. Об'єктивність та необхідність контролю. Види контролю, зворотній зв'язок при контролі. Етапи контролю та забезпечення ефективності. Впровадження Інформаційно-управлінської системи контролю. Система контролю виробничих процесів.

  реферат [4,2 M], добавлен 26.10.2008

 • Основні біографічні дані, етапи особистісного та творчого становлення американського вченого Расел Акоффа, оцінка його внеску у розвиток теорії та наукових методів управління. Значення в вивченні економічних законів Беккера Гаррі Стенлі, Вільяма Гейтса.

  контрольная работа [27,1 K], добавлен 28.05.2010

 • Класифікація операційних систем, суть стратегічного управління, виражена компетентність і конкурентні переваги. Поняття агрегатного планування та дезагрегування. Управління запасами залежного і незалежного попиту, види моделей, їх переваги та недоліки.

  курсовая работа [91,9 K], добавлен 18.11.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.