• Походження давньогрецької драми і театру. Театр демократичних Афін (V сторіччя до нашої ери). Есхил (525-456 до нашої ери). Софокл (496-406 до нашої ери). Еврипід (біля 485-406 до нашої ери). Театр епохи еллінізму. Архітектура давньогрецького театру.

  реферат (25,2 K)
 • Перший кам'яний театр в Афінах. Особливості проведення вистав, декламування віршів в Греції. Театр - один з напрямів мистецтва, в якому почуття, думки і емоції автора передаються глядачеві за допомогою дій групою акторів. Особливі місця для публіки.

  презентация (1,1 M)
 • Вивчення античної філософської думки Геракліта, який поставив проблеми усвідомлення мінливості, плинності буття. Особливості розуміння своїх філософських міркувань і культури Сократа. Схема основних змістовних акцентів у культурних поглядах Платона.

  контрольная работа (36,9 K)
 • Історичний аспект зародження, становлення та розвиток спортивних свят і традицій Стародавньої Греції, які проходили протягом олімпійського чотириріччя. Характеристика значення давньогрецької агоністики як головного елементу старогрецького буття.

  статья (283,6 K)
 • Аналіз префіксів давньогрецького та латинського походження у сучасній англійській мові на основі юридичної та криміналістичної термінології. Дослідження найпродуктивніших із них у створенні термінів та характеристика їх семантичної класифікації.

  статья (21,9 K)
 • Етапи становлення давньокитайської філософії, відмінні риси провідних філософських шкіл - даосизму, конфуціанства, моїзму, легізму, натурфілософії. Внесок давньоіндійської та давньокитайської філософії у формування європейської філософської свідомості.

  контрольная работа (70,6 K)
 • Найдавніші відомості про найменування племінних об'єднань на теренах теперішньої Польщі. Прийняття християнства. Польсько-чеське зближення. Зовнішня політика за правління Мєшка І і Болеслава І. Гнєзненський з'їзд. Політичний розвиток у 1040-1130-х роках.

  реферат (43,1 K)
 • Розподіл давньоримської історії на три великих періоди. Основна тема римської історії. Гладіаторські бої, аспекти римської жорсткості. Особливості будови сімей вищої і нижчої верстви (патриціїв, плебеїв). Політична історія Риму, початок імперської епохи.

  доклад (43,9 K)
 • Соціальна сутність Давньоруської держави, княжої влади і служби. Їх місце в становленні та динамічному розвитку країни. Порядки передання верховної влади, складання адміністративного і судового апаратів. Одноосібні і сумісні форми правління на Русі.

  статья (235,2 K)
 • Утворення й політичний розвиток Давньоруської держави. Взаємини Київської Русі з хазарами та варягами. Характеристика розвитку держави в X—XII ст.. Князювання у Києві Володимира Святославича. Причини феодальної роздробленості та її наслідки для Русі.

  курсовая работа (48,9 K)
 • Літописознавство як історична дисципліна. Аналіз змісту та історичного значення публікацій початку ХХ ст., присвячених давньоукраїнським літописам ХТ-ХШ ст. Творчий доробок українських науковців і їхні досягнення на ниві вітчизняного літописознавства.

  статья (52,7 K)
 • Огляд публікацій, присвячених давньоукраїнським літописам ХІ-ХІІІ ст. Аналіз творчого доробку українських науковців і їхніх досягнень на ниві вітчизняного літописознавства. Внесок вітчизняної історіографії у вивчення давньоукраїнського літописання.

  курсовая работа (64,2 K)
 • Сутність та головний зміст поняття "цивілізація". Фундатори сучасної цивілізаційної теорії . Данилевський , О. Шпенглер, А. Тойнбі, напрямки та результати їх практичної діяльності. Можливості викладу історичного матеріалу у цивілізаційному контексті.

  доклад (12,3 K)
 • Древня і сповнена подіями історія Межиріччя, виникнення в Месопотамії першої в історії людства писемності — клинопису. Розвиток рільництва та іригації, численні винаходи, розвиток астрономії. Географічне положення та народи Межиріччя, закони Хаммурапі.

  реферат (20,4 K)
 • Філософська думка на Близькому і Середньому Сході. Давньоєврейська філософська думка. Філософські течії в Давній Індії. Філософські пошуки в державах Близького і Середнього Сходу. Йога як філософська система. Аналіз міманси і веданти як філософських шкіл.

  статья (51,0 K)
 • Мобилизация сил народов Дагестана на отпор врагу. Знаменитые люди на фронте: Абдул Хаким Исмаилов, Магомед Гамзатов, Абдул-Вагаб Сулейманов, Далгат Магомедов, Абас Абасов. Перестройка и восстановление экономики, культура, наука и медицина во время войны.

  реферат (27,2 K)
 • Исследование особенностей географического расположения и истории возникновения Дагестанского заповедника. Характеристика природных условий территории заповедника. Классификация обитателей и растений. Рассмотрение наиболее охраняемых видов животных.

  реферат (16,0 K)
 • Причины и факторы переселения дагестанцев на Ставрополье во второй половине XX века. Традиции и трансформация социокультурных процессов в жизни дагестанцев В России. Этнокультурные объединения дагестанцев на Ставрополье, их деятельность и особенности.

  диссертация (163,1 K)
 • Видеоролик, посвященный Году молодежи в РФ. В последние годы все чаще стали говорить о необходимости поддержки молодежи со стороны государства. Говорить стали, а вот до дел доходит не всегда, да и чиновники по-разному понимают свою роль в этом процессе.

  статья (9,7 K)
 • Географическое расположение, климатические условия, население, религия, кухня, магазины, оформление визы и таможенные правила Австралии. Дайвинг в Австралии, Большой Барьерный Риф - мекка дайвингистов со всего мира. Острова большого барьерного рифа.

  реферат (32,7 K)