• Попытка открыть униформные принципы и правила функционирования человеческого духа в произведениях Давида Юма. Исследование аффектов, аффект против разума. Учение о вкусе (критицизм), теория этики, основания политики. История как прикладная антропология.

  дипломная работа (175,2 K)
 • Понятие и причины возникновения давки: отступление войск, религиозные паломничества, массовые мероприятия, разгон демонстраций. Средства предотвращения давки в метро. Основные причины и предпосылки паники, методика ее профилактики в людных местах.

  реферат (23,9 K)
 • Формула для определения давления. Закон Паскаля. Формула для расчета давления жидкости на дно сосуда. Устройство мембранного манометра. Атмосфера - воздушная оболочка, окружающая Землю. Барометр - необходимый прибор при метеорологических наблюдениях.

  реферат (1,3 M)
 • Раскрытие физического механизма давления газа на стенки сосуда. Изучение характера движения молекул. Увеличение давления газа при его нагревании. Экспериментальный опыт с полиэтиленовым пакетом. Свойства газов, отличающиеся от твердых тел и жидкостей.

  разработка урока (14,1 K)
 • Идеальный газ - теоретическая модель, в которой пренебрегают размерами частиц газа, не учитывают силы взаимодействия между частицами, предполагая, что средняя кинетическая энергия частиц больше энергии взаимодействия. Давление идеального газа на стенку.

  презентация (61,5 K)
 • Давление крови на стенки кровеносных сосудов. Три основных фактора величины кровяного давления. Систолическое, диастолическое, пульсовое и среднее артериальное давление. Роль капилляров и их виды. Регуляция сосудистого тонуса. Круги кровообращения.

  реферат (22,3 K)
 • Силы весового давления. Определение силы гидростатического давления на плоские стенки и центра давления графоаналитическим путем. Закон Паскаля. Абсолютное и избыточное внутренние давления. Изменение скорости по величине, направлению для снижения потерь.

  контрольная работа (466,7 K)
 • Определение теплоты и энтропии испарения этилового спирта. Использование динамического метода измерения давления насыщенного пара. Получение экспериментальной зависимости температуры кипения жидкости от давления. Универсальная газовая постоянная.

  лабораторная работа (103,0 K)
 • Осуществление вкусовых рефлексов у новорожденных, развитие у них слуха и зрения, особенности кровообращения и капилляров, функциональные возможности сердца; пульс и кровяное давление, тип и объем дыхания, обмен веществ, развитие процесса пищеварения.

  реферат (16,0 K)
 • Оцінка внеску українських науковців у розвиток теорії фонеми, сучасні концепції. Встановлення можливих впливів інших лінгвістичних шкіл на вітчизняний фонологічний напрямок. Стимул розвитку арабського мовознавства, школи та успіхи в лексикографії.

  контрольная работа (20,1 K)
 • Дослідження культурної історії ранньопервісного населення території сучасної України як системи, що перебувала в тісному взаємозв'язку зі своїм оточенням. Розгляд понять географічної зони та ландшафту. Механізм визначення ступеня адаптивності культури.

  автореферат (110,3 K)
 • Археологічні пам’ятки України від кам’яної доби до пізнього середньовіччя. Огляд і аналіз артефактів шкірвиробництва від доби палеоліту до раннього заліза. Дослідження, систематизація та реконструкція технологічного ланцюжка стародавньої обробки шкіри.

  автореферат (45,3 K)
 • Розгляд тіла людини за ступенем щільності матерії у стародавній індійській системі. Взаємозв'язок інформаційно-енергетичних течій з функціонуванням чакр. Використання китайської системи сучасною медициною. Механізми здоров'я з позиції системного підходу.

  реферат (25,7 K)
 • Сущность срока давности в уголовном праве и механизмы его применения. Освобождение от уголовной ответственности, вследствие истечения сроков давности. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда.

  курсовая работа (54,8 K)
 • Признание человека умершим. Констатация смерти человека. Основания назначения судебно-медицинской экспертизы для определения причин смерти. Правила установления факта смерти. Правила установления давности смерти. Первоначальные постмортальные явления.

  реферат (31,6 K)
 • Класифікація давньогерманських племен та перші згадки про них у працях у давньогрецьких вчених. Пам'ятники давньогерманської писемності, мовні групи. Історія німецької писемності. Проблемні питання тлумачення рунічного письма. Розвиток латинського письма.

  реферат (22,8 K)
 • Розгляд особливостей Давньогрецької культури. Датування етапів розвитку культури античної Греції. Архаїчний, класичний та елліністичний періоди. Історія давньогрецького мистецтва архітектури, скульптури, живопису, літератури. Грецькі міста-поліси.

  реферат (17,1 K)
 • Дослідження витоків давньогрецької культури, яка увібрала в себе традиції крито-мінойської культури та розквітла у III та II тис. до н. е. у східній частині Середземного моря - на острові Крит. Державна система древньої Греції і її великі палацові центри.

  реферат (23,5 K)
 • Дослідження релігії крито-мікенської культури. Аналіз суспільного життя в полісах Стародавньої Греції. Закони Драконта. Особливості розвитку Спарти в південній частині Пелопоннесу. Спартанське релігійне життя. Олімпійська міфологія періоду патріархату.

  реферат (25,6 K)
 • Характеристика давньогрецького театру, який виник з сільських святкувань на честь бога Діоніса. Міфологія – грунт давньогрецького мистецтва. Особливості організації театральних вистав: актори, маски, хор, глядачі. Театри класичної епохи і епохи еллінізму.

  реферат (61,9 K)