• Создание Гавриилом Державиным народных училищ и Тамбовского театра во время его губернаторства. Зарождение традиций классицизма в творчестве Державина. Позиция Державина во время подавления Пугачевского восстания. Юмор и лирика в поэзии Державина.

  презентация (718,1 K)
 • Коротка біографія Ю. Гагаріна - першої людини, що здійснила політ у космос на КК "Восток". Служба льотчиком-винищувачем у винищувальному авіаційному Північного флоту. Вступ до загону космонавтів. Обставини смерті Гагаріна під час випробувального польоту.

  реферат (17,9 K)
 • Формирование Древнеримской религии и традиций. Установление доминирования племени латинов. Ассимиляция верований соседних народов - италиков, этрусков и греков. "Сивиллиные книги" как основа для государственного гадания коллегии жрецов и жриц Рима.

  реферат (25,0 K)
 • Гаджети моніторингу технічного стану персонального комп'ютера: стаціонарні, спеціалізовані, тестові системи. Три основні елементи гаджетів: пристрій інформаційний, гаджет-адаптер, система зв'язку. Дослідження гаджетів інтегрованого метапростору.

  статья (334,0 K)
 • Сравнительная химическая характеристика распространенных изотопов гадолиния. Исследование и анализ результатов деятельности по переоценке данных для изотопов гадолиния, проведенной в последние годы в сравнении с оценками, содержащимися в ФОНД-2.2.

  научная работа (2,0 M)
 • Зообиологические характеристики гадюки Никольского. Распространение и классификация изучаемого вида ядовитых змей рода настоящих гадюк семейства гадюковых. Ознакомление с общим перечнем редких позвоночных животных, гнездящаяся в Самарской области.

  реферат (909,1 K)
 • Розгляд положень Гадяцького договору - угоди укладеної 16 вересня 1658 р. під містом Гадяч за ініціативою гетьмана Івана Виговського між Річчю Посполитою і Гетьманщиною, що передбачала входження останньої на правах автономії до складу Речі Посполитої.

  реферат (13,3 K)
 • Вивчення причин, положень та історії узгодження Гадяцького договору (Гадяцьких статей) - угоди, укладеної у 1658 році з ініціативи гетьмана Івана Виговського між Річчю Посполитою і Гетьманщиною, що передбачав створення Великого Князівства Руського.

  доклад (14,2 K)
 • Анализ риска газонаполнительных станций как производственных объектов, предназначенных для поставки газа в автоцистернах в качестве заправочного топлива автомобилей. Обеспечение безопасности эксплуатации газобалонных автомобилей законодательной базой.

  краткое изложение (17,1 K)
 • Активізація національних товариств білорусів в Україні - ключовий фактор, що сприяв зміцненню білорусько-українського культурного мосту у післярадянський період. Дослідження основних зразків медійного продукту "нової" білоруської діаспори в Україні.

  статья (14,2 K)
 • Общие сведения о республиканской экономической газете "Деловой Казахстан": история создания, миссия издания, тематика публикаций и тираж. Основные рублики газеты и обеспечение её электронной версии на сайте. Особенности размещения рекламы в издании.

  презентация (1,8 M)
 • Напрямки висвітлення церковного життя в окупованій Україні. Розкол української православної церкви на дві течії у 1941 році. Опис та історія храмів на сторінках газет "Українське Слово" й "Нове Українське Слово". Опис проведення церковних служб в статтях.

  статья (21,6 K)
 • Значення періодичної преси як історичного джерела. Аналіз змісту інформації, розміщеної у київських мистецьких періодичних виданнях досліджуваного періоду. Виокремлення типових блоків інформації щодо музичного життя Києва, які містилися на шпальтах газет.

  статья (30,2 K)
 • Аналіз відомостей про кількісний та мовний стан київської газетної періодики 1919 р. Визначення характерних рис денікінського режиму в Україні. Встановлення тематики періодичних видань та їх реакції на стан соціально-економічного і духовного життя.

  статья (59,7 K)
 • Радянська українська газетна періодика як масове історичне джерело дослідження суспільно-політичного, економічного і культурного життя УРСР (1950-і роки). Тенденції функціонування періодики УРСР 1950-х років, тематика й зміст матеріалів газетних видань.

  статья (51,5 K)
 • Построение научных парадигм на антропоцентрическом и функциональном подходах к изучаемому объекту в российской лингвистической науке. Исследование проблем языка газетной публицистики в лингвистическом аспекте. Эволюция функциональной стилистики.

  статья (24,3 K)
 • Особливості функціонування висловлень у функції газетного заголовка. Аналіз визначення їхніх структурних різновидів. Основоположна характеристика специфіки мовних актів, утворених зазначеними висловленнями. Дослідження характеру авторських інтенцій.

  статья (23,6 K)
 • Сравнительный анализ отражения позднего творчества Л.Н Толстого в газетно-журнальной публицистике. Личность писателя и эволюция его взглядов. С.Н. Булгаков в "Новом пути" и Вопросах жизни". Краснов П.Н. "Книжки недели". Критические отзывы после 1900-х.

  дипломная работа (90,4 K)
 • Определение понятия публицистического стиля и анализ стилистического принципа публицистики. Анализ особенностей газетно-публицистического стиля. Характеристика стилевых особенностей и структуры газетной речи. Изучение информативной функции газеты.

  доклад (15,9 K)
 • Понятие функционального стиля в современной лингвистике, стилистические аспекты газетной статьи в отличие от художественного текста. Межуровневая категоризация стилистических средств в английском и узбекском газетном тексте, особенности заголовков.

  диссертация (179,7 K)