• Порівняльний аналіз статуту партії конституційних демократів. Визначення того, наскільки вони відрізняються в питанні зміни організації партії. Аналіз статутів, як документів, які розкривають зовнішню та внутрішню організацію партії як політичної сили.

  реферат (20,9 K)
 • Особливості формування та розвитку колоніальних імперій. Причини І Хрестового походу та колоніальної експансії європейських держав, схожість їх характеру. Методи експансії під час І Хрестового походу. Порівняння методів християнізації і колонізації.

  курсовая работа (51,1 K)
 • Аналіз становлення документології як наукової та навчальної дисципліни провідними українськими і закордонними науковцями на початку ХХІ ст., Розгляд наукових та навчально-методичних напрацювань з теорії документа та їхнє значення на сучасному етапі.

  статья (289,8 K)
 • Концептуальні засади філософської доктрини І. Канта, специфіка його правових поглядів та аналіз етатистських ідей. Сутність вчення І. Канта про правову державу і її ліберальний характер. Опрацювання змін у правовій системі у розумінні мислителя.

  курсовая работа (58,5 K)
 • Зображення в повісті І. Франка "Перехресні стежки" життя молодого адвоката, що формулює свій життєвий план та бажає служити простим людям. Погляд на душу героя, що відчуває моральний біль від нерозуміння оточуючих, але не полишає своїх ідей та цінностей.

  конспект произведения (29,5 K)
 • Наукова спадщина і педагогічна діяльність Івана Шульги. Аналіз системи поглядів у галузі історії України, періодизація його життя та творчості, становлення і розвиток наукових інтересів. Місце і значення діяльності вченого у вітчизняній історичній науці.

  автореферат (41,0 K)
 • Висвітлення діяльності професора І. Шульги, його творчої спадщини. Аспекти наукової діяльності вченого. Періодизація його життя. Характеристика становлення і розвитку наукових інтересів історика, його зв’язків з вітчизняними та зарубіжними вченими.

  автореферат (53,8 K)
 • Дослідження літературної спадщини (романів, нарисів, публіцистики ) І.О. Родіонова одного із російських письменників-емігрантів та характеристика відображення ним гострих проблем народного життя одного із драматичних періодів російської історії.

  автореферат (43,8 K)
 • Характеристика соціальних чинників сепаратизму в різних регіонах. Визначення особливостей регіональних моделей сепаратизму в Іспанії та Італії, кола соціальних детермінант сепаратизму. Типи сепаратистських рухів: автономізм, сецесіонізм та ірредентизм.

  статья (175,8 K)
 • Життєвий і творчий шлях письменника. Навчання в церковнопарафіяльній школі. І. Багряний як людина і політичний діяч. Арешт за звинуваченням у контрреволюційній пропаганді та агітації. Боротьба проти радянської дійсності. Співець куркульської ідеології.

  презентация (1,8 M)
 • Визначення теми, ідеї, жанру, особливостей сюжету і композиції роману І. Багряного "Тигролови"; визначення педагогічної проблеми твору. Характеристика образу головного герою. Приведення зразків тропів, виписаних у повному обсязі з текстом роману.

  контрольная работа (46,5 K)
 • Іван Багряний - український письменник, який був в радянській Україні забороненим. Літературна творчість письменника – визначне явище в історії української літератури. Загальнонаціональна ідея української незалежності - основна ідея його життя, творчості.

  статья (15,6 K)
 • Коротка біографія І. Богуна (українського військового і державного діяча, козацького полководця, полковника подільського). Його молоді роки та походження. Участь у битві під Вінницею, під монастирищем, у молдавському поході та Жванецькій облозі.

  презентация (1,7 M)
 • Нарис життя та діяльності І. Виговського як щирого патріоту України, одного із найвизначніших українських діячів середини XVII ст., політика, дипломата, державного і адміністративного керівника, воєначальника. Його боротьба проти московського панування.

  реферат (47,7 K)
 • Короткий нарис життя та напрямки діяльності Івана Вишенського як западноукраїнського православного монаха, духовного діяча та письменника, антіуніатського публіциста та полеміста. Зміст і особливості творів, написаних до та після Брестської унії.

  презентация (664,5 K)
 • Розгляд конфлікту українського письменника-полеміста Івана Вишенського з Львівським Успенським братством в контексті діалогу епох Ренесансу й Бароко. Риси містицизму в його релігійних поглядах. Аналіз внеску письменника-полеміста в українську літературу.

  доклад (11,9 K)
 • І.Я. Горбачевський - автор багатьох наукових праць, розробок та відкриттів у галузі санітарії. Опис його основних досліджень в галузі хімічного складу та процесів в організмі здорової та хворої людини, причин та способів лікування багатьох хвороб.

  статья (395,7 K)
 • Короткий біографічний нарис життя та правління Івана Грозного. Вінчання на царство 16 січня 1547 року. Смілива зовнішня і внутрішня політику государя у молоді роки. Опричнина, кровавий терор Грозного. Шлюб та сімейне життя великого государя Івана IV.

  реферат (21,4 K)
 • Іван Сірко як учасник визвольної війни 1648-1654 pp. і утворення козацької держави-республіки в Україні. Участь кошового отамана у Тридцятирічній війні. Заслання Сірка до Сибіру в м. Тобольськ. Війни проти Кримського ханства під проводом Сірка.

  доклад (18,5 K)
 • Біографія І. Драча, початок його творчої діяльності. Характеристика та наслідки роботи діяча в редакціях, його літературний внесок у розвиток національної літератури. Опис з'їзду Народного Руху України, діяльність в ролі депутата Верховної Ради України.

  презентация (786,0 K)